PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Associate Researcher, Institute of International Relations Prague


phone
koran@iir.cz
www

More information


Summary


Employment

6/2017 - present: Associate Researcher, Institute of International Relations, Prague
2004 -  5/2017: Senior Researcher, Institute of International Relations, Prague
2013 - 2016: Deputy Director, Institute of International Relations (IIR), Prague
2009 - 2013: Head of Research Department, Institute of International Relations (IIR), Prague
2009 - present: Assistant Professor, Department of International Relations, Faculty of Social Science, Masaryk University, Brno

Teaching Experience

Objectivity, truth and science in International relations, Analysis of foreign policy, Small European states in international politics, Theories of international relations (all at the Department of International relations and European studies, Faculty of Social Studies, Masaryk University in Brno)
Czechoslovak and Czech foreign policy, Methodology of research in international relations, Introduction to international relations (all at the College of Public Administration and International Relations in Prague)

 Education

2004 - 2008: Faculty of Social Studies, MU Brno, International Relations and European Studies Department – Ph.D. candidate
2002 - 2004: M.A. in Political Science, Thesis: Foreign Policy Analysis: Actor-Environment Relation
1998 - 2002: B.A. in History and Political Science, FSS MU Brno

 Languages

Czech – mother tongue
English – active
German – passive
Russian – passive

 Areas of Interest

Czech foreign, European and security policy
Politics of Central European states (Poland, Slovakia, Hungary, Austria)
Foreign policy of Central European states
The Visegrad group cooperation
Central European states in the context of European and global politics
Central Europe in transatlantic relations
European foreign, security and defense policy
Global government and theories of international relations

 Memberships

2009 - present: Member of the Editioral Board of the IIR Publishing House
2009 - present: Member of the Council of the IIR
October 2009 - present: the co-founder and Czech coordinator of the Czech-polish analytical platform
October 2008 - present: The main organizer of the Symposium "International Symposium "Czech Foreign Policy"
December 2007 - April 2009: editor of reviews of journal Mezinárodní vztahy
2004 - present: Member of International Studies Association
2006 - present: Member of Central and Eastern European International Studies Association

