2018 – Future of Europe

Rada pro mezinárodní vztahy ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů a Friedrich Ebert Stiftung vyhlašují mezinárodní výtvarnou soutěž na Téma: 2018 – Future of Europe. Studenti vysokých výtvarných a uměleckých škol mají možnost vyjádřit svůj názor prostřednictvím plakátu na toto téma. Zadáním je tvůrčím způsobem přenést svojí představu o budoucím směřování Evropy na formát 100 x 70 cm, který je pro všechny soutěžící stejný. Výsledná umělecká díla budou podnětem a inspirací pro zahájení veřejné debaty o budoucnosti Evropy.

Výtvarná soutěž se zaměřuje na budoucnost, především na to, v jakém světě chceme žít. Dnešní evropské společnosti chybí dlouhodobá vize a koncepce směřování. Trvale udržitelný rozvoj je směr, kterým se Evropská unie vydala, ale jeho naplnění není z mnoha důvodů dostačující.

V letošním roce si Česká republika připomíná několik významných historických událostí – výročí 100 let od založení Československa, Mnichov 1938, únor 1948, 50let od srpna 1968, ale také 20 let od Nagana. Osmička má zkrátka v českých novodobých dějinách své neopomenutelné symbolické místo. Při těchto výročích se bude mluvit především o minulosti, což samozřejmě má svůj význam, ale zároveň je to příležitost si vzít z těchto událostí ponaučení a pozitivně tak ovlivnit budoucnost. Proto také ležící osmička symbolicky značí budoucnost (nekonečno).

Zajímá nás, o jaké budoucnosti Evropy přemýšlíš nebo v jaké Evropě bys chtěl žít ty. Časový horizont je na tobě. Může to být Evropa zítřka, ale také Evropa za desítky nebo stovky let. Představivosti se meze nekladou. Pokud budeme vědět, v jaké Evropě chceme žít, může každý z nás začít ovlivňovat své okolí už teď.


Rada pro mezinárodní vztahy navazuje na předchozí mezinárodní studentské soutěže:

European Identity – 2006

Balkans Perception of European Identity – 2007

Europe Without Barriers – 2008

Migration to Europe – 2010

Soutěží se zúčastnilo 616 studentu ze 40 výtvarných fakult z 16 Evropských zemi.

Výstavy: Athény, Bělehrad, Bratislava, Brno, Brusel, Budapešť, Haag, Islamabad, Madrid, New York, Paříž, Plzeň, Podgorica, Praha, Sarajevo, Skopje, Stockholm

Podrobnosti k těmto projektům najdete na www.rmv.cz.


Garant projektu

Ondřej Melena – RMV ondrej.melena@rmv.cz mob. +420 737 372 093

Karel Míšek – UJEP

Kontakt na organizátory: rmv@rmv.cz


Záštitu nad projektem převzali

Velvyslanectví České republiky ve Francii

Projekt podporují

Západočeská Univerzita v Plzni

Univerzita Tomáše Bati ve Zlín

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Podmínky soutěže „2018 Future of Europe“

Účastníci soutěže: studenti vysokých výtvarných škol. Do soutěže budou přijímány práce splňující tematické zadání „2018 – Future of Europe“.

Práce, které propagují potlačování lidských práv a svobod člověka nebo hlásají národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť vůči jiné skupině osob budou ze soutěže vyřazeny. Za těmito účely si Rada pro mezinárodní vztahy vyhrazuje výhradní právo rozhodnout o vyloučení jakéhokoli přijaté práce.

Rada pro mezinárodní vztahy je oprávněna používat práce studentů pro realizaci soutěže a pro širokou prezentaci jejich výsledků, a to bez nároku autorů prací na jakoukoli odměnu za užití díla za tímto účelem, k čemuž dává autor práce jejím přihlášením do soutěže souhlas.

Všichni účastníci soutěže svou účastí výslovně souhlasí s tím, že jejich práce budou vytištěny v katalogu, vystavovány na výstavách, v médiích v rámci dosažení cílů této soutěže.


Zadání

a) Návrh plakátu o rozměrech 100 x 70 cm

b) Tisková data ve formátu PDF, 300 DPI, CMYK barevné spektrum. Ořezové značky se spadem 3mm

c) Každý účastník může poslat pouze jeden návrh

d) Každý účastník musí vyplnit online přihlášku http://bit.ly/futureofeurope2018CZ a přiložit tisková data.


Porota

Nezávislá pěti až sedmi členná porota vybere nejlepší práce.


Výstupy

a) ceny:

1. místo 600 EUR

2. místo 400 EUR

3. místo 320 EUR

b) výstava vybraných plakátu

c) katalog: všech prací studentů


Termín

Na základně podnětů od škol jsme se rozhodli prodloužit termín odevzdání. Práce s vyplněnou online přihlášku http://bit.ly/futureofeurope2018CZ posílejte do 31. května 2018 do 24:00 hodin.

Nahoru