Germany as a Dividual Actor

Přečtěte si nový článek "Germany as a Dividual Actor: Competing Social Logics and their Political Articulations", našeho výzkumného pracovníka Jakuba Eberleho v prestižním impaktovaném časopise German Politics.

Text vstupuje do odborné debaty o německé zahraniční politice a nabízí vlastní teoretický rámec pro vysvětlení často překvapivého chování Spolkové republiky. Na příkladu vývozu zbraní ilustruje, že státy mají celou řadu různých, často dokonce protichůdných zahraničněpolitických identit, které vstupují do politického rozhodování.

Článek najdete zde

Jakub Eberle, Ph.D., je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů a věnuje se české a německé zahraniční politice a dále se zaměřuje na kritické teorie mezinárodních vztahů a diskurzivní teorie a metodologie.

Nahoru