Obtížný boj s mezinárodní organizovanou kriminalitou v ČR

Vstup do demokratického světa byl pro naši zemi zároveň i krokem do světa mezinárodního zločinu, který dnes operuje v globálních dimenzích. Místní podsvětí v ČR se střetává s kriminálními seskupeními z území bývalého Sovětského svazu, Balkánu, Itálie a západní Evropy, Asie, Latinské Ameriky, Středního východu, Subsaharské Afriky, a společně s nimi vytváří nový, daleko rozvinutější “průmysl zločinu”.

 

Organizovaný zločin má tendenci “kupovat si” špičkové politiky, státní úředníky, policisty a tak si zajišťovat nedotknutelnost, vytvářet paralelní kriminální ekonomiky, expandovat do zahraničí. Česká bezpečnostní politika mnohdy není schopná na tuto změněnou situaci účinně reagovat.

Pdf ke stažení (220 kb, CZ)

Nahoru