Doc. PhDr. Miroslav Nožina, Ph.D.

Výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů


telefon +420 251 108 309
nozina@iir.cz
www

Další informace

Zaměstnání

1991–současnost: Ústav mezinárodních vztahů Praha (výzkumný pracovník)
1991–1992: novinář s aktivitami v západní Evropě, bývalém Sovětském svazu, Asii a USA.
1987–1990: Orientální ústav ČSAV Praha (postgraduální student a výzkumný pracovník)
1986–1987: Vlastivědné muzeum Olomouc (správce etnografické sbírky)

Vzdělání

2016: docent, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha (habilitace v oboru sociální a kulturní antropologie)
2005–2008: Ph.D., Filosofická fakulta, Univerzita Karlova,  Praha (obor etnologie)
1987–1990: Orientální ústav ČSAV, Praha (postgraduální student)
1987: PhDr., Filosofická fakulta, Univerzita T. G. Masaryka, Brno (obor národopis)
1981–1985: Filosofická fakulta, Univerzita T.G. Masarkyka, Brno, (obor národopis)

Absolvované studijní stáže

1996: USA (Foreign Policy Research Institute, Philadelphia)
1992: USA (United States Information Agency – Voice of America, Washington - Miami)
1989: Sovětský svaz (Institut Vostokovedenija, Moskva)

Oblasti zájmu

politická antropologie a antropologie kriminality/kulturní kriminologie,
drogová problematika, 
etnická problematika, novodobá historie a aktuální vývoj v oblasti pevninské jihovýchodní Asie, 
rozvojové a transformační projekty v jinokulturním prostředí jihovýchodní Asie.  

Pedagogická činnost

Přednášky v rámci regulérní výuky na VŠ

 • antropologie kriminality / drogy v kulturách (Ústav Etnologie FF UK)
 • etnologie Indočíny (Ústav Etnologie FF UK)
 • historie, etnická a sociální problematika pevninské jihovýchodní Asie  (Metropolitní univerzita Praha, Katedra asijských studií a mezinárodních vztahů; Ústav Dálného východu FF UK; Institut politologických studií FSV UK). 

Samostatné odborné přednášky

Témata: etnická a sociální problematika Jv Asie; drogové a kriminální  subkultury; drogová geopolitika a šíření antisociálních jevů; mezinárodní kriminalita. 
Cílové skupiny: pedagogové a sociální pracovníci, protidrogoví koordinátoři, studenti VŠ, diplomaté, Policie ČR, pracovníci vězeňské služby ČR..

