Lex CEU, Venezuela a zahraniční financování nevládních organizací...Říjnové zasedání Benátské komise

Ve dnech 6.–7. října proběhlo v Benátkách další, v pořadí již 112. zasedání Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (Benátská komise) Rady Evropy. Na zasedání bylo přijato devět stanovisek, která se týkala legislativy přijaté nebo předložené v Arménii, Bulharsku, Gruzii, Maďarsku, Turecku, na Ukrajině a ve Venezuele. Zasedání v Bulletinu Centra pro lidská práva a demokratizaci okomentovaly Veronika Bílková a Kateřina Šimáčková, zástupkyně ČR v Benátské komisi.

Většina stanovisek se zaměřovala na standardní témata (soudní reformy, menší ústavní novely aj.). Výjimku tvořilo stanovisko maďarské a venezuelské, jimž se proto budeme věnovat podrobněji. Stručně se také zmíníme o konferenci k zahraničnímu financování nevládních organizací, která zasedání Benátské komise předcházela....

Celý článek naleznete zde.

Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA je Koordinátorkou Centra mezinárodního práva ÚMV a českou zástupkyní v Benátské komisi. Mezi její oblasti zájmu patří mezinárodní právo obecně, mezinárodní humanitární právo, mezinárodní trestní právo, lidská práva aj.

Nahoru