New Perspectives

New Perspectives: Interdisciplinary Journal of Central & East European Politics and International Relations (ISSN 1210-762X) je recenzovaný odborný časopis, vydávaný třikrát ročně v anglickém jazyce. Vychází od roku 1993 a je recenzován od roku 2002. V roce 2015 proběhla přeměna časopisu z Perspectives na New Perspectives a jeho zaměření primárně na interdisciplinární výzkum politických otázek střední a východní Evropy.

Články přijaté k publikaci v New Perspectives jsou vždy pevně ukotveny v odpovídajícím teoretickém rámci a využívají relevantní metodologické přístupy. Články procházejí vždy anonymním recenzním řízením, jehože se účastní dva až tři světově uznávaní odborníci na danou problematiku. Na základě jejich zprávy je pak článek buď publikován, vrácen k autorovi k dopracování či zamítnut.

Vše o New Perspectives naleznete na http://newperspectives.iir.cz.

Roční předplatné za zvýhodněnou cenu 99 eur si můžete zakoupit na e-shopu. Součástí předplatného jsou i čísla, která byla daný rok již vydána.

Redakce

Benjamin Tallis  Šéfredaktor: Benjamin Tallis
  E-mail: tallis@iir.cz

 

 

 

Deputy Editor-in-Chief

Jakub Eberle, Institute of International Relations Prague & Charles University in Prague

Managing Editor

Tereza Valny, Charles University in Prague

Senior Editors

Pavel Barša, Institute of International Relations Prague
J. Peter Burgess, Ecole Normale Supérieur, Paris
Derek Sayer, University of Alberta

Associate Editors

Ela Drazkiewicz-Grodzicka, National University of Ireland, Maynooth
Gabor Egry, Institute of Political History, Budapest
Kathrin Hoerschelmann, Leibniz Institute, Leipzig
Lubomír Lupták, University of West Bohemia, Plzen
Clara Royer, CEFRES, Prague
Stuart Shields, University of Manchester
Tomasz Zarycki, University of Warsaw

Assistant Editors

Matyáš Viktora

 

Nahoru