Časopis Mezinárodní politika

Současný on-line časopis Mezinárodní politika navazuje na mnohaletou tradici stejnojmenného tištěného časopisu. Jeho historii přinášíme ve stručném bodovém souhrnu.

 • Časopis Mezinárodní politika byl založen v roce 1956 a vydávala jej Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí v nakladatelství (tiskově agentuře) Orbis.

 • Vedoucím redaktorem, později šéfredaktorem byl Karel Dufek. V redakční radě zasedal například Pavel Auersperg, Miroslav Galuška, Vilém Pithart, Vladimír Soják či Josef Vošahlík. Obálku, několik let používanou, navrhl Adolf Hoffmeister, první dva ročníky vycházel časopis jako dvouměsíčník, od roku 1958 jako měsíčník. V roce 1962 dochází ke změně formátu.

 • Od čísla 3/1965 se šéfredaktorem stává Egon Bush, od konce roku je v tiráži i informace o zahraničních korespondentech. Vydavatelem je Socialistická akademie (nový název pro výše zmíněnou Čs. společnost).

 • V roce 1968 se mění vydavatel, je jím nakladatelství Horizont. Po čísle 12/1969 je vydávání časopisu zastaveno.
 • Vydávání Mezinárodní politiky je opět obnoveno v demokratických poměrech v roce 1990. Vychází nulté vydání a čtyři další čísla. Vydavatelem je Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci v nakladatelství Orbis. Šéfredaktorem se stává Dobroslav Matějka, redakční radě předsedá Alexandr Ort.

 • Od roku 1991 je z Mezinárodní politiky opět pravidelný měsíčník. Od roku 1992 dochází ke zmenšení formátu, který je poté pro časopis typický až do ukončení vydávání.

 • Od čísla 8/1992 je vydavatelem Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV) ve spolupráci s Nadací Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci. Předsedou redakční rady se stává Jiří Valenta.

 • Od roku 1993 je časopis vydáván nakladatelstvím ÚMV. Od čísla 1/1994 je předsedou redakční rady Otto Pick.  • Od čísla 3/1998 je předsedou redakční rady Josef Veselý. Mimořádnou přílohou čísla 4/1999 byl dokument vlády České republiky: Koncepce zahraniční politiky České republiky.

 • V letech 2000–2004 se součástí časopisu stávají dva typy příloh v rámci Komunikační strategie před vstupem ČR do Evropské unie. Zpracovává je ÚMV ve spolupráci s Delegací Evropské komise. V lichých číslech jde o Dokumenty Evropské unie, v sudých pak Směr Evropská unie.

 • Od čísla 4/2000 do čísla 9/2000 je pověřen řízením redakce Martin Daneš, od čísla 11/2000 je šéfredaktorem Zdeněk Zbořil.

 • Od roku 2001 je předsedou redakční rady opět Otto Pick. Od čísla 7/2003 se jediným vydavatelem měsíčníku stává ÚMV. Od čísla 7/2005 je šéfredaktorem Robert Schuster, od čísla 11/2007 předsedou redakční rady Veronika Bílková.

 • V roce 2009 je představena nová grafická podoba časopisu.

 • Číslo 12/2012 je poslední tištěné, od roku 2013 je Mezinárodní politika vydávána pouze elektronicky.
 • Na podzim roku 2017 vyšlo speciální tištěné číslo Mezinárodní politiky na téma sociální dimenze české zahraniční politiky.

     

 • V lednu 2018 se šéfredaktorkou stala Linda Flanderová.
Nahoru