Vnější energetické vztahy Evropské unie a koncept energetického aktérství

Výzkumník Lukáš Tichý a jeho nová kniha s názvem Vnější energetické vztahy Evropské unie a koncept energetického aktérství se věnuje vnitřní i vnější dimenzi energetické politiky Evropské unie. Přináší příklady energetického aktérství EU cíleného dovnitř, vůči členskému státu, především však ve vztahu ke stávajícím i potenciálním energetickým dodavatelům. Zabývá se také vztahy EU s Ruskem, USA, státy Blízkého východu či severní a subsaharskou Afrikou.

Monografie se zaměřuje na propojení mezi vnitřním a vnějším rozměrem energetické politiky EU a aktérstvím EU. Z tohoto důvodu je nejprve definováno a konceptualizováno energetické aktérství EU. Tento koncept je zakotven v debatě mezi konvenčními konstruktivisty a racionalisty, která odráží základní znalosti o aktérství EU. Ve formě případových studií je v monografii dále operacionalizace energetického aktérství EU prováděna stanovením souboru interních a externích kritérií. Ta jsou analyzována a ověřována na konkrétních případech energetické politiky EU vůči jednotlivým aktérům a jejich reakcím a postojům k EU. V případě interního rámování je provedena analýza na příkladu České republiky. Vnější energetické aktérství EU je založené na příkladech Ruska, USA, Perského zálivu a severní Afriky a vůči vybraným zemím v subsaharské Africe.

Více zde: http://bit.ly/Tichý_book
Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D. je vědeckým pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů. 

  
Nahoru