Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahy jsou recenzovaný vědecký časopis pro odbornou veřejnost, který publikuje původní výsledky výzkumu v oboru mezinárodní vztahy, ale i v evropských studiích, mezinárodní bezpečnosti, analýze zahraniční politiky, rozvojových studiích a dalších příbuzných oblastech.

Čtvrtletník Mezinárodní vztahy na svých stránkách zveřejňuje teoreticky informované empirické analýzy, teoretické a metodologické příspěvky v oboru mezinárodní vztahy i recenze hlavních děl v těchto oblastech. Časopis vydává již od roku 1966 Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i., rukopisy usilující o publikaci v časopise prochází nezávislým oboustranně anonymním recenzním řízením. Texty mohou být v českém nebo slovenském jazyce.

Vše o Mezinárodních vztazích naleznete na http://mv.iir.cz/.

Předplatné je možné objednat za zvýhodněnou cenu na e-shopu.
Předplatné zahrnuje všechna, i již vydaná, čísla aktuálního ročníku.

Čísla ze starších ročníků je také možné jednotlivě zakoupit na e-shopu.

Redakce

Šéfredaktor - Vít Beneš
E-mail: benes@iir.cz
Telefon: +420 251 108 140
Fax: +420 251 108 222
 
Zástupkyně šéfredaktora - Martina Varkočková
E-mail: varkockova@mup.cz
Telefon: +420 777 351 839
 
Recenze - Tomáš Dopita
E-mail: dopita@iir.cz
Telefon: +420 251 108 335

Nahoru