Alica Kizeková Seniorní výzkumná pracovnice

Dr. Alica Kizeková působí jako seniorní výzkumná pracovnice v Centru pro studium globálních regionů a stojí v čele Výzkumné skupiny Asie Pacifik. Na Bond Univerzity v Queenslandu v Austrálii řešila výzkumný doktorát v mezinárodních vztazích (PhD). Vystudovala mezinárodní vztahy a diplomacii na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici na Slovensku (Mgr.). Kromě toho působí na Ústavu mezinárodních vztahů jako koordinátorka aktivit spojených s platformou Think Visegrad V4 Think-Tank Platform. V minulosti byla také čestná externí výzkumná pracovnice Fakulty společnosti a designu na Bond Univerzity v Queenslandu, Austrálii (2013-2021), odborná asistentka Ústavu teritoriálních studií Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií na Mendelově univerzitě v Brně (2017-2018), poradkyně předsedy Poslanecké sněmovny ČR (2015-2017), vedoucí katedry asijských studií a akademické pracovnice na Metropolitní univerzitě Praha (2014-2015), v letech 2005-2013 působila na Fakultě humanitních a společenských věd na Bond Univerzitě v Queenslandu v Austrálii jako odborná asistentka, hlavní výzkumná asistentka a výzkumná pracovnice. Předmětem jejího odborného zájmu je regionalismus, multilateralismus, globální správa (ang. global governance), bezpečnost, demokratizace, soft balancing, oblast Střední Evropy, Střední Asie a Indo-pacifický region.

Knihy

Kapitoly

Odborné stati

Výzkumné Projekty