Zahraniční pobyty, terénní výzkum

Studijní a výzkumné pobyty

2016: Austrálie (výzkumný pobyt, projekt Global Prohibition Regimes: Theoretical Refinement and Empirical Analysis),
2015: Thajsko, Laos (výzkumný pobyt, projekt Global Prohibition Regimes: Theoretical Refinement and Empirical Analysis),
2015: Portugalsko (výzkumný pobyt, European Monitorig Centre for Drugs and Drug Abuse, projekt Global Prohibition Regimes: Theoretical Refinement and Empirical Analysis), 
2013: Kuba (výzkumný pobyt, projekt Zhodnocení efektivity české podpory opozici a disentu v Barmě, Bělorusku na Kubě a v Podněstří),
2012: Barma (výzkumný pobyt, projekt Zhodnocení efektivity české podpory opozici a disentu v Barmě, Bělorusku na Kubě a v Podněstří),
2011: Barma, Thajsko, (výzkumný pobyt, projekt Nový strategický přístup USA k Barmě – implikace pro Evropskou unii a Českou republiku),
2010: Francie, Velká Británie, Německo, Polsko (výzkumné pobyty, projekt Organizovaný zločin ve vietnamské diaspoře),
2009: Vietnam, Laos (výzkumný pobyt, projekt Organizovaný zločin ve vietnamské diaspoře. Případ České republiky; projekt Horská etnika a stát v Laosu),
2009: Myanmar, Thajsko, Laos (výzkumný pobyt, Národní program výzkumu I – II; projekt Horská etnika a stát v Laosu), 
2007: Švýcarsko (výzkumný pobyt, projekt Zneužívání drog v Českých zemích v dobách Rakousko-Uherské monarchie a v předválečném Československu),
2006: USA (výzkumný pobyt, projekt Zneužívání drog v Českých zemích v dobách Rakousko-Uherské monarchie a v předválečném Československu),
2006: Francie (výzkumný pobyt, projekt Zpracování českých pramenů k moderním dějinám Kambodže s důrazem na období Rudých Khmerů),
2004: Thajsko, Laos (výzkumný pobyt, projekty Česko – Thajské partnerství. Historie spolupráce a vzájemných vztahů; Horská etnika a stát v Laosu),
2002: Velká Británie, Tunisko, Izrael (výzkumné pobyty, projekt Mezinárodní terorismus jako faktor mezinárodních vztahů a důsledky pro českou zahraniční politiku),
2001: Egypt (výzkumný pobyt, projekt Migrační pohyb z arabského světa: příčiny, důsledky a perspektivy),
1996: Nigérie, Francie (pracovní pobyty, Centre for Democratic Development Research and Training (Zaria) / Observatoire géopolitique des drogues), 
1996: Peru a Bolívie (výzkumný pobyt, Observatoire géopolitique des drogues),
1994: postsovětská Střední Asie (Kazachstán, Uzbekistán, Tádžikistán / výzkumný pobyt, Observatoire géopolitique des drogues),
1993: Kambodža, Vietnam, Laos (výzkumný pobyt, Observatoire géopolitique des drogues), 1992: Malajsie a Borneo (výzkumný pobyt, Observatoire géopolitique des drogues),  
1990 - 1991: Čína, Laos, Thajsko, Indie, Nepál / studijní cesta s podporou Orientálního  ústavu ČSAV). 

Pracovník European Union – Election Observation Missions (EU-EOM)

2008: Kambodža, 
2005 – 2006: Haiti,
2005: Etiopie.  

Filmové expedice

2009: Indonésie (Sumatra, terénní výzkum pro projekt a realizace filmového projektu, Česká televize),
2003: Jihoafrická republika, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Zambie, Malawi (Cestománie),
2001: Indonésie (Jáva, Kalimantan; terénní výzkum pro projekt a realizace filmového projektu, Česká televize), 
1999: Kambodža, Laos, Thajsko (výzkumný pobyt, Observatoire géopolitique des drogues; terénní výzkum pro projekt a realizace filmového projektu, Česká televize).

Výzkumná činnost, výzkumné projekty a granty

Odpovědný řešitel

2012–2014: „Zhodnocení efektivity české podpory opozici a disentu v Barmě, Bělorusku na Kubě a v Podněstří.“ Grantový projekt Technologické agentury ČR (TB010MZV042).
2009–2010: “Organizovaný zločin ve vietnamské diaspoře. Případ České republiky.“ Grantová agentura ČR (407/09/1291).
2007–2010: „Dějiny Laosu.“ Projekt Ústavu mezinárodních vztahů, Praha.  
2006–2007: „Zneužívání drog v Českých zemích v dobách Rakousko-Uherské monarchie a v předválečném Československu.“ Grantová agentura ČR (409/06/1453).
2006: „Zpracování českých pramenů k moderním dějinám Kambodže s důrazem na období Rudých Khmerů.“ Výzkumný projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR, nositel: Ústav mezinárodních vztahů (RM 01/10/06).
2005–2007: „Dějiny Kambodže.“ Projekt Ústavu mezinárodních vztahů Praha.  
2004–2005: „Česko – Thajské partnerství. Historie spolupráce a vzájemných vztahů.“ Ústav mezinárodních vztahů – Ministerstvo zahraničních věcí ČR (RM 01/09/04).
2004–2013: „Horská etnika a stát v Laosu.“ Projekt Ústavu mezinárodních vztahů Praha 2002 – 2003: „Mezinárodní terorismus jako faktor mezinárodních vztahů a důsledky pro českou zahraniční politiku.“ Ministerstvo zahraničních věcí ČR, řešitel Ústav mezinárodních vztahů (RB 14/4/02). 
1999–2001: „Mezinárodní organizovaný zločin v České republice.“ Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation (RSS No.: 84/1999).
1993–1996: „Česká republika ve světě drog.“ Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation (RSS No.: 123/93).

