Emil Aslan Seniorní spolupracovník

Emil Aslan působí na Ústavu mezinárodních vztahů jako seniorní spolupracovník . Kromě toho působí jako docent na Katedře bezpečnostních studií Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Předmětem jeho odborného zájmu jsou mikro-dynamika násilí s důrazem na asymetrické a iregulérní konflikty, problematika radikalizace a násilná mobilizace. Teritoriálně je jeho oblast výzkumu soustředěna na Kavkaz a post-sovětský prostor, částečně pak na Turecko a Írán. Emil publikuje pod pseudonymem Souleimanov.

Knihy

Kapitoly

Odborné stati

Výzkumné projekty