Vítězství Pussy Riot

Vedoucí Centra mezinárodního práva Veronika Bílková vystoupila v pořadu 168 hodin vysílaném v neděli 9. prosince k tématu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Pussy Riot.

Vstup Veroniky Bílkové naleznete zde (cca od 2:05).

Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA, je vedoucí Centra mezinárodního práva ÚMV a českou zástupkyní v Benátské komisi. Mezi její oblasti zájmu patří mezinárodní právo obecně, mezinárodní humanitární právo, mezinárodní trestní právo, lidská práva aj.

Nahoru