Spoluřešitel

2015: „Time for Action. Rhino horns trafficking networks.“ Grant: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement of the U. S. Department of State. Řešitel: George Madson University, Virginia (USA). 
2013–2016: „Global Prohibition Regimes: Theoretical Refinement and Empirical Analysis.“ Grantová agentura ČR (13-26485 S / P408).
2012–2014: „The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas RESAREAS.“  European Social Fund a vláda ČR (CZ 1.07/2.4.00/31.0027).
2012–současnost: „Encyklopedia Beliana.“ Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava (autor a konzultant).
2011: „Nový strategický přístup USA k Barmě – implikace pro Evropskou unii a Českou republiku. Téma č. 7.“ Výzkumný projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR řešený za spolupráce Asociace pro mezinárodní otázky / Ústav mezinárodních vztahů. 
2010: „Projekt Reliéf.“ Řešitel: Policejní prezidium České Republiky – Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR, financováno z Programu švýcarsko-české spolupráce (konzultant).
2008–2009: „Národní program výzkumu I – II.“ Řešitel: Ústav mezinárodních vztahů Praha, fin. Ministerstvo školství a tělesné výchovy ČR..
2006–2007: „Colombian Cocaine Networks in the European Union: A Research on their capabilities and functioning in the most important entry points for cocaine in Europe.“ Koordinátor: Universidad Autónoma de Madrid. EC-AGIS Programme (OND1312885).
2005: „Collective Expertise on Terrorism in Europe: Cross-Fertilising Scholarly and Intelligence and Law-Enforcement Approaches.“ Koordinátor:  L' institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, Paříž. EC-AGIS Programme. 
2003–2004: „Organized Crime in Europe: Conceptions, Patterns and Policies in the European Union and Beyond.“ Garant projektu: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law. Tillburg University, Německo. Grant Fritz Thyssen Stiftung. 2003 – 2004: „Foreign Policy of the Czech Republic.“ Ústav mezinárodních vztahů – Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
2002–2003: „Reformní éra v ČLR a její důsledky pro česko-čínské vztahy.“ Ministerstvo zahraničních věcí ČR, nositel ÚMV (RB 26/8/01).
2001–2002: „Migrační pohyb z arabského světa: příčiny, důsledky a perspektivy.“ Ministerstvo zahraničních věcí ČR, nositel  ÚMV (RB20/9/01).
1999–2002: „Towards a New European Governance of „Internal Security“: Challenges, Objectives and Structures.“ Garant: Dept. of Politics, University of Leicester, Velká Británie. Grant: Economic and Social Research Council´s „One Europe or Several?“ Research Programme (grant č. L213252011). 
1999–2000: „Priority české rozvojové pomoci.“ Ministerstvo zahraničních věcí ČR, nositel ÚMV
1999–2000: „A Pan- European Security Community“ - Part I „Securitisation in Central and Eastern Europe;  Part II Organised Crime and Distortions of the Social Contract.“ Project of Centre for European Security Studies, Groningen. Programe on European Security (PROGRES).
1998–1999: „Organisierte Kriminalität. Bestandsaufnahme, Transnationale Dimension, Wege der Bekämpfung.“ Nositel: Akademie für Politik und Zeitgeschehen, München, s podporou Hanns Seidel Stiftung, Německo.
1997–1999: „The Situation of Drugs in Sub - Saharan Africa: Production, Trafficking, Consumption.“ Nositel: Observatoire géopolitique des drogues, Paříž, grant: UNESCO (MOST).
1997–1998: „Diasporas et réseaux vietnamiens de trafic de drogues en Europe.“ Nositel: Observatoire géopolitique des drogues, Paříž, grant Ministère de l'Intérieur, France.
1995–1997: „Atlas mondial des drogues.“ Nositel: Observatoire géopolitique des drogues, Paříž, grant: La Commission des Communautés Européenes (DG-B2) - La Fondation de France.
1995–1996: „Aktuální vývoj v asijsko - tichomořské oblasti.“ Ústav mezinárodních vztahů Praha.
1992–2000: „Géopolitique des drogues. “ Rapport annuel de l´Observatoire géopolitique des drogues, Paříž.   

