Berlin und Prag: Europa pragmatisch zusammenhalten

Jaký byl dopad koronakrize na česko-německé vztahy? Co si ze společné pandemické zkušenosti mohou obě země odnést pro svou budoucí spolupráci? Přečtěte si studii předního německého výzkumného institutu Stiftung Wissenschaft und Politik, jejímiž spoluautory jsou také náš výzkumný pracovník Jakub Eberle a seniorní spolupracovník Vladimír Handl.

Studii si můžete přečíst v německém jazyce zde. Česká verze je k dispozici zde.

Nahoru