International Law Reflections

14.11.2016 | Miroslav Tůma
Podaří se získat potřebný mezinárodněprávní rámec pro dosažení světa bez jaderných zbraní?
Odpověď na danou otázku můžeme do značné míry najít ve významné rezoluci 1. výboru (výbor pro odzbrojení a jadernou bezpečnost), schválené v rámci 71. Valného shromáždění OSN koncem října 2016. Rezoluce A/C.1/71/L.41 má název vyzývající k dosažení pokroku na mnohostranných jednáních (Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations). Její výjimečnost a dá se říci historické prvenství spočívá ve znění osmého odstavce operativní části, obsahující rozhodnutí svolat v r. 2017 mezinárodní konferenci OSN k sjednání právně závazného instrumentu zakazujícího jaderné zbraně, který by měl vést k úplné eliminaci těchto zbraní. Konference by se měla konat v New Yorku ve dvou termínech (27. – 31. 3. a 15. 6. – 7. 7. 2017), za účasti členských států OSN, blíže nespecifikovaných mezinárodních organizací a zástupců občanské společnosti. Zmíněný odstavec byl do rezoluce začleněn na základě doporučení ze závěrečné zprávy Otevřené pracovní skupiny (Open-ended Working Group, OEWG), která jednala v Ženevě v první polovině r. 2016 k posouzení nových právních opatření a potřebných norem k dosažení světa bez jaderných zbraní. Jejího jednání se žádný jaderný stát, na  znamení nesouhlasu s mandátem OEWG, nezúčastnil. Nesouhlasné názory tak na jednání OEWG většinou tlumočili představitelé aliančních a partnerských zemí jaderných států (poskytujících jim tzv. jaderný deštník).
19.10.2016 | Veronika Bílková
Vítěz bere vše. Volba generálního tajemníka OSN 2016
Příštím generálním tajemníkem OSN bude António Guterres z Portugalska (viz zde). Ve čtvrtek 13. října o tom, na doporučení Rady bezpečnosti, rozhodlo Valné shromáždění OSN, kde se proti jmenování portugalského kandidáta nepostavil žádný stát světa. Navzdory tomuto konsensu je výsledek voleb pro mnohé značným překvapením. Guterres sice od počátku disponoval silnou podporou, dlouho se ale očekávalo zvolení kandidáta s jiným profilem a z jiné geografické oblasti. Proč se tedy vítězem stal právě on? Co od něho lze očekávat? A jaká je vlastně úloha generálního tajemníka v rámci světové organizace?
11.10.2016 | Veronika Bílková
No Revolution Has Taken Place: The Post-2015 Human Rights Foreign Policy of the Czech Republic
In 2015, two new conceptual documents were adopted in the Czech Republic, under the Government of Bohuslav Sobotka – the general Concept of the Czech Republic´s Foreign Policy (available in English here) and a more specific Concept of Human Rights Promotion and Transition Cooperation (available in Czech here). The former document replaced an older text entitled Conceptual Basis of the Foreign Policy of the Czech Republic (available in English here) which had been adopted in 2011 by the Government of Petr Nečas. The latter document builds on the 2010 Concept of Transition Policy but it is broader in scope, covering not only transition policy/cooperation but also human rights promotion.
05.10.2016 | Tamás Lattmann
Referendum on the refugee quotas in Hungary – protection of sovereignty or much ado about nothing?
The migration crisis has stirred up political debates within the EU and its member states regarding not only possible solutions, but also about the future of the organisation. The first shock has come in the form of the Brexit referendum, the second one could have been the referendum in Hungary “against the quota system”, as the initiating government has calculated. The current analysis gives information about the referendum, and examines its possible effects in the near future.
04.08.2016 | Veronika Bílková
S pučisty bez rukaviček? Reflexe č. 6 nyní v ČJ!
Dne 20. července 2016 vyhlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v zemi tříměsíční výjimečný stav. Den poté Turecko oznámilo úmysl derogovat Evropskou úmluvu o lidských právech (orig. 1950 European Convention on Human Rights, dále jen „EÚLP“), kterou ratifikovalo v roce 1954. Tato opatření byla přijata po neúspěšném pokusu o vojenský převrat, který se odehrál 15. července 2016 a jehož cílem bylo svrhnout vládu prezidenta Erdogana. Podle Erdoganových slov byla opatření přijata proto, aby odvrátila hrozbu pro demokracii, vládu práva a lidská práva v Turecku. 
22.07.2016 | Tamás Lattmann
Derogation from the European Convention on Human Rights by Turkey after the attempted coup
After the unsuccessful coup attempt in Turkey, high-level officials,including the president have constantly talked about the necessity of the introduction of a state of emergency, which has been declared on 20th July. At the same time, the president has also mentioned the “suspension” of the European Convention on Human Rights. What does this exactly mean, what are the effects and consequences of this step?
20.07.2016 | Tamás Lattmann
Reinstating the death penalty in Turkey after the attempted coup?
After the unsuccessful coup attempt in Turkey, both high-level officials and the pro-government public suggest the reinstatement of the death penalty. Unfortunately the question tends to re-surface from time to time in other states as well, but rarely with such political weight. It is important to evaluate the possibility of this step.
03.06.2016 | Tamás Lattmann
The case against Russia for the attack on flight MH17
According to the news, a new legal proceeding has been initiated against Russia and its president Vladimir Putin for the downing of the Malaysia Airlines flight MH17 in the airspace of Ukraine on 17 July 2014. The present analysis by Tamás Lattmann examines the outlines of the case.
27.04.2016 | Veronika Bílková
Padesát odstínů terorismu?
Dne 25. ledna 2016 schválila vláda České republiky materiál Ministerstva vnitra ČR, na jehož základě byl zaveden systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem. Po teroristických útocích v Bruselu 22. března 2016 byl systém poprvé aktivován, tj. ČR přešla z běžného stavu do stavu bdělosti. Tento materiál stručně shrnuje obsah nového systému, srovnává ho se systémy využívanými v jiných zemích a formuluje určitá obecná doporučení.
27.04.2016 | Tamás Lattmann
Judgment in the Savchenko case
The very first International Law Reflextion: "Judgment in the Savchenko case". A debated judgment by a dubious judicial forum in a murky legal environment. The current analysis tries to shed some light to some of the legal questions, without examining the charges on their merits.


1 2

Knihy

Michal Kořan, Veronika Bílková, Michal Kolmaš, Šárka Kolmašová

Doporučujeme

Uspořádání světa podle Donalda J. Trumpa
Inaugurace Donalda J. Trumpa, jakožto 45. prezidenta Spojených st...
Trump podpoří Izrael na cestě, která se zemi nemusí vyplatit
Jestli je minimálně od konce studené války něco neochvějné, ...

Nejčtenější

Vnímání terorismu: jaký vliv má narativ a jeho šíření
Zkoumat terorismus očima statistiky se může jevit jako nedostate...