Členství v organizacích

 • 2016–současnost: Global Initiative Against Transnational Organized Crime, mezinárodní síť s centrem v Ženevě, Švýcarsko. 
 • 2001–současnost.: Observatoire du Crime Organisé (OCO), Ženeva, Švýcarsko,
 • 2005–současnost.: European Union – Election Observation Missions (EU-EOM),
 • 2000–2013: Association d'Etudes Géopolitiques des Drogues (AEGD), Nantes, Francie,
 • 2002–2010: Observatoire Géopolitique de la Criminalité Internationale (OGCI), Liége,  Švýcarsko,
 • 2007–2010: Czech - Pacific Centre o.p.s.,
 • 1995–2008: České sdružení pro Spojené národy,
 • 1991–2000: Observatoire Géopolitique des Drogues (OGD), Paříž, Francie.

Redakční rady

 • Drugs and Forensics Bulletin.

Publikace

Vědecké monografie

 • Nožina, Miroslav – Vaněček, Miloš (2016): Národní protidrogová centrála 1991-2016. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra ČR.
 • (2013): Pasáson Bandá Phao. Horská etnika a stát v Laosu. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013.
 • (2013): Barma. Etnický problém, válka a boj za demokracii. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013.
 • Nožina, Miroslav – Kraus, F. (2011): Bossové, vojáci a zrnka rýže. Vietnamské kriminální sítě v ČR a jejich mezinárodní dimenze. Praha: KLP, 2011.
 • (2010): Dějiny Laosu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Nožina, Miroslav – Kraus, F. (2009): Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře. Případ České republiky. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009.
 • Nožina, MiroslavVaněček, M. (2009):  Mandragora, morfin, kokain. Drogový problém v českých zemích v dobách habsburské monarchie a v předválečném Československu. Praha: KLP.
 • (2007): Dějiny Kambodže. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2007.
 • Nožina, Miroslav – Šitler, J. – Vaněček, Miloš (2006): Royal Ties. King Norodom Sihamoni and the History of Czech-Cambodian Relations. Praha: Knižní Klub.
 • (2006): Koza, která žere hady. Výpravy za původními obyvateli džunglí Kambodže a Kalimantanu. Brno: Jota.
 • Nožina, Miroslav et al.(2004): King Rama VII of Siam’s Official Visit to Czechoslovakia in 1934. King Prajadhipok’s Institute in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Institute of International Relations in Prague, Nothamburi – Bangkok.
 • (2004): Siam Undiscovered. Czech-Thai encounters between the 16th and 21st centuries: rare documents, old photographs, royal visits. Bangkok: Amarin Printing.
 • (2003): Mezinárodní organizovaný zločin v České republice. Praha: Themis.
 • (1999): Kambodžský poutník. Praha: Livingstone.
 • (1997): Svět drog v Čechách. Praha: KLP.
 • (1997): Mezinárodní organizovaný zločin v ČR - ed. Praha: KLP.
 • (1995): Česká republika ve světě drog - ed. Praha: KLP.

Popularizující monografie

 • (2006): Koza, která žere hady. Výpravy za původními obyvateli džunglí Kambodže a Kalimantanu. Brno: Jota, 2006.
 • (2001): Cesty za opiem. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001.  
 • (1999): Kambodžský poutník. Praha: Livingstone, 1999.

