Tomáš Profant

Výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů


telefon +421 220 669 868, +420 251 108 311
iir.cz
www

Další informace


Přehled

Zaměstnání

2013–současnost: výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů, Praha
srpen 2010–říjen 2010: Člen organizačního týmu pro Středoevropské fórum

 Pedagogická činnost

2011–současnost: přednášející na Univerzitě Komenského, Bratislava
2013–2014: přednášející na VŠE, Praha
2010: přednášející na Vídeňské univerzitě
2010: přednášející na Palackého univerzitě, Olomouc

 Vzdělání

2008 - 2015: doktorandské studium na katedře Politologie Kasselské univerzity
2005 - 2010: magisterské studium v oboru Politologie na Fakulte sociálních studií (FSS) Masarykovy univerzity (MU)
2005 - 2008: magisterské studium v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia na FSS MU
2001 - 2004: bakalářské studium v oboru Mezinárodní teritoriální studia na FSS MU
1993 - 2001: osmileté Gymnázium Jura Hronca

 Zahraniční studijní pobyty, stáže

leden - březen 2007: stáž v Evropském parlamentu u europoslanca Petra Šťastného
2006 - 2007: studijní pobyt v rámci programu Erasmus v oboru Politologie na Vídeňské univerzitě
2004 - 2005: studijní pobyt na Institutu politických studií v Grenoblu v oboru Mezinárodní a nevládní organizace ukončen ziskem Certifikátu politických studií
2000 - 2001: výměnný pobyt v Britské Kolumbii organizovaný Rotary klubem Bratislava, J. L. Crowe Secondary School

 Jazyky

slovenština – mateřský jazyk
čeština – aktivně
angličtina – aktivně
nemčina – aktivně
francouzština – aktivně

 Oblasti zájmu

vztahy mezi globálním Jihem a Severem
postkoloniální a postrozvojový přístup
politická ekonomie EU

 Další profesní aktivity

2014 –2016: zástupce šéfredaktora časopisu New Perspectives
2013–2014: editor recenzí časopisu Perspectives
2006–2012: spolupracovník časopisu Global Politics

 Publikace

Editované knihy

Kapitoly knih

 • Úvod. Reflexe globálního Sever a Jihu mezi Východem a Západem, In Horký-Hlucháň O. - Profant, T. eds.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti, Praha, Ústav mezinárodních vztahů, 2015, s. 9-36 (spoluautor Ondřej Horký-Hlucháň).
 • Postkolonializmus: perspektíva podrobených ako východisko skúmania, In Horký-Hlucháň O. - Profant, T. eds.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti, Praha, Ústav mezinárodních vztahů, 2015, s. 37-59.
 • Postrozvojový prístup ako radikálna kritika "rozvoja", In Horký-Hlucháň O. - Profant, T. eds.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti, Praha, Ústav mezinárodních vztahů, 2015, s. 186-208.
 • Záver. Spojené nádoby respektu k rozmanitosti a boje s nerovnostmi, In Horký-Hlucháň O. - Profant, T. eds.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti, Praha, Ústav mezinárodních vztahů, 2015, s. 267-278 (spoluautor Ondřej Horký-Hlucháň).
 • Slovakia. A Donor Against Its Will?, In Horký-Hlucháň, O. - Lightfoot, S. eds.: Development Cooperation of the ‘New’ EU Memeber States. Beyond Europeanization, London, Palgrave Macmillan, 2015 (spoluautor Ondrej Gažovič).
 • Obchod, dlh a Fair Trade, v Cenker, M. ed. Rozvojové vzdelávanie. Témy a metódy, Bratislava, Nadácia Pontis, s. 40-54, 2013.
 • Rozvojová a humanitárna pomoc, v Cenker, M. ed. Rozvojové vzdelávanie. Témy a metódy, Bratislava, Nadácia Pontis, s. 9-22, 2013 (spoluautor Ondrej Gažovič).
 • Spájanie post-rozvojového a na aktéra orientovaného prístupu k rozvoju, v Raslavská, I. ed. Rozvoj a demokracia. Nové trendy v medzinárodnej rozvojovej spolupráci, Bratislava, Nadácia Pontis, s. 167-185, 2012.
 • Rakúska politika voči Slovinsku a Chorvátsku. v Hloušek, V. – Sychra, Z. eds. Rakousko v evropské a středoevropské politice, Brno, IIPS, s. 90-101, 2004.

Recenzované články v odborných a impaktovaných časopisech

Recenze a recenzní eseje

Odborné články

 Publicistika

2018

Starší

 Mediální vystoupení

 Příspěvky na konferencích

 • S Novembrom ´89 na večné časy a nikdy inak? Prísľuby, realita a budúcnosť. Utópia (s podporou  Rosa Luxemburg Stiftung), Košice, 15. 11. 2017.
 • Dialogue on gender equality: Consumption and women’s rights. FES conference, Budapest, 22. 5. 2017.
 • Diskusia o umiernenej a radikálnej ľavici. Satori Stage, 13. 3. 2017. Záznam: http://poleblog.sk/diskusia-umiernenej-radikalnej-lavici-audiozaznam/
 • Cementing the capitalist discursive hegemony through a "leftist" talkshow: "Dinner with Havran" as a case study, 12th Conference of the European Sociological Association, Praha, 26.8.2015.
 • Beyond North and South. Nature, Environment, Sustainable Development: The Case for India, Metropolitní Univerzita Praha, Praha, 24.10.2014.
 • The Depoliticizing Discourse of Pontis Foundation,Responsible Development in a Polycentric World, EADI, Bonn, 24.6.2014.
 • The future direction of central and eastern European development policy. Finding a common role in a post-MDG world, Transition experience? Vídeň: 26.4.2013.
 • Visegrad Countries in International Development Cooperation, Thoughts on the potential and challenges of V4 cooperation in development cooperation from the Slovak perspective, Budapešť: 21.1.2013.
 • Entwicklungsrhetoriken, Exploring the Potentional of the Postcolonial Critique in ‘Development’ Policy. A Comparison of ‘Development’ Discourses in Slovakia and Austria, Bielefeld: 18.9.2012
 • Rozvoj a demokracia, Spájanie post-rozvojového a na aktéra orientovaného prístupu k rozvoju, Bratislava: 3.5.2012
 • Colonial Legacies, Postcolonial Contestations. Decolonizing the Social Sciences and the Humanities, Looking for the relevant counterfactual?, Frankfurt: 18.6.2011

 Překlady

 Výzkumné projekty

 • 2017: Vyhodnocení projektů ZRS realizovaných v rámci dotačního titulu „Globální rozvojové vzdělávání a osvěta“ (Projekty: Fotbal pro rozvoj a Letní škola rozvojové spolupráce). Zakázka malého rozsahu Ministerstva zahraničních věcí ČR, řešitel.
 • 2015–2017: Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou - č. projektu: CBC 01014, spoluřešitel.
 • 2013–2014: Analýza možností a způsobů uplatnění transformační zkušenosti ČR v bilaterální i multilaterální rozvojové spolupráci. Grantový projekt TAČR  č. TB020MZV032, hlavní řešitel.

 

Nahoru