JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

IIR Associate Researcher


phone
iir.cz
www

More information

Work Experience

2016-present: Associate Researcher, Institute of International Relations Prague
9/2009-2016: Researcher, Institute of International Relations (IIR), Prague
2013 - present: Research and Development Worker, Military History Institute Prague
Since 9/2008: Lecturer, Charles University, Prague (Protestant Theological Faculty)
Since 2/2007: Lecturer, Metropolitan university, Prague
Since 9/2006: Lecturer, Anglo-American College, Praha
2006 - 2009: Teaching Assistant, Academia Rerum Civilium, Kolín 
Since 2002: Lecturer, Masaryk University, Brno, Faculty of Social Studies
2002 - 2005: Editor of "Jurisprudence" Law-Revue
1999 - 2000, 2004 - 2007: Assistant to a Judge of the Constitutional Court of the Czech Republic, Brno
1999 - 2004: Law-Consultant

Education

9/2001 - 6/2006 Masaryk University Brno, Faculty of Social Sciences, Doctoral Program Political Science (PhDr., Ph.D., 22. 6. 2006)
10/2001 - 8/2002 Hebrew University of Jerusalem, Governmental Scholarship at the Department of Political Science
9/1994 - 6/1999 Masaryk University Brno, Faculty of Law, State Master Exam (M.A. Degree)
Doctoral Degree (JUDr., 2001)
9/1997 - 1/2000 Masaryk University Brno, School of Social Sciences - Political Science State
Master Exam (M.A. Degree)
9/1994 - 6/1997 Masaryk University Brno, Faculty of Arts - Political Science
Bachelor Exam (B.A. Degree)

Selected Foreign Research Fellowships, Internships and Conferences

12/2013 – 8/2014 Fulbright-Masaryk Scholarship, Hartford Seminary, Hartford (Connecticut, USA)
August - September 2010: Internship: International Visitor Leadership Program, on invitation of the U.S. Government, topic: "Interfaith Dialogue and Community Activism" (Washington, New-York, Huntsville, Kansas City, Dallas, Los Angeles).
May 2009: Series of LEctures at Salford University, Manchester, Great Britain
March 2009: 13th DGAP New Faces Conference "Democratization and Security in the Middle East and North Africa", Istanbul
October 2001 –  August 2002: Hebrew University of Jerusalem, Israel
June 2003: Central European University, Budapest

Research projects

Od 2013: „Activism in hard times and theimage of the “Other” “. Grantový projekt TAČR č. 16-10163S, spoluřešitel
2015 - 2016: "The Consequences of the Overthrow of President Mursi in Egypt: The Crisis of the Moderate Salafi Current of Political Islam and Its Political Impact". Grantový projekt TA ČR.
2013 - 2016: "Scenarios of the Development of International Security Enviroment". TAČR č. TB020MZV030, team member.
2013 - 2014: "Komplexní strategie České republiky vůči regionu MENA". Grantový projekt TAČR č. TB020MZV028, spoluřešitel.
February 2009: Research project for Czech Foreign ministry: "Development of Political Situation and Political Expectations in West Bank" (together with Jiří Schneider and Robert Plch)
2005: Scholarship of Jan Hus Foundation

Areas of Interest:

The Middle East and Maghreb
The Middle Eastern conflicts
Israeli and Palestinian politics
Zionism
Arab nationalism
Islamism and radical Islamism
Christian fundamentalism
Religion and politics (in the Middle East and in general)
Political and religious radicalism and terrorism (in the Middle East and in general)
International law

