Interviews

25.03.2014 | Adam Gazda
Ambassador Lopandić on Serbia and EU relations
Interview with Duško Lopandić, Ambassador of the Republic of Serbia to the European Union. Questions from Adam Gazda.
Interview with Miko Peled
Interview with Miko Peled, well-known Israeli peace activist, during his Prague visit. The Institute of International Relations held a public lecture with a subsequent discussion with him on: "Beyond Zionism, Hope for Freedom & Democracy in Palestine/Israel". The interview was led by Kristyna Tamchynova.
07.03.2014 | Adam Gazda
About Kosovo and EU. Six years after independence
Interview with Mimoza Ahmetaj, Ambassador of the Republic of Kosovo in Brussels. Questions from Adam Gazda.
30.09.2013 | Vít Beneš
About participatory research with Jo Sharp
Interview with Professor Jo Sharp on the challenges of participatory research. Questions from Vít Beneš, IIR Researcher and editor-in-chief Mezinárodní vztahy quarterly.
30.09.2013 | Petr Zenkner
Prague Agenda 2013: Inteview with Alyn Ware
Prague Agenda 2013. Inteview with Alyn Ware. The aim of this international conference, which was organised for the third time, was to discuss and further expand upon the Prague Security Agenda announced by US President Obama in April 2009 in Prague.
Prague Agenda 2013: with James M. Acton
Prague Agenda 2013. Inteview with James M. Acton, a senior associate in the Nuclear Policy Program at the Carnegie Endowment. Mr. Acton attended the panel "The Global Zero and Beyond: Theory, Politics and Regional Perspectives". The aim of this international conference, which was organised for the third time, was to discuss and further expand upon the Prague Security Agenda announced by US President Obama in April 2009 in Prague.
15.09.2013 | Tomáš Profant
Aram Ziai interview: Provincialisation of Europe
Aram Ziai interview: Provincialisation of Europe
27.09.2012 | R. Schuster
Indiánští politici nedělají pro indiány nic
„Amazonie je poslední oblastí, kde probíhá dobývání Ameriky, a to je špatně,“ říká etnograf a kulturní antropolog Mnislav Zelený Atapana. V rozhovoru pro Mezinárodní politiku hovoří o úpadku indiánské kultury a o tom, že povinností každého kulturního antropologa by mělo být co nejvíc oddálit její úplný zánik. Zdůrazňuje, že největší pomoc indiánům spočívá v tom nechat je na pokoji a nevšímat si jich, neboť náš zájem je pro ně likvidační. Hovoří také o indiánských vůdcích zkorumpovaných místními bělošskými politiky, stejně tak i o tom, že škola je tím nejlepším nástrojem, jak udělat z indiánů bělochy. S Mnislavem Zeleným Atapanou rozmlouval Robert Schuster.
27.06.2012 | R. Schuster
Proč prohrál Sarkozy volby?
„Je možné, že se k Hollandovi nakonec obrátí štěstí čelem a  podaří se mu rozhýbat hospodářství,“ říká historik a publicista Zdeněk Müller, který žije mnoho let ve Francii. V rozhovoru pro Mezinárodní politiku komentuje výsledky voleb hlavy státu, zamýšlí se nad situací poražené pravice, hovoří o opětovné letargii v předměstích francouzských měst a o tom, jakou roli hrála v letošní prezidentské kampani německá karta. Se Zdeňkem Müllerem hovořil Robert Schuster.
22.04.2012 | R. Schuster
O státech a nestátech
„Uznání širokým světovým společenstvím je alfa a omega dalšího politického života každé entity usilující o vlastní stát,“ říká profesor geografie Vladimír Baar v rozhovoru pro Mezinárodní politiku.


1 2 3 4