Kapitoly knih

 • (2011): Vietnamské kriminální sítě v České republice. In: Střítecký, Vít a kol. Česká zahraniční politika: mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 70–81.
 • (2011): International organised crime in the V4 states. The Czech Republic Case. In: Rekawek, Kacper (ed.). Non-military aspects of security in V4 countries – prospects for future co-operation. V4 Papers, no. 3. Warsaw: PISM, 60–67.
 • (2010): Opoziční potenciál etnických menšin v Barmě a transformační strategie. In: Drulák, Petr – Horký, Ondřej a kol: Hledání českých zájmů. Obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 145–165.
 • (2010): Potírání kriminality ve vietnamské diaspoře. In: Petr Drulák, Vít Střítecký a kol. Hledání českých zájmů. Mezinárodní bezpečnost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 51-170.
 • (2004): The Czech Republic: A Crossroads for Organised Crime. In:  Fijnaut, Cyrille – Paoli, Letizia (eds.): Organised Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond, 435-466. Dodrecht (Nizozemí): Springer.
 • (2004): Nové hrozby – Boj s mezinárodní organizovanou kriminalitou. In: Pick, Otto –  Handl, Vladimír a kol. Zahraniční politika České republiky 1993 – 2004. Úspěchy, problémy a perspektivy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004.
 • (2004): Organized Crime in the New EU States of East Central Europe. In: Henderson Karen (ed.): The Area of Freedom, Security and Justice in the Enlarged Europe, 25–47. London: Palgrave Macmillan.
 • (2003): Crossroads of Crime: The Czech Republic Case. In: Viano,  Emiliano C. – Magallanes, Jose – Bridel, Laurent (eds.): Transnational Organized Crime: Myth, Power and Profit, 147-156. Durnham - North Carolina: Carolina Academic Press.
 • (2003): République Tcheque. In: Labrousse, Alain (ed.): Dictionnaire Géopolitique des Drogues. La drogue dans 134 pays. Productions, trafics, conflits, usages, 550-554. Bruxelles: de Boeck a.Lacier.
 • (1999): Das Netzwerk des internationalen organisierten Verbrachtens in der Tschechischen Republik. In: Meier-Walser, R. C. – Hirscher, G. – Lange, K. – Palumbo, E. (eds.). Organisierte Kriminalität. Bestandsaufnahme, Transnationale Dimension, Wege der Bekämpfung, 220-243. München.
 • (1998): Quel est le role des réseaux subsahariens dans le trafic international des stupéfiants?. In: Les drogues en Afrique subsaharienne, 167-174 (chapter III/3). Paris: Éditions KARTHALA.
 • (1998): Globalizace kriminálních aktivit a mezinárodní bezpečnost. In: Sborník příspěvků ze 4. mezinárodního kolokvia Koncipování budoucnosti v Evropě ´97, 16.-20. června 1997 v Praze, 79-83. Praha: Občanská futurologická společnost.
 • (2004): 12. Česko-thajské vztahy. In: Wyatt, David K. Dějiny Thajska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004.
 • (1999): Crossroads of Drug Crime The Czech Republic Case. In.: Proceedings from the conference: Crime organisé international: Mythe, pouvoir, profit..., 6-8, l´Université de Lausanne, 10/1999.
 • (2000): Géopolitique des drogues 1999/2000. Paris: Observatoire géopolitique des drogues.
 • (1998): Diaspora et reseaux vietnamiens de trafic de drogues en Europe. Paris: Observatoire géopolitique des drogues, April 1998.
 • (1998): Géopolitique des drogues 1997/98. Paris: Observatoire géopolitique des drogues, 1998.
 • (1997): Atlas mondial des drogues. Paris: Observatoire géopolitique des drogues, 1997.
 • (1997): Géopolitique des drogues. Rapport annuel de l´OGD, Paris: Observatoire géopolitique des drogues, 1997.
 • (1996): Géopolitique des drogues. Rapport annuel de l´OGD, Paris: Observatoire géopolitique des drogues, 1996.
 • (1995): Géopolitique des drogues. Rapport annuel de l´OGD, Paris: Éditions la découverte, 1995.
 • (1995): The Czech Republic: the Guest for Integration With the West. By Zdenek Cervenka. London: E.I.U., 1996.
 • (1996): Eastern Europe: 'New' Phenomenon in the International Illicit Drug Trafficking Network. In: International Seminar on the South in the Global Political Economy of Illicit Drugs. Zaria, Nigeria: CEDDERT, 1996.
 • (1992): Narkotika v mezinárodní politice a zájmy ČSFR. In.: Máme národní zájmy?. Praha: 1992.

