České zbrojní exporty potřebují silnější demokratickou kontrolu a vyšší transparentnost

Vedoucí Centra evropské integrace ÚMV Jakub Eberle si ve svém novém policy briefu všímá vlivu českého zbrojního exportu na zahraniční a politické zájmy České republiky. Je vývoz zbraní dostatečně transparentní? Jaká opatření by měly jednotlivé resorty přijmout?

České zbrojní exporty rostou, politická debata o jejich dopadu na veřejný zájem však prakticky neprobíhá. Tento text pojmenovává politický nezájem a nedostatečnou transparentnost ze strany státních orgánů jako dva problémy, které brání propojení exportní politiky s širším zahraničněpolitickým zájmem. Stručně řečeno, Česko příliš neřeší dopad vývozu vojenského materiálu např. na regionální stabilitu, lidská práva, boj proti terorismu či potírání organizovaného zločinu v místech určení. Politické strany by měly usilovat o posílení role parlamentu v kontrole zbrojních exportů. Ministerstvo zahraničních věcí by mělo veřejnosti sdělovat, jak posuzuje dopad vývozů mimo NATO/EU na zahraničněpolitické zájmy ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo zveřejňovat informace o udělování vývozních licencí častěji, v úplnější a uživatelsky příjemnější podobě.

Celý text dostupný zde.

Jakub Eberle se problematice zbrojení věnuje dlouhodobě a vidí mimo jiné možnost inspirovat se v sousedním Německu. Na toto téma s ním můžete přijít diskutovat 24.1.2019 na seminář Německé inspirace pro ČR? Vztah k Rusku a zbrojní exporty.

Nahoru