Aktuální výzvy mezinárodního práva

Analýza aktuálního stavu sledovaných oblastí mezinárodního práva za účelem formulace návrhu opatření v dílčích oblastech dle aktuálních potřeb resortu a formulace doporučení pro specifické mezinárodně právní otázky