Články

Odborné články (výběr)

 • Nožina, Miroslav Kraus, Filip (2016): Bosses, Soldiers and Rice Grains. Vietnamese Criminal Networks and Criminal Activities in the Czech Republic. Europe-Asia Studies, Vol. 68, No. 3, 508–28.
 • (2015): Myanmar – varianty etnického konfliktu. Mezinárodní politika, 4/2015.
 • (2014): Metamfetamin. Dobytí Asie. Bulletin Národní protidrogové centrály Policie ČR, 3/2014.
 • (2013): Vietnamese Crime Structures and Criminal Activities in the Czech Republic. European Police Science and Research Bulletin,No. 8, Summer 2013.
 • (2013): Barma: Na cestě k "asijské demokracii". Mezinárodní vztahy, Vol. 48, No. 2/2013, 72-90.
 • (2012): Mezinárodní organizovaný zločin a bezpečnost občanů ČR. The Science for Population Protection, Zvláštní vydání 2012, č. 4, s. 103 – 114.
 • (2012): Barma: etnický problém, válka a boj za demokracii, Mezinárodní politika, 2012, č. 11, 15. září až 15. říjen 2012, s. 15-18.
 • Nožina, Miroslav – Kučera, K (2011): Operace X. Počátky heroinového boomu. Bulletin Národní protidrogové centrály, 3/2011, 50-55.
 • Nožina, Miroslav – Kraus, F. (2011): Vznik a vývoj vietnamského podsvětí v Německu. Bulletin Národní protidrogové centrály PČR, 2011, r. 17, č. 2, s. 27-32.
 • (2010): Crime networks in Vietnamese diasporas. The Czech Republic case. Crime, Law, and Social Change, No. 53, 229-258.
 • (2010): Nelegální výroba a obchod s drogami ve vietnamské komunitě v ČR. Bulletin Národní protidrogové centrály, 4/2010, 9-16.
 • (2008): Mandragora, morfin, kokain. Pokusy Jana Evangelisty Purkyně a Juliuse Sachse. Bulletin Národní protidrogové centrály, 2/2008, 56-59.
 • (2008): Strýčkové, žoldáci a pouliční prodavači. Struktura a modus operandi vietnamského organizovaného zločinu v České republice. I-II, Bulletin Národní protidrogové centrály, 2/2008, 43-51; 3/2008, 29-35.
 • (2007): Kokainová subkultura v letech 1918 – 1938. (s M. Vaněčkem) Bulletin Národní protidrogové centrály, 4/2007, s. 39-42.
 • Nožina, MiroslavVaněček, M. (2007): Kokainové sítě ve východní a střední Evropě. Případ České republiky. Bulletin Národní protidrogové centrály, 4/2007, 12-35.
 • Nožina, Miroslav – Šitler, J. – Kučera, K. (2007): Kambodžské království a Česká republika. Nástin bilaterálních vztahů. Mezinárodní vztahy. No. 1/2007, Vol. 42, 86-108.
 • Šitler, Jiří. – Fajfrová, Jana - Nožina, Miroslav (2005): Thajské království a Česká republika – předivo bilaterálních vztahů. Mezinárodní vztahy. 3/2005, 63-80.
 • (2004): Organizovaný zločin v postkomunistických zemích střední Evropy. Podobné problémy při budování bezpečnosti, podobné závazky po vstupu do EU. Mezinárodní vztahy, 4/2004, 61-75.
 • (2002): Islámský terorismus v jihovýchodní Asii. Mezinárodní politika, 11/2002, 23-24.
 • (2002): Organizovaný zločin ze Středního východu a Česká republika. Mezinárodní vztahy, 3/2002, 64-83.
 • (2001): Globální zločin v malých zemích – případ České republiky. Medzinárodné otázky. Vol. X/2001, No. 2., 6-28. Bratislava: Slovenský inštitút medzinárodných štúdií.
 • (2001): Un microcosmo de los tráficos de Europa central. Boletín internacional de las drogas, Asociación de Esudios Geopolíticos de las Drogas (AEGD), Marzo-Abril 2001.
 • (2000/2001): Vietnamese Organized Crime. The Czech Republic Case. Perspectives. No. 15 (Winter 2000/2001), 16-30.
