Volná pracovní pozice: Ředitel/ka výzkumu

Ústav mezinárodních vztahů Praha (ÚMV) je významnou českou vědeckou institucí v oboru mezinárodních vztahů založenou v roce 1957. Je aktivním členem různých mezinárodních vědeckých sítí. ÚMV se pomocí moderních metod a přístupů zabývá rovněž problematikou mezinárodních vztahů, evropských studií, bezpečnostních studií, mezinárodní politickou sociologií, mezinárodní politickou ekonomií a v oblastí mezinárodního práva.

Jako nezávislá výzkumná instituce založená Ministerstvem zahraničních věcí provádí ÚMV výzkum pro něj i další národní a mezinárodní vládní instituce. Slouží rovněž pro badatele, a studenty, ale i širokou veřejnost zajímající se o mezinárodní vztahy, stimuluje veřejnou debatu v této oblasti a posouvá její horizonty. ÚMV organizuje každý rok desítky akcí, vydává knihy a časopisy ve svém vlastním nakladatelství a vzdělává nové nadějné odborníky ve společném doktorském programu s Metropolitní Univerzitou Praha. Administrativní, vědecká a projektová podpora, konferenční servis a vnější vztahy a taktéž služby knihovny (spravující jedinečnou sbírku literatury se zaměřením na oblast mezinárodních vztahů), jež ÚMV nabízí, stejně jako jeho prostory v centru Prahy poskytují výjimečné prostředí pro výzkum a sdílení jeho výsledků se státní správou a veřejností.

ÚMV nyní hledá zájemce či zájemkyni o pozici Ředitele/ky výzkumu. Jeho/její hlavní pracovní náplní bude přispívat k dalšímu rozvoji Ústavu směrem k naplňování nejvyšších standardů akademické excelence, produkce relevantního prakticky zacíleného výzkumu a věcného přispívání do veřejné debaty, kde se může těšit z důvěry a respektu, jehož již požívá. Konkrétně se od nové/ho ředitele/ky výzkumu očekává návrh a ústřední role při naplňování výzkumné strategie ÚMV; vedení výzkumného oddělení s přibližně dvaceti juniorními a seniorními výzkumníky (kde bude moci těžit z administrativní podpory a součinnosti dalších součástí ÚMV); a podněcování výzkumné komunity ÚMV k špičkovým výsledkům, včetně směrování výzkumu (a vyhledávání příležitostí k jeho financování třetími stranami). V neposlední řadě by ředitel výzkumu měl disponovat silným odborným hlasem v zahraničněpolitické komunitě i směrem k širší veřejnosti.

Ředitel/ka výzkumu bude členem vedení ÚMV. Jeho přímým nadřízeným bude ředitel Ústavu; podřízeni mu budou výzkumní pracovníci a pracovnice a vedoucí center.

 

Co očekáváme

 • Ph.D. v relevantním oboru, solidní teoretické základy a vynikající analytické schopnosti, robustní vědecký profil, ideálně v kombinaci se zkušenostmi s konzultační činností pro vládní / veřejné instituce;    
 • vynikající znalost angličtiny (znalost češtiny je vhodná, avšak nikoliv nutná, od úspěšného kandidáta, který bude zároveň nerodilým mluvčím češtiny se bude očekávat postupné osvojení základů jazyka);
 • zkušenost s vedením výzkumu a relací se státními úředníky a výzkumníky v think tancích a akademické sféře, ověřená schopnost navazovat a udržovat profesní kontakty;   
 • pokročilá úroveň komunikace a interpersonálních dovedností, přesvědčivá prezentace;
 • silná profesní integrita.

 

Co nabízíme

 • Vedení a podíl na rozvoji excelentního mezinárodního výzkumného týmu, s vyhlídkou (a očekáváním) spoluutváření vědecké kultury ve významné, v mezinárodních sítích pevně zakotvené vědecké instituci;
 • jedinečnou příležitost k společensky angažovanému výzkumu v akademicky excelentní instituci podílející se na tvorbě a realizaci veřejných politik;
 • prostor pro vlastní výzkum vedle manažerských povinností;
 • plný úvazek seniorního výzkumníka (mzda bude sjednána na základě předešlých zkušeností úspěšné uchazečky či uchazeče) v kombinaci s příplatkem za vedení a dodatečným ohodnocením v závislosti od publikací a účasti na vědeckých projektech;
 • možnost změny trvání pracovní smlouvy na dobu neurčitou po jednom roce;
 • příspěvek na přesídlení pro úspěšné zahraniční uchazeče;
 • Pracovní prostředí podněcující profesní rozvoj i harmonický vztah mezi prací a volným časem (s výhledem zřízení dětské skupiny);
 • pět týdnů dovolené ročně.

 

Přijímací řízení

Pokud vás nabídka zaujala, zašlete prosím následující dokumenty na kosikova@iir.cz:

 • Průvodní dopis;
 • životopis se seznamem publikací a nynějších/minulých účastí ve vědeckých projektech;
 • nástin strategie výzkumu pro ÚMV na následujících pět let (v rozsahu ne více než 3 stran);
 • naskenovanou kopii Ph.D. diplomu.

Přihlášky začnou být posuzovány po 30. 4. 2018 a řízení bude pokračovat průběžně do doby, než bude nalezen vhodný uchazeč. Součástí řízení budou pohovory přijímací komise s vybranými kandidáty.

Nástup na pozici bude možný ihned po skončení výběrového řízení. Datum nástupu může být předmětem dohody.

ÚMV si zakládá na rovnoprávném přístupu. Účast žen ve výběrovém řízení je vítána.

 

Nahoru