Publications

Books and Chapters in Books

 • Čejka, Marek – Bureš, Jaroslav – Daniel, Jan (2017): Muslimské bratrstvo v současnosti. Academia Praha.
 • (2016): Blízký východ, Středomoří a Afghánistán v české zahraniční politice In: Kořan, Michal a kol. (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2015. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 204-226.
 • Čejka, Marek (2015): Izrael a Palestina – minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. (čtvrté aktualizované vydání). Brno: Barrister & Principal.
 • Čejka, Marek – Kořan, Roman (2015): Rabbis of our Time: Authorities of Judaism in the Religious and Political Ferment of Modern Times. Routledge, 2015.
 • Čejka, Marek – Ježová, Michaela – Bechyňský, Bronislav (2013): Blízký východ, Středomoří a Afghánistán v české zahraniční politice. In:  Kořan, Michal - Ditrych, Ondřej (eds.): Česká zahraniční politika v roce 2012: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013, s. 182-198.
 • (2013): Messianism in the Israeli and Jewish Politics. In: Vojtíšek, Z. (ed.): Expecting the end of the World in past and present, Praha: Dingir. 2013.
 • (2011): Dějiny moderního Izraele. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2910-7.
 • Čejka, Marek – Kořan, Roman (2010): Rabíni naší doby - Autority judaismu v náboženském a politickém dění 20. století a současnosti. Brno: Barrister & Principal, 2010. ISBN 978-80-87474-00-6.
 • (2009): Předmluva k prvnímu českému překladu vydání knihy Židovský stát" (Theodor Herzl), Academia.
 • (2009): Judaismus a politika v Izraeli. Brno: Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-39-8.
 • Čejka, Marek – Hanuš, Jiří (2008): Křesťané a socialismus – Čítanka textů: 1945–1989, Díl 1. Brno: Centrum demokracie a kultury, 2008. ISBN 978-80-7325-157-4.
 • (2007): Encyklopedie blízkovýchodního terorismu. Brno: Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-19-0.
 • (2007): American and European Reminiscences and Perspectives on the Middle East. In: Maalouf, B. (ed.): The Middle East and the European Union – Prospect for Peace in the Middle East. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň. ISBN 978-80-7380-037-6.
 • (2007): Izrael a Blízký východ. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada historická č. 54, Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-4481-4.
 • (2006): Evropa, Evropská unie a blízkovýchodní konflikt. In Závěšický, J. (ed.): Evropská unie a její bezpečnost – Vybrané problémy evropské bezpečnosti, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Brno. ISBN 80-210-4172-2.
 • (2007): Izrael a Palestina minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu – aktualizované vydání. Barrister & Principal, Brno 2007. ISBN 978-80-87029-16-9.
 • (2005): Izrael a Palestina – minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. Centrum strategických studií, Brno 2005. ISBN 80-903333-9-7.
 • (2005): Diskuse k textu Michaela Walzera. In: Hanuš, J.; Vybíral, J. (eds.): Evropa a její duchovní tvář, CDK, Brno. ISBN 80-7325-071-3.
 • (2005): Izraelsko-palestinský konflikt" do učebního materiálu Krizové oblasti, Člověk v tísni, projekt Jeden svět na školách, Praha.
 • (2004): Rabínové a světské autority v současném judaismu. In: Fiala, P.; Hanuš, J.; Vybíral, J. (eds.): Autorita v abrahamských náboženstvích, CDK, Brno. ISBN 80-7325-052-7.
 • (2003): Judaismus, politika a Stát Izrael – rozšířené a aktualizované vydání. Masarykova univerzita – Mezinárodní politologický ústav, Brno 2003. ISBN 80-210-3087-9.
 • (2002): Judaismus, politika a Stát Izrael. Masarykova univerzita – Mezinárodní politologický ústav, Brno 2002. ISBN 80-210-3007-0.
 • (2001): Zahraniční politika České republiky vůči Státu Izrael a Palestinské národní samosprávě. In: Kolektiv autorů: Zahraniční politika České republiky vůči zemím Blízkého východu, Zakavkazska a Střední Asie. Masarykova univerzita–Mezinárodní politologický ústav, Brno. ISBN 80-210-2740-1.

Other Articles

 • Ditrych, Ondřej a kol. (2014): Scénáře mezinárodního bezpečnostního prostředí (2020) (Scenarios of the Development of International Security Enviroment (2020)). Research Report. Output of the TAČR project for Czech MFA.
 • Rabíni se neshodnou: Postoje autorit judaismu k izraelsko-palestinskému konfliktu (Rabbis Do Not Agree: The Positions of the Judaistic Authorities Towards the Israeli–Palestinian conflict. Dingir, No. 2. roč. 18, s. 49-?51.

MASARYK UNIVERSITY JOURNAL OF LAW AND TECHNOLOGY:

 • Čejka, M.: Making the Internet Kosher – Orthodox (Haredi) Jews and thein approach to the World Wide Web, Volume 3, No. 1, 2009.

COMMON LAW REVIEW:

 • Čejka, M.: Právní řád Státu Izrael – Role Common Law v izraelském právu (Role of Common Law in Israeli Judicial System), No. 3, 2002.