 Publications

Edited Volumes

Peer-Reviewed Monographs

Chapters in Books

 • (2017): East Central Europe and the Future of Democracy: A Case for a Transatlantic Democratic Reset. In: Basora, Adrian - Marczyk, Agnieszka - Otarashvili, Maia (eds.): Does Democracy Matter? The United States and Global Democracy Support.
 • (2016): Úvod – konceptuální rámec, mezinárodní a vnitropolitický kontext české zahraniční politiky v roce 2016. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2015: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 11–23.
 • (2016): Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politice. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2015: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 105–125.
 • (2015): Mezinárodní politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2014. In: Kořan, Michal a kol. (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2014. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 19–33.
 • (2015): Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal a kol. (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2014. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 122–140.
 • (2015): The Visegrad Cooperation, Poland, Slovakia and Austria in Czech Foreign Policy. In: Michal Kořan et al. Czech Foreign Policy in 2013: Analysis. Prague: Institute of International Relations, 119–133.
 • (2015): The Political Context and the making of Czech Foreign Policy in 2013. In: Michal Kořan et al.: Czech Foreign Policy in 2013: Analysis. Prague: Institute of International Relations, 17–28.
 • (2014): Politický kontext a tvorba zahraniční politiky. In: Kořan, Michal (et al.): Česká zahraniční politika v roce 2013: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 19–33.
 • (2014): Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal (et al.): Česká zahraniční politika v roce 2013: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 116-134.
 • (2012): The Visegrad Group on the Treshold of Its Third Decade: A Central European Hub? In: Zlatko Šabič and Petr Drulák (eds.): Regional and International Relations in Central Europe. London: Palgrave.
 • (2012): Coloring it Europe? The Europeanization of Czech foreign policy. In: Michael Baun and Dan Marek (eds.): The New Member States and the European Union. Foreign Policy Europeanization. New York: Routledge.
 • (2012): Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2011. In: Michal Kořan – Ondřej Ditrych a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2011: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2012): Státy Visegrádské skupiny a Rakousko v české zahraniční politice. In: Michal Kořan – Ondřej Ditrych a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2011: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2011): Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2010. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2010: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2011): Státy Visegrádské skupiny a Rakousko v české zahraniční politice. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2010: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2010): Visegrádská socializace a její dopad na národní zájmy. In: Drulák, P. – Handl, V. (a kol.): Hledání českých zájmů III: Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2010): Czech Foreign Policy in the Slovak and Austrian Media. In: Drulák, Petr and Braun, Mats (eds.): In the Quest of National Interest: a Methodological Reflection on Czech Foreign Policy.
 • (2010): Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2009. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2009: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2010): Státy Visegrádské skupiny a Rakousko v české zahraniční politice. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2009: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2009): Dilemata z pohledu filozofie vědy. In: Barša, Pavel a kol.: Dialog teorií. Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů. Praha: Sociologické nakladatelství.
 • (2009): Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2008. In: Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2009): Státy Visegrádské skupiny a Rakousko v české zahraniční politice. In Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2008): Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2007. In Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2007: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2008): Státy Visegrádské skupiny a Rakousko v české zahraniční politice. In Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2007: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů (2008).
 • (2008): Případová studie. In: Drulák, P. a kol.: Jak zkoumat politiku. Praha: Portál.
 • (2007): Struktura a proces zahraniční politiky. In: Kořan, M. – Hrabálek, M. (eds.): Česká zahraniční politika: aktéři, struktura, proces. Brno: MPÚ, 2007, 11-22.
 • (2007): Stále federace bez federalismu? In: Dančák, B. – Hloušek, V.(eds.): Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. Brno: Mezinárodní politologický ústav.
 • (2005): Filosofie společenských věd v mezinárodních vztazích. In: Pšeja, Pavel (ed.). Přehled teorií mezinárodních vztahů. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy Univerzity.
 • (2004): Evropská otázka a předčasné volby v Rakousku. In: Šedo, Jakub (ed.). Evropská otázka ve volebních kampaních, 84-125. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity.
 • (2004): Rakousko a ostatní státy Visegradské skupiny. In Hloušek, Vít - Sychra, Zdeněk (eds.). Rakousko v evropské a středoevropské politice. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity.

Articles

Scholarly articlers

Other

Book Reviews

 • (2008): Pavel Barša: Síla a rozum. Spor realismu s idealismem v moderním politickém myšlení. Edice Filosofie a sociální vědy. Mezinárodní vztahy, Vol. 43, No. 3, 2008.
 • (2007): Book Review: Colin Wight, Agents, Structures and International Relations, Journal of International Relations and Development. Vol. 10, No. 3, 324-326.
 • (2006): Recenze: Jeřábek, Martin: Konec demokracie v Rakousku, 1932 - 1938. Mezinárodní vztahy, Vol 41, No 4, 97-101.

