Seminář: Aktuálně k jadernému odzbrojování

Centrum mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů Vás srdečně zvou na seminář k aktuálnímu vývoji nukleárního odzbrojování. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 8. 3. 2018 od 17:00, v prostorách Ústavu mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1. Přijďte si pro nejnovější informace!

Informace

Datum: 08.03.2018
Čas: 17:00
Místo: Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1
Spolupráce: Centrum mezinárodního práva
Organizuje: Miroslav Tůma

Seminář k následnému vývoji od uzavření Smlouvy o zákazu jaderných zbraní z roku 2017.

Od sjednání Smlouvy o zákazu jaderných zbraní v červenci 2017 a jejím následném předložení k podpisu v září téhož roku došlo k několika významným aktivitám ovlivňujícím jaderně-odzbrojovací proces. V roce 2017 byla udělena nevládní organizaci The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) Nobelova cena míru, ve Vatikánu se z podnětu papeže Františka uskutečnila mezinárodní konference na vysoké úrovni ve prospěch jaderného odzbrojení a koncem loňského a začátkem letošního roku Trumpova administrativa zveřejnila doktrinální bezpečnostní dokumenty, zejména  Jadernou doktrínu 2018.

Dále by se v květnu roku 2018 měla v New Yorku v rámci OSN konat významná mezinárodní konference na vysoké úrovni k tématu jaderného odzbrojení. O všech uvedených aktivitách a mnohém dalším získáte podstatné informace na plánované besedě.

Na debatě vystoupí:

Michal Smetana, výzkumný pracovník Střediska bezpečnostní politiky na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd UK v Praze

Alyn Ware, novozélandský  koordinátor mezinárodního hnutí Členové parlamentů za jaderné nešíření a odzbrojení (Parliamentarians for Nuclear Nonproliferation and Disarmament – PNND)  

Moderovat bude: Miroslav Tůma - externí spolupracovník ÚMV, člen Centra mezinárodního práva

Pracovním jazykem bude čeština s výjimkou vystoupení Alyna Warea, jenž bude předneseno v anglickém jazyce.

Nahoru