MEZINÁRODNÍ POLITIKA (INTERNATIONAL POLITICS): (ISSN 0543-7962)

 • Čejka, M.: Zvyšující se počet Arabů v Izraeli nemusí mít nutně negativní důsledky (rozhovor) (Increasing number of Arabs in Israel does not automatically mean negative consequences – interview), No. 6, 2008.
 • Čejka, M.: Izrael a Palestina ve víru změn (Israel and Palestine in Time of Changes), No. 4, 2006.
 • Čejka, M.: OSN na Blízkém východě (The UN and the Middle East), No. 1, 2005.
 • Čejka, M.: Židé, Izrael a válka (Jews, Israel and War), No. 12, 2004.
 • Čejka, M.: recenze na knihu "Hamás" od Massima Introvigne (Peer review of the book "Hamas" by Introvigne, M.), No. 5, 2004.

TEOLOGIE & SPOLEČNOST (THEOLOGY & SOCIETY): (ISSN 1214-0740)

 • Čejka, M.: Palestinští křesťané (Palestinian Christians), No. 1, 2006.
 • Čejka, M.; Janev, J.; Kropáček, L: Role náboženství v současném Iráku (Role of Religion in Contemporary Iraq), No. 3, 2005.
 • Čejka, M.: Izraelské státní symboly (State Symbols of Israel), No. 5, 2003.
 • Čejka, M.: Izrael na křižovatce demokracie a teokracie? (Israel on the Crossroads of Democracy and Theocracy?), No. 1, 2003.

LISTY SFPA (Slovakia):

 • Čejka, M.: Izraelsko-palestinský konflikt po druhé válce v Iráku (The Israeli-Palestinian conflict after Second War in Iraq), july/august 2003, VII. year.

REVUE POLITIKA: (ISSN 1214-0899)

 • Čejka, M.: Co přináší vítězství Hamásu v palestinských volbách (What Means Victory of Hamas in Palestinian Elections), No. 3, 2006.
 • Čejka, M.; Kuchyňková, P.: Bushova evropská pouť (European Tour of G. W. Bush), No. 3, 2005.
 • Čejka, M.: Hrozí Iráku teokracie? (Iraq and Threat of Theocracy), No. 3, 2005.
 • Čejka, M.: Palestinské prezidentské a komunální volby (Palestinian Municipal Elections), No. 2, 2005.
 • Čejka, M.: Nová vláda v Izraeli (New Israeli Government), No. 4, 2003.

JURISPRUDENCE: (ISSN 1212-9909)

 • Čejka, M.: Rozhovor s Markem Gillisem (Interview with Mark Gillis), No. 3, 2004.
 • Soudci jako tvůrci práva (Judges as Lawmakers), No. 2 a 3, 2003 (translation; with Jan Šarman).
 • Čejka, M.: Nejvyšší soud Státu Izrael (The Supreme Court of the State of Israel), No. 1, 2003.

POLITOLOGICKÝ ČASOPIS (POLITICAL SCIENCE JOURNAL): (ISSN 1211-3247)

 • Čejka, M., Nedorostková, D.: Izrael a Palestinci v roce 2004 (Israel and Palestinians, 2004), No. 1, 2005.
 • Čejka, M.: Izraelsko-palestinský konflikt v roce 2003 (Israeli-Palestinian Conflict, 2003), No. 1, 2004.
 • Čejka, M.: Izrael a Palestina v roce 2002 a izraelské parlamentní volby 28. ledna 2003 (Israel and Palestine, 2002 and Israeli Elections 2003), No. 1, 2003.
 • Čejka, M., Nedorostková, D.: Izrael a palestinská území po 11. září 2001 (Israel and Palestinian Territories After September 11, 2001), No. 1, 2002.

DOTYK (ww.dotyk.cz)