 • (2001): République Tchéque: du tout répressif… au tout prévention. Trafic international. No 4, p. 3-4. Paris: květen 2001.
 • (2000): Japonský organizovaný zločin. Mezinárodní politika, 10/2000, 17-18.
 • (2000): Čínský organizovaný zločin. Mezinárodní politika, 9/2000, 26-27.
 • (2000): Italský organizovaný zločin. Mezinárodní politika, 8/2000, 24-25.
 • (2000): Mexické drogové sítě a Evropa. Mezinárodní politika, 7/2000, 28-30.
 • (2000): Kolumbijské drogové kartely. Mezinárodní politika, 6/2000, 30-32.
 • (2000): Arabský organizovaný zločin. Mezinárodní politika, 5/2000, 33-34.
 • (2000): Albánský organizovaný zločin. Mezinárodní politika, 4/2000, 35-37.
 • (2000): Indočína na cestě reforem. Mezinárodní politika. 4/2000, 28-30.
 • (2000): Subsaharské zločinecké organizace. Mezinárodní politika, 3/2000, 29-31.
 • (2000): Postsovětský organizovaný zločin. Mezinárodní politika, 2/2000, 23-25.
 • (2000): Vietnamský organizovaný zločin. Mezinárodní politika, 1/2000, 32-34.
 • (2000): Spletité cesty zrodu evropské bezpečnosti. Mezinárodní politika, 1/2000, 13-15.
 • (1999): Česká republika na křižovatkách mezinárodního zločinu. Mezinárodní politika, 3/1999, 4-7.
 • (1994): Drogový problém v jihovýchodní Asii a postkomunistická Evropa. Mezinárodní vztahy, 2/1994, 80-92.
 • (1993): Drogy a peníze. Mezinárodní politika, 7/1993, 13-14.
 • (2002): Vietnamese Organised Crime. Observatoire géopolitique de la criminalité Internationale, 3/2002. Liege.
 • (2001): République Tchéque: du tout répressif… au tout prévention. Trafic international, No 4, 3-4. Paris: 5/2001.
 • (1999): Czech Republic: An Intersection of International Crime. Perspectives, 1999, r. 7, č 1, s. 57-74.
 • (1999): Arabské drogové sítě. Bulletin Národní protidrogové centrály Policie ČR, 4/1999.
 • (1999): Drogy v jihovýchodní Asii a střední Evropa. Bulletin Národní protidrogové centrály Policie ČR, 3/1999, 25-32.
 • (1999): Jihoamerické drogové sítě. Bulletin Národní protidrogové centrály Policie ČR, 2/1999, 37-42.
 • (1999): Albánské drogové organizace. Bulletin Národní protidrogové centrály Policie ČR, 1/1999, 29-34.
 • (1998): Subsaharské drogové organizace. Bulletin Národní protidrogové centrály Policie ČR, 20-25. 4/1998.
 • (1998): Operation Channe. The Geopolitical Drug Dispatch, p.8. No. 83, 9/1998.
 • (1998): Nizozemská drogová politika. Bulletin Národní protidrogové centrály Policie ČR, 2/1998, 21-26
 • (1998) Russia: The Nigerian Networks in Moscow. The Geopolitical Drug Dispatch, 5-6. No. 78, 4/1998.
 • Nožina, MiroslavVaněček, M. (1998): Opium. Bulletin Národní protidrogové centrály Policie ČR, 8-15. 1/1998.
 • (1996): Drogový problém na Balkáně a tendence ohrožující Českou republiku. Informační bulletin Národní protidrogové centrály, 4/1996, 18-24.
 • (1996): Czech Republic: Heroin Bursts into the Market. The Geopolitical Drug Dispatch, p. 6. No. 53, 3/1996.
 • (1997): Slovakia-Czech Republic: The New Joint Ventures of the Drug Business. The Geopolitical Drug Dispatch, No. 73, 11/1997, p. 4-5.
 • (1996): Slovakia/Czech Republic. Powder for Fissile Material. The Geopolitical Drug Dispatch. No. 61, 11/1996.
 • (1989): Zlatý trojúhelník - Počátek 'rajské stezky. Nový Orient, 1/1989, 19-22; 2/1989, 45-47.