 Conferences and Seminars

 • Budoucnost Evropy v tekutém světě. Jak bude vypadat Evropa a svět za dvacet let. Ústav mezinárodních vztahů. 9. 11. 2016.
  Czech Foreign Policy in Turbulent Times 2. 8th International Symposium "Czech Foreign Policy". Czernin Pallace of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 22. 9. 2016.
 • Think Visegrad: Experience and Perspectives of V4 Think Tank Cooperation. International Visegrad Fund: 15 Years Behind, Many More Ahead Conference. Budapest, 11. 12. 2015.
 • Visegrád užitečný, silný a inspirující. Diplomatická akademie MZV Praha, 18. 11. 2015.
 • NATO Reassurances After Ukrainian War – Reality Check A Year After Wales. NATO 2020 - Challenges Ahead of Waraw Summit, Bratislava 11. 11. 2015.
 • Voice of the Flank Security Forum. Bucharest, 3. 11. 2015.
 • Gdansk Roundtable - On Europe with Russia. Gdansk, 3. 10. 2015.
 • CEPA Forum 2015. Washington D. C., 1.-2. 10. 2015.
 • Visegrádská skupina a bezpečnostní a obranná spolupráce.17. 9. 2015.
 • New European Security Strategy. Summer School of European Studies, Diplomatická akademie MZV Telč, 28. 7. 2015.
 • Visegrad Group in the European Union. Cafe Europa, Bratislava, 8. 6. 2015.
 • European Army and the future of the CDSP. Ministerstvo obrany SR, Bratislava, 13. 5.2015.
 • Kulatý stůl k české, polské a evropské bezpečnostní strategii. Polské velvyslanectví, 17. 3. 2015.
 • Czech foreign policy in the Central European and European Context. University of  Pennsylvania USA, 2015.
 • Prezentace doporučení asociace TEPSA pro lotyšské předsednictví Radě EU, Riga, 4. 12. 2014.
 • Panel: Defence budgets and why defence matters. SAVE THE DEFENCE IN VISEGRAD, Bratislava, Slovensko, 1. 12. 2014.
 • Does Democracy Matter. Foreign Policy Research Institute, Wilson Center, Washington D.C., 20. 10. 2014.
 • Management of the European area between Russia and NATO. NATO 2020: ALLIANCE RENEWED – challenges for non-members of the Alliance, Bratislava, Slovensko, 15. 10. 2014.
 • Czech Foreign and Security Policy of the New Government. Centre for Eastern Studies, Varšava, Polsko, 27. 5. 2014
 • Panel: U.S.-Czech Political and Security Relations: Writing the Next Chapter. Strengthening U.S. - Czech Strategic Relations: A Roadmap for the Future. Center for European Policy Analysis, Washington, D. C., USA, 1. 5. 2014.
 • Czech Foreign Policy. School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, Washington D. C., 7. 4. 2014.
 • Reach out or Reach in? The Future of Videgrad Group. U.S. Central Strategic Dialogu, Washington D.C., 3. - 4. 9. 2013.
 • Poland-Russia Dialogue: Central-East European Ramifications. Poland-Russia Dialogue: Impact on the Wider Europe, Center for Strategic and International Studies, Washington D.C. 4. 6. 2013.
 • The Role of the Czech Republic and the other Visegrad States in the Present Developments of the EU, Center for European Studies, Harvard University, Cambridge, USA (27. 3. 2012).
 • International Studies Association’s 53rd Annual Convention. San Diego, 3/2012.
 • 8th CEEISA Convention, Istanbul, 2011.
 • WISC 3rd Global International Studies Conference, Porto, Portugalsko, 2011.
 • International Studies Association’s 51st Annual Convention, New Orleans, 2010.
 • 7th CEEISA Convention, St. Petersburg, 2009.
 • Europaforum, Wachau, 2008.
 • Visegrad Group and the Czech EU-Presidency, Černínský palác, Praha, 2008.
 • Markierungen 08 - Tagung zur kulturellen Vielfalt, ORF Studio, Linz, 2008.
 • International Studies Association's 49th Annual Convention, Building Multiple Bridges, San Francisco, 2008.
 • WISC 2nd Global International Studies Conference, What Keeps Us Apart, What Keeps Us Together, Ljubljana, 2008.
 • Sixth Pan-European Conference on International Relations, University of Turin, 2007.
 • Třetí politologické sympózium: Vládnutí ve 21. století, Brno, 2007.
 • Europe’s central attraction: Getting closer to go further, CEI - Journalists' Forum PIIA Expert Panels, Zakopane, Poland, 2007.
 • The 6th Convention of Central and East European International Studies Association, Wroclaw, Poland, 2007.
 • Česko-rakouské rozhovory, Znojmo, 2007.
 • CEEISA "Reflections on a Wider Europe and Beyond: norms, rights and interests". Tartu, Estonsko, 2006.