Columns and Selected Media Appearances

2016

 • Po stopách americké tolerance a nenávisti. Dotyk, 22. 11. 2016.
 • Triumf a tragédie Šimona Perese. Deník Referendum, 30. 9. 2016.
 • Izrael a Palestina. Události a komentáře ČT24, 30.9.2016.
 • Izrael ili Palestina: kako je Jeruzalem podijelio Čehe. Forum (Chorvatsko), 26. 9. 2016.
 • Pět let od trestu za zakrývání tváře. Studio 6 ČT24, 22.9.2016.
 • Sjednoceni rozdělením - judaismus, společnost a politika v současném Izraeli. A2 19/16, 14. 9. 2016.
 • Golanské výšiny navždy izraelské? A2, č. 10, 2016.
 • Recenze na knihu "Arabské jaro". Dějiny a současnost, č. 2, 2016.
 • Izraelsko-turecké vztahy. Horizont ČT24, 26. 6. 2016.
 • ISIS v krizi po smrti Šíšáního?. Český rozhlas,  9. 6. 2016.
 • Terorismus v Izraeli. Český rozhlas plus, 9. 6. 2016.
 • Účast ve zpravodajském pořadu „Horizont ČT24“ (téma aktuální situace v Izraeli a Palestině), 3. 6. 2016.
 • Stručný přehled evropského terorismu. Faktus.16. 5. 2016.
 • Moderování odpoledního bloku konference "Migrace - perspektivy a možná řešení" – FSS MU Brno, 5. 5. 2016.
 • Příspěvek na semináři „Možnosti a meze studia a výzkumu Blízkého východu v České republice“, ÚMV, 29. duben 2016.
 • Řada debat pro veřejnost s tematikou dokumentárních filmů o Blízkém východě v rámci festivalu Jeden svět 2016 (Brno, Tišnov, Ústí nad Orlicí) duben 2016.
 • Politická situace v Egyptě. Český rozhlas plus, 7. 4. 2016.
 • Teroristické útoky v Bruselu.Český rozhlas plus, 23. 1. 2016.
 • Cyklus přednášek s tematikou Blízkého východu, Fórum 4AM, Kavárna Praha v Brně, (19. 1. 2016 – „Írán pohledem politologického turisty“, 1. 3. 2016 „Izraelsko-palestinský konflikt“, 19. 4. 2016 „Náboženský zápal v USA“.
 • Diskuse v pořadu „Zátiší“ na téma aktuální situace na Blízkém východě a 5. let po Arabském jaru, 2. 3. 2016, Moderátor: Ondřej Formánek.
 • Děsí vás Korán? Bojte se jiných knih. Příloha Orientace, 9. 1. 2016
 • Krize ve vztazích Íránu a Saúdské Arábie. Český rozhlas plus, 4. 1. 2016

