Policy papers

04.06.2013 | Ondřej Ditrych
To Catch a Fogle
The Putin regime seems to have chosen to publicly expose Ryan Fogle not simply as a “tit-for-tat” for the embarrasing release of footage by the FBI of the meetings of “illegals” detained in the U.S. (2010) with Russian diplomats, but to gesture toward domestic audiences and to humiliate the U.S. in order to weaken its position in mutual negotiations, knowing that Washington may not be in the position to retaliate.For the EU, the episode is a reminder that even in the age of cyber threats the conventional spy war is far from over.
31.03.2012 | Lukáš Tichý
Liberalizace vnitřního trhu s elektřinou a plynem
Policy paper je upravenou verzí kapitoly k publikaci o formování společné energetické politiky EU. Jeho hlavním cílem je posoudit důležitost liberalizace vnitřního trhu s elektřinou a plynem v energetické bezpečnosti a politice EU a zkoumat aplikaci těchto unijních opatření v energetické oblasti v České republice.
03.09.2011 | Miroslav Tůma
Jak dál v jaderném odzbrojování?
Policy paper upozorňuje na možnost zpomalení jaderně-odzbrojovacího procesu, rozebírá hlavní důvody tohoto vývoje z hlediska řešení některých kontroverzních otázek a připomíná nutnost zvýšené aktivity nejaderných států k dosažení vize světa bez jaderných zbraní.
Future Perspectives of U.S.-Czech Relations
In the area of security, the Czech Republic and the U.S. should build closer cooperation around President Obama’s Prague Agenda, NATO Ballistic Missile Defence project and in the field of post-conflict reconstruction while working together to mitigate obstacles to constructive NATO-EU relations.
Diplomacy: European and Global Challenges
Policy paper "The Future of Diplomacy: European and Global Challenges". As identified by the participants of the 1st Czech-French Forum of Young Talents, diplomacy needs to face globalization, geopolitical shifts, the call for transparency and budgetary restrictions. The diplomat has to act as a manager and interpreter of knowledge in a world characterized by an overflow of information.
Německo a Lisabonská smlouva
Policy paper "Spolková republika a Lisabonská smlouva (LS): nové mantinely německé integrační politiky?" Spolková republika Nemecko zustává klícovým pro-integracním aktérem, jehož zájmy i identita jsou tesne spojeny s existencí a dalším rozvojem EU. V nemecké integracní politice ale prevládá pragmatický prístup, soustredení na politiku malých kroku, bezprostrední zájmový horizont a realistickou kalkulaci rizik, zisku a ztrát.
06.01.2010 | Petr Kratochvíl
Evaluating the Multilateral Framework of the Eastern Partnership
Ever since the launch of the Eastern Partnership (EaP) in Prague in May 2009, its added value to the European Neighbourhood Policy has been hotly discussed. Some analysts claim that the EaP has been so successful that it has virtually eclipsed the ENP and that the EaP´s arrival heralds a final farewell to a unified approach to Eastern and Southern neighbour countries. Others take the opposite stance and argue that the EaP does not present a qualitatively new situation in the EU´s relations with its neighbourhood and that the ENP remains the main vehicle for EU´s neighbourhood policy.
07.11.2009 | Nikola Hynek
Continuity and Change in the U.S. Foreign Policy
The question of continuity and change in the U.S. Foreign/Security Policy (henceforth USFSP) after the accession of President Obama can be constructively studied from two complementary perspectives: the thematic perspective and the procedural perspective.
Crisis: New Threats and Opportunities within and beyond the EU
In early July, the second conference of the Czech-French Europe Dialogue series took place in Prague. Six Czech and French economists and political scientists met to discuss the impacts of and the responses to the ongoing global financial and economic crisis.
07.09.2009 | Nikola Hynek
Dopad politiky prezidenta Obamy na NATO a ČR
Kontinuitu a změnu v americké zahraniční a bezpečnostní politice (USFSP) s nástupem administrativy prezidenta Obamy lze studovat na tematické a procedurální rovině. Změna prezidentské administrativy v USA je doprovázena celou řadou změn v tematických prioritách – analyzovanými tématy jsou Irák, Afghánistán, Rusko v kontextu kontroly jaderného zbrojení a protiraketové obrany, Írán a Severní Korea.


1 2 3 4 5 6 7