Filmové projekty

 • Tsunami po vlně zájmu (2009), dokumentární film, Sumatra – Indonésie, s režisérem J. Hoškem.
 • Borobudur: pro ČT (2001), dokumentární film, Jáva – Indonésie, s režisérem J. Hoškem
 • Bulungan: pro ČT (2001), dokumentární film, dokumentární film, Kalimantan – Indonésie, s režisérem J. Hoškem.
 • Kambodžský poutník, pro ČT ve spoluprácí se společností M.G.B. (1999), dokumentární film
 • Opustit Angkor, pro ČT (1999), dokumentární film, Kambodža, s režisérem J. Hoškem.
 • Expedice Rattanakiri, pro ČT (1999), dokumentární film, Kambodža, s režisérem J. Hoškem.
 • Hmongové, KF Praha pro ČT (1994), dokumentární film, Laos, s režisérem P. Slavíkem.

Ocenění

2007: Cena Egona Erwina Kische – nejlepší kniha v oblasti literatury faktu.
2006: Medaile cti Národní protidrogové centrály SKPV Policie České republiky.
2002: Cestopis roku – festival GO Brno.
1990: Zlatá plaketa Československé akademie věd za vědecký výzkum.

Publicistika

 • Tři agenti proti kokainu (rozhovor) + Kokain: i mumie kráčejí (citován). Týden (Téma "Historie kokainu v Čechách"), 20. 3. 2017.
 • Vzpomínka na thajského krále. Zaostřeno - Český rozhlas, 21. 2. 2017.
 • Zapomenuté menšiny světa. Rozvojovka 3/2016.
 • Přibližně 200 článků publikovaných v novinách a časopisech (drogová problematika, mezinárodní zločin, politický a sociální vývoj v zemích Asie, bývalém Sovětském Svazu a USA.
 • Obama návštěva v Laosu. Český rozhlas Plus, 6. 9. 2016.
 • Kokainový král. Nova - Víkend, 7. 6. 2016.
 • Rozhovor o aktuální vývoji v Barmě. Český rozhlas Plus, 1. 1. 2016.
 • Padělané oblečení už netáhne, Vietnamci se nyní soustředí na drogy, říká expert. Lidovky.cz, 15. 5. 2015.
 • Reportáž o Charlesu „Lucky“ Lucianovi. Nova Víkend, 19. 5. 2015.
 • Asijský perník. Týden, roč. 22, č. 20, s. 40-41.
 • Božští vládcové Angoru. Živá historie, prosinec 2014, s. 60-63.
 • Co týden dal, Situace v Barmě. ČroPlus, 14. 11. 2014.
 • Král Pradjadhipok. ThaiPBS Channel, thajská televize, 7. 9. 2014.
 • Rozhovor Vietnamci: respektovaný muž to zařídí. Lidové noviny, 11. 8. 2014.
 • Týden ve světě, tribunály Rudých Khmerů a odsouzení Khieu Samphana a Nuon Chea. Český rozhlas 2, 8. 8. 2014,
 • Tišitelé duševní bídy. Živá historie, květen 2014, s. 36-39.
 • Situace v Thajsku. Slovenský rozhlas, 23. 5. 2014.
 • Co týden dal, situace v Thajsku. Český rozhlas, 23. 5. 2014.

Vystoupení a přednášky

 • Exil, Beseda s Miroslavem Nožinou. Jeden svět, 10. 3. 2017.
 • Politics of Change in Myanmar after the 2015 Elections.  MUP Praha , 10. 5. 2016.
 • Asie, země paradoxů. Rada pro mezinárodní vztahy. Evropský dům, 3. 5. 2016.
 • Drogová geopolitika a drogové subkultury. Vysoká škola ekonomická, 6. 5. 2015.
Nahoru