Older

 • Celoroční psaní příspěvků na blogy blizky-vychod.blogspot.com a cejka.blog.ihned.cz
 • Sekery, nože a velký muftí, A2, č. 23/2015.
 • Izrael za rozcestím?, A2, č. 7/2015
 • Změní útoky válku s ISIS? Deník/Rovnost, 20. 11. 2015.
 • My a islám. Malomocný vztah, MF Dnes, 13. 1. 2015.
 • Izraelsko-palestinský konflikt. Rádio Proglas. 12. 12. 2014.
 • Islám v USA. Český rozhlas 6 – Názory a argumenty. 7. 12. 2014.
 • Násilí v Izraeli přiživují jak islámští, tak židovští radikálové, Lidovky.cz, 22. 11. 2014.
 • Třetí intifáda zatím nevypukla, útočí spíš osamělí vlci (rozhovor), iDnes, 20. 11. 2014.
 • Jeruzalémské vraždy a selhání mírového procesu, MF Dnes, 20. 11. 2014.
 • Vraždění v mešitách a synagogách, 19. 11. 2014.
 • Válka ve Svaté zemi. Radio Wave. 3. 8. 2014.
 • Na blokádu Pásma Gazy doplácejí civilisté (rozhovor), A2larm!, 23. 7. 2014.
 • Liberální imámové, A2, č. 22, 2014.
 • Černé labutě nad Irákem, A2, č. 14, 2014.
 • Komentář k izraelsko-palestinskému konfliktu. ČRo Radiožurnál - Stalo se dnes. 18. 7. 2014.
 • Vojenské zásahy Izraele spíše zvyšují popularitu Hamásu, míní politolog (rozhovor), iDnes, 14. 7. 2014.
 • Politolog Čejka: Radikálové v Iráku jsou horší než al-Káida. Obama dělá laciná gesta (rozhovor). iHNed, 18. 6. 2014.
 • Česko-palestinské vztahy po výbuchu a před ním, MF Dnes Kavárna, MF Dnes, 18. 1. 2014.
 • "Izrael a anticivilizace podle Zemana". In: A2larm, 11. 10. 2013.
 • "Komentář k cestě prezidenta M. Zemana do Izraele". Česká televize – ČT 24, 9. 10. 2013.
 • Český rozhlas Plus. Komentář k 40. výročí Jom Kippurské války, 7. 10. 2013.
 • Konec krveprolití v Sýrii teď nelze očekávat, MUNI.CZ, říjen 2013.
 • Česká televize – ČT 24, Komentář k 20. výročí dohod z Osla, 13. 9  2013.
 • Někdy slyším také jiné duše. Lidové noviny, 7. 9. 2013.
 • Vítejte na současném Blízkém východě, A2larm, 4. 9. 2013.
 • Kde hledat naději v Sýrii?" (rozhovor), iHNed.cz, 29. 08. 2013.
 • Nejde jen o Egypt. Situace na Blízkém východě je mimořádně nebezpečná. iHNed.cz, 15. 8. 2013.
 • Co mají společného Miloš Zeman a Muhammad Mursí? iHNed.cz, 18. 7. 2013.
 • Není ajatolláh jako ajatolláh. Lidové noviny, 22. 6. 2013.
 • Jaký bude nový íránský prezident? iHNed.cz, 17. 6. 2013.
 • Mozgy pod turbanom, Pravda, 20. 6. 2013.
 • Izrael ani Sýrie o vzájemnou válku nestojí. iHNed.cz, 7. 5. 2013.
 • Rozhovor pro Rádio R, Brno, 9. 4. 2013.
 • Odlet velkého jestřába Jicchaka Šamira. MF Dnes, 2. 7. 2012.
 • Rubrika "Anketa": Měl by Západ vzít hrozbu jaderného Íránu vážně? Respekt, 6/2012.
 • Návštěva izraelského premiéra v ČR. Radiožurnál, 17. 5. 2012.
 • Být asketický je tu pro žida problém. (rozhovor s Chaimem Kočím). MF Dnes, 16. 4. 2011.
 • Příkopy mezi Židy se v Izraeli prohlubují (rozhovor s Tomem Segevem). MF Dnes, 14. 4. 2012.
 • Po stopách amerických fobií. MF Dnes, 12. 3. 2011.
 • Situace v Sýrii. Rádio Česko, 30. 1. 2012.
 • Izraelsko-palestinské mírové rozhovory, ČT24, 9. 1. 2012.
 • Arabský rok. MF Dnes, 30. 12. 2011.
 • rozhovor s tematikou Arabského jara pro kanadskou televizi Global News, prosinec 2011.
 • Palestina: šachy bez černých a bílých. MF Dnes, 10. 11. 2011.
 • Málem mě zabil. Teď je na svobodě. MF Dnes, 26. 10. 2011.
 • Gilad a hokejisté. MF Dnes, 19. 10. 2011.
 • Propuštění Gilada Šalita. ČT24, 19. 10. 2011.
 • Propuštění Gilada Šalita. Rádio Česko, 19. 10. 2011.
 • Sitauce v Sýrii. Rádio Česko, 18. 10. 2011.
 • Hlasování o přijetí Palestiny za člena OSN. Rádio Česko, 23. 9. 2011.
 • Záměr Palestinců: přijetí za člena OSN, TA3 (TV SR), 17. 9. 2011.
 • Izraelsko-turecké vztahy. ČT24, Studio 6, 15. 9. 2011.
 • Mezinárodněprávní souvislosti palestinské samostatnosti. ČT 24, 13. 9. 2011.
