Martina Varkočková

IIR Associate Researcher


phone 00420 777 351 839
varkockova@mup.cz
www

More information

Employment

2010 - present: PhD. Candidate,  Metropolitan university Prague  and the Institute of International Relations
2003 - 2007: Senior Pricing Analyst, Vodafone Czech Republic, a.s.
1999 - 2003: Underwriter, Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s.
1997 - 1999: Conzultant, ICT Prague, s.r.o.

Education

2010 - present: Doctoral programme, Metropolitan university Prague and the Institute of International Relations; International Relations and European Studies; dizertation thesis „Comparison of status enhancing policies of Kazakhstan and Uzbekistan“
2008 - 2010: Enhancing pedagogical programme, Univerzita Karlova;
1997 - 2000: Master's programme  (Ing.), Vysoká škola ekonomická v Praze; International politics and diplomacy
1994 - 1997: Bachelor's programme (Bc.), Vysoká škola ekonomická v Praze; International trade


Languages

Czech  - mother tongue
English  - fluent
German - passive
Russian - passive

Areas of Interest

The post-Soviet Central Asian region
Ontological security
Role theory
Content / subject analysis

Teaching experience

Metropolitan university Prague (Study Skills, Post-soviet Central Asia - society, politics)

Publications

Scholarly articles

"Konceptuální analýza ontologické bezpečnosti". Mezinárodní vztahy, Vol. 47, No. 4, s. 75-92.
"Sovětská Střední Asie - vyhnanství i azyly". Nový Orient, 2012/1, s. 34-36.

Other publications

"Spojenečtí vojáci v Afghánistánu rukojmími Uzbekistánu". Mezinárodní politika 2012/4, s. 17-19.
"Borat 2: opravdu šťastný krok v budování „značky Kazachstán“? Mezinárodní politika 2011/4, s. 14-15.
"Tygr si nasadil fez". Respekt, 12.6.2005

Conferences

"Sociological inspiration for international relations theory: status and role theories". Konference Young Scientists - the Consolidating Power of the World Science and Culture, Institut dějin Akademie věd Turkmenistánu, Ašchabád, 09/2013
"Vztahy republik Střední Asie s USA a EU". Konference Rostoucí hospodářsýk potenciál regionu Střední Asie - příležitost pro český export? Metropolitní univerzita Praha, 05/2013
"Kazachstán a Uzbekistán: boj o vedoucí postavení v regionu ve světle teorie rolí". Konference Centrální Asie jako prostor pro mezioborovou spolupráci, Univerzita Karlova, 04/2013
"Uzbekistan: The (Gordian) Knot on the Nothern Distribution Network". Workshop Maritime and Overland Trade Routes in Asia, Metropolitní univerzita Praha, 11/2012
"Ontological (in)security: Key Condition for State's Actorness". International Conference of Young Scholars Prague, Vysoká škola ekonomická, 05/2012
"Ontologická bezpečnost, ontologická nejistota". Aplikace konceptu na českou zahraniční politiku. III. Sympozium Česká zahraniční politika, 11/2011

Up