 Research Projects

 • Think Visegrad. National co-coordinator.
 • 2013–2016: Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí/International Security Environment: Scenarios. TAČR č. TB020MZV030, team member .
 • Main author of the analysis Think Visegrad: V4 and Germany. Co-authors: A.Hettyey, K.Poplawski, V.Biľčík.
 • 2014–2016: Česká zahraniční politika a post-západní globální řád/Czech Foreign Policy and the Post-Western Global Order. Grant GAČR č. GA14-27496S, co-ordinator .
 • 2014: Bezpečnost, obrana a zbrojařský průmysl – spolupráce mezi Českou republikou a Polskem: Potenciál, limity a regionální aspekty. Grant Česko-polského/polsko-českého fóra, coordinator.
 • Fulbrightovascholarship for Visiting Scholars, Wheatherhead Center for International Relations, Harvard University (1 – 5/2012)
 • 2012–2013: Navržení systému průběžného vyhodnocování účelnosti a efektivity členství a působení ČR v mezinárodních organizacích/Designing a system of ongoing evaluation of expediency and efficiency of the membership and functioning of the Czech Republic in the international organizations. Grant TAČR, co-ordinator.
 • 2011–2013: Bezpečnostní multilateralismus jako institutce: Teoretizace a implikace pro střední a východní Evropu/Security multilateralism as an institution: teoretization and implication for central and eastern Europe. Grant GAČR, co-ordinator.
 • 2010: Rozvoj výzkumu v oblasti zahraniční politiky a mezinárodních vztahů. Grant MFA CR, co-ordinator.
 • 2011: Účelnost členství ČR v Mezinárodních organizacích. Strategic grant MFA CR, co-ordinator.
 • 2007 - 2009: Strenghtening Visegrad Cooperation via Foreign Policy Resarch – Chanelling Experiences, and Learning from Each Other. Strategic Grant of the International Visegrad Fund (coordinator of the IIR’s participation) 
 • 2006 - 2011: Evropská integrace a zájmy České republiky. GRant of MŠMT.

 Selected Columns and Media Appearances

2017

2016

Older

 • Zkouška pro střední Evropu. ČT24 Události, komentáře, 21. 12. 2015.
 • Česká zahraniční politika, ČT Studio 24, 26. 11. 2015.
 • Bukurešťský minisummit NATO aneb jak se „východní křídlo“ tvářilo, že vlastně není východní křídlo. natoaktual.cz, 17. 11. 2015.
 • Integrace postsovětské energie. iHNED.cz, 4. 11. 2015.
 • Na minisummitu NATO k Rusku bude chybět jen jeden prezident - ten český. Hospodářské noviny, 3. 11. 2015.
 • Pokrytectví liberální demokracie je u konce, zaznělo dnes v České televizi. ParlamentniListy.cz, 3. 11. 2015.
 • Tragédie nad Sinají. Stroj rozlomilo něco zvenčí, tvrdí ruské aerolinky. Brněnský deník, 3. 11. 2015.
 • Zeman Skips Debate on NATO's Response to Russia. The Prague Post, 3. 11. 2015.
 • Bezpečnost východního křídla NATO. ČT24, 3. 11. 2015.
 • Hey Europe, Stop Putting Russia First. Atlantic Council, 14. 10. 2015.
 • Populisté posílili, Vídeň ale nedobyli. Deník.cz, 11. 10. 2015.
 • Migrační krize zvýraznila problém xenofobie v Evropě, říká expert. Deník.cz, 6. 10. 2015.
 • Začátek českého předsednictví V4. ČT1, 1. 7. 2015.
 • Česko-polské vztahy. Studio ČT 24, 20. 4. 2016.
  Zahraniční politika ČR v kontextu vývoje nejen v Evropě. Český rozhlas Plus, 8. 4. 2015.
 • Budoucnost visegrádské čtyřky. Studio 6 České televize, 2. 4. 2015.
 • Generál Petr Pavel: Zbraně na Ukrajinu bych teď neposílal. Deník.cz, 21. 3. 2015.
 • Zaorálek: Naše síla je v jednotné Evropě. I proti Rusku. Deník.cz, 6. 3. 2015.
 • What will 2015 hold for Central Europe? A View from Central Europe. Visegrad Insight, 5. 2. 2015.
Up