 • řada komentářů pro ČT24 v souvislosti se situací v Libyi a Sýrii – průběh srpna 2011.
 • Situace v Izraeli. Český rozhlas, 6 8. 8. 2011.
 • Násilí v Sýrii. Světadíl (ČT24), 1. 8. 2011.
 • Terorismus v Norsku. Události, komentáře (ČT1), 25. 7. 2011.
 • Míroví aktivisté v Izraeli. Studio ČT24, 8. 7. 2011.
 • Hlasování pro Palestinský stát v OSN. ČT24 - Světadíl, 31. 5. 2011.
 • První železná dáma – recenze na knihu "Golda". MF Dnes, 28. 5. 2011.
 • 'The Changing Security Situation in the Maghreb'  with AMO and Institut Thomas More, květen 2011.
 • Teroristova lhůta spotřeby. MF Dnes, 5. 5. 2011.
 • Situace v Libyi. ČT24, březen 2011.
 • Rubrika "Anketa": Jak by měl Izrael reagovat na vyhlášení palestinské nezávislosti? Respekt, (38/39)/2011.
 • Svržení Husního Mubaraka v Egyp. ČT24, 10. 2. a 11. 2. 2011.
 • Aktuální situace na Blízkém východě. Rádio1 - pořad Zátiší, 3. 2. a 23. 2. 2011.
 • Situace v pásmu Gazy. Rádio Česko, 10. 1. 2011.
 • Aktuální situace v izraelsko-palestinském konfliktu. Český rozhlas Radiožurnál – Ozvěny dne – 1. 6. 2010.
 • S Koránem a samopalem za svobodu Evropy. MF Dnes, 7. 5. 2010.
 • Vytvoř si Zemi izraelskou doma! (rozhovor s Jaakovem Rabkinem). MF Dnes, 24. 4. 2010.
 • Studio Česko (+ Nataša Dudinská). Rádio Česko, 25. 3. 2010.
 • Před půlnoc. ČT24, 12. 3. 2010.
 • Stanou se z lidovců islamobijci? Lidové noviny, 4. 8. 2009.
 • Báječná léta s Ahmadínežádem. Lidové noviny, 16. 6. 2009.
 • Výslech: Marek Čejka – výběr z on-line rozhovoru na stránkách LN. Lidové noviny, 20. 5. 2008.
 • Írán mezi osami dobra a zla. MF Dnes, 14. 3. 2009.
 • Laboratoř pro budoucnost: Londýn. MF Dnes, 21. 2. 2009.
 • Generál, fakta a eufemismy (recenze na knihu Ch. Herzoga "Arabsko-Izraelské války"). MF Dnes, 27. 9. 2008.
 • Stručná mapa dávné nenávisti (recenze na knihu W. Laquera "Měnící se tvář antisemitismu"). MF Dnes, 21. 6. 2008.
 • Izraelsko-palestinské šedesátiny: světy vedle sebe a pro sebe, mír je zatím v nedohlednu. MF Dnes, 10. 5. 2008.
 • Terorismus, slovo, jež hodně unese. MF Dnes, 26. 4. 2008.
 • Čejka, Marek –  Nedorostková, D.:Jeďte do Číny a pocítíte, co je to jiný svět. MF Dnes, 9. 2. 2008.
 • Nakolik je islám ohrožen fašismem. MF Dnes, 22. 9. 2007.
 • Blízký východ v populární kultuře. Lidové noviny, 4. 8. 2007.
 • Z pohledu Izraele to byl logický útok. Lidové noviny, 2. 6. 2007.
 • Židé, kteří nenávidí stát Izrael. MF Dnes, 19. 5. 2007.
 • Teď se rodí příští svět (recenze na knihu W. Laquera "Poslední dny Evropy"). MF Dnes, 17. 2. 2007.
 • Bojkot Západu nahrává extremistům. Lidové noviny, 10. 2. 2007.
 • Síla evropské "měkkosti". MF Dnes, 20. 1. 2007 (vyšlo také na serveru EUrabia.cz).
 • Wannerova bitva o Suez (recenze na knihu J. Wannera "Bitva o Suez"). MF Dnes, 30. 9. 2006.
 • Deset očí za jedno oko. MF Dnes, 19. 8. 2006.
 • Přízrak občanské války. MF Dnes, 8. 7. 2006.
 • Další dějství tragédie. MF Dnes, 8. 4. 2006.
 • Teror, charita a volební úspěch. MF Dnes, 4. 2. 2006.
 • Život a odkaz Ariela Šarona. MF Dnes, 14. 1. 2006.
 • Politická situace v Tunisku. Respekt, 11/2005.
 • Zbožné jazýčky – Proč se v Izraeli tak dobře daří náboženským stranám. Respekt, 28/2004.
 • Krvavá Duha nad Gazou. Respekt, 23/2004.
 • Šaronův taktický ústup. Respekt, 18/2004.
 • Ve čtvrtém roce intifády. Respekt, 14/2004.
 • Robert Baden-Powell. Respekt, 8/2004.
 • Napjatý klid po jordánsku. Respekt, 5/2004.
 • Osm statečných – Izraelští a palestinští polárníci vyrazili prolamovat ledy. Respekt, 3/22004.
 • Smrt mučedníka číslo jedna. Hospodářské noviny, 24. 3. 2004.
 • Co čeká Izrael po útoku na Irák. Hospodářské noviny, 24. 10. 2002.

