Books


We recommend

On Mediation of Peace Talks and Importance of Women Representation: Interview with Anette Weber
How to mediate peace talks during civil wars? What is the rol...

Most read

Prezidentské volby v Bulharsku a vliv vnější propagandy
Nedávné prezidentské volby v Bulharsku otevřely debatu o příp...
Trump podpoří Izrael na cestě, která se zemi nemusí vyplatit
Jestli je minimálně od konce studené války něco neochvějné, ...