Nová děkanka FSV čelí kritice, že publikovala v predátorských časopisech

Akademický senát zvolil do čela Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy dosavadní ředitelku Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ) Alici Němcovou Tejkalovou, a to přesto, že Němcová Tejkalová před dvěma lety publikovala články v tzv. predátorských časopisech. Ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, Petr Kratochvíl, v reakci na volbu nové děkanky rezignoval na své členství ve Vědecké radě FSV UK a své rozhodnutí odůvodnil v otevřeném dopise. Kauze volby nové děkanky se věnuje i článek v časopise Respekt, který rovněž cituje ředitele ÚMV.

"Vůbec nejhlasitější kritickou reakcí na její zvolení byla rezignace šéfa Ústavu mezinárodních vztahů Petra Kratochvíla na členství ve vědecké radě FSV. Ve veřejném dopise, který publikoval mimo jiné na Facebooku, profesor zdůvodňuje rezignaci právě tím, že se fakulta nevypořádala s publikačními praktikami, mezi které patřily i dva články Němcové Tejkalové.
 
'Opět jsem věřil, že tentokrát (přece!) fakulta zaujme jasný postoj a zvolí někoho, kdo s neetickou publikační praxí neměl žádné problémy. Tedy někoho, kdo v predátorských časopisech či nakladatelstvích sám nepublikoval a kdo není s celou aférou nikterak spojován. Domníval jsem se, že sebezáchovné mechanismy a tak široce pociťovaná potřeba očistit poškozenou pověst fakulty nemohou vést k jinému řešení než k volbě právě osobnosti s vysokou mírou akademické odbornosti i osobní integrity,' píše Kratochvíl."

Celý článek v časopise Respekt si můžete přečíst zde.

 

Otevřený dopis profesora Kratochvíla naleznete zde.

Vážený pane děkane, vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dovolte mi, abych Vám oznámil, že tímto rezignuji na členství ve Vědecké radě Fakulty sociálních věd UK. Univerzita Karlova je má alma mater a poutá mě k ní velmi těsný, řekl bych až láskyplný vztah. Proto jsem se vzrůstajícím znepokojením dával opakovaně najevo, jak mne zasáhlo odhalení, že na některých institutech fakulty se „produkují RIVové body“ způsobem, který je eticky zcela nepřijatelný. Úmyslně používám výraz „produkce“, a nikoliv „tvorba“, a „RIVové body“, a nikoliv "publikace", protože tyto pojmy demonstrují onu zrůdnou technicko-produkční logiku, která v akademické sféře začíná převládat.

Jistě si vzpomínáte, že jsem o tématu opakovaně hovořil na setkáních vědecké rady. Zdůrazňoval jsem, jak je potřebné, aby se s celou otázkou fakulta (ano, fakulta, protože se nejednalo o jediného člověka, a dokonce ani o jeden jediný institut, jak by se snad mohlo zdát) vyrovnala rázně a transparentně. Bohužel takové řešení, které by fakultu jasně očistilo, přijato nebylo. Doufal jsem, že se fakulta od nekalých praktik nejen distancuje, ale například také vrátí do státního rozpočtu finanční prostředky, které za pochybné publikace v minulosti získala.

Neřešené problémy jak známo přetrvávají a mají tendenci se znovu a znovu vynořovat v nečekaných souvislostech. Stalo se tak znovu ve spojitosti s volbou děkana/děkanky. Opět jsem věřil, že tentokrát (přece!) fakulta zaujme jasný postoj a zvolí někoho, kdo s neetickou publikační praxí neměl žádné problémy. Tedy někoho, kdo v predátorských časopisech či nakladatelstvích sám nepublikoval a kdo není s celou aférou nikterak spojován. Domníval jsem se, že sebezáchovné mechanismy a tak široce pociťovaná potřeba očistit poškozenou pověst fakulty nemohou vést k jinému řešení než k volbě právě takové osobnosti s vysokou mírou akademické odbornosti i osobní integrity.

Jistě tedy chápete, že nemohu v nové situaci postupovat jinak než dát alespoň takto symbolicky najevo, že výsledek volby nové děkanky považuji za krajně nešťastný. Přesto pevně věřím, že se fakulta dokáže časem s touto situací vyrovnat a obnovit svou pověst nejen jednoho z nejlepších společenskovědních pracovišť v ČR, ale také místa, kde se v otázce etiky akademické práce nečiní žádné kompromisy.

Na závěr Vám chci, vážený pane děkane, milé kolegyně a milí kolegové, ještě jednou poděkovat za inspirativní setkávání vědecké rady, stimulující intelektuální diskuse i možnost osobně potkávat řadu osobností, kterých si mimořádně vážím.
S přáním všeho dobrého vám i celé fakultě,

Prof. Petr Kratochvíl, Ph.D.

 

Nahoru