Conferences and Seminar Appearances

 • Křest knihy Muslimské bratrstvo v současnosti. Kavárna knihkupectví Academia, 29. 8. 2017.
 • Izraelsko-palestinský konflikt. Generální štáb AČR, 12. 12. 2016.
 • Blízkovýchodní konflikty. Univerzita obrany, 15. 11. 2016.
 • Izraelská politika. Vzdělávací centrum židovského muzea v Brně, 15. 11. 2016.
 • Blízkovýchodní konflikty. Univerzita obrany, 15. 11. 2016.
 • Vývoj izraelsko-palestinského konfliktu. Ústav mezinárodních vztahů, 9. 11. 2016.
 • Politická situace na Blízkém východě. Týden vědy v Brně, 8. 11. 2016.
 • Blízkovýchodní konflikty. Univerzita obrany, 11. 10. 2016.
 • Contemporary Views of Religious Authorities of Orthodox Judaism and Islam in the U.S. on Selected Current Political Issues. Fulbrightova nadace v Brně, 6. 10. 2016.
 • Izraelsko-palestinský konflikt. Generální štáb AČR, 4. 10. 2016.
 • Izraelsko-palestinský konflikt. Generální štáb AČR, 22. 9. 2016.
 • Chair: Migrace - perspektivy a možná řešení, FSS MU Brno, 5. 5. 2016.
 • Možnosti a meze studia a výzkumu Blízkého východu v České republice, ÚMV, 29. duben 2016.
 • Discussions at festival Jeden svět 2016 (Brno, Tišnov, Ústí nad Orlicí) duben 2016.
 • Přednáška v rámci školení důstojníků Generálního štábu AČR na téma izraelsko-palestinského konfliktu, 7. 11. 2014.
 • Přednáška o izraelsko-palestinském konfliktu pro Vzdělávací centrum židovského muzea, pobočka Brno, 23. 10. 2014.
 • Lecture at Symposium by Sudetoněmecké krajanské sdružení, Dům národnostních menšin, Praha, 17. 12. 2014.
 • From the Arab Spring to Democracy. Diplomatická akademie, Vídeň, 25. 1. 2013.
 • Chair: Discussion on Egypt (Y. D. Reizk) na Ústavu mezinárodních vztahů, 13. 2. 2012.
 • Lecture at Symposium by Sudetoněmecké krajanské sdružení and Židovské muzeum Praha, Dům národnostních menšin, 14. 2. 2012.
 • Discussion with Pavla Jazairiová and Roman Joch after film "Zpátky na Tahrír". Festival Jeden svět, Olomouc, 28. 3. 2012.
 • Paramilitaries and Counterinsurgency. Fakulta sociálních studií MU, Brno, 23. 4. 2012.
 • Rozmanitostí proti předsudkům aneb Problémy cizinců v ČR. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR ve spolupráci s velvyslanectvím USA v Praze (organizátoři), Senát PČR, Praha, 10. 5. 2012, Brno 19. 6. 2012.
 • Panel Discussion. Festival "Transeuropa" s tematikou arabského jara (společně s P. Baršou, Š. Shanáhem a J. D. Reizkem), Praha, 11. 5. 2012.
 • Co-organizer: III. International Symposium 'Czech Foreign Policy': Panel Recent Development in North Africa and Middle East and the Foreign Policies of the Central European Countries and Czech Republic, MFA CR, 3.-4. 11. 2011.
 • Blízký východ na křižovatce. IIR Prague, 3. 3. 2011.
 • Perspektivy post-Mubarakovského Egypta. IIR Prague, 16. 3. 2011.
 • 'The Maghreb in the Wake of Arabs Spring', 15. 6. 2011.
 • The Maghreb in the Wake of the ‘Arab Spring’: Strategic Implications for Europe (15. června 2011), AMO, Praha.
 • Diskuse k reformám VŠ a studentů. Studentská komora rady vysokých škol, Praha, 25. 5. 2011
 • Chair: Discussion with Ambassador of Israel, H.E. Jaakov Levy, IIR, Praha, 11. 3. 2010.
 • Lecture on Middle East. Univerzita Palackého, Olomouc, 20. 4. 2010.
 • Lecture for Academy of Justice, Praha – 7. 4. 2010.
 • Theodor Herzl: Židovský stát, pořadatel: Historický ústav Filozofické fakulty MU, oborové rady doktorského studia historie, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: Prameny, země, kultura a Matice moravská, Brno, 3. 6. 2010.

 

Up