Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.

Senior Researcher, Institute of International Relations Prague


phone +420 251 108 308
eichler(at)iir.cz
www

More information

Summary


 Employment

1994 present: Researcher, Institute of International Relations
2000 present: Associate Professor, Faculty of International Relations, University of Economics, Prague
1991 1993: Deputy Director, Institute for Strategic Studies of the Ministry of Defense of the Czechoslovak Republic
1990 1991: General Staff of Czechoslovak Army
1982 1990: Ministry of Defense of the Czechoslovak Republic
1979 1982: Secretary of Military Attache of the Czechoslovak Republic, Paris
1977 1979: Ministry of Defense of the Czechoslovak Republic

 Teaching Experience

International Security Relations, Faculty of International Relations, University of Economics, Prague
World Politics and Diplomacy – Faculty of International Relations, University of Economics, Prague
Security Policy of the V. French Republic, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague
International Security Relations in the Euroatlantic Region, Military Academy, Brno

 Education

2004: Habilitation (doc.)
1985: Dissertation (CSc.),
1975 1977: postgradual studies, Military Political Academy, Bratislava
1970 1975: Military Political Academy, Bratislava
1967 1970: Military Secondary School, Moravská Třebová

 Areas of interest

International security
Transatlantic relations
Strategic culture
The military dimension of security
Armed conflicts
Wars in the contemporary world
Terrorism

 Membership and Presidency in Organizations

 • Member of a Departmental Board of Doctoral Studies: FIR University of Economics Prague
 • Member of a Departmental Board of Doctoral Studies: MUP Prague
 • Member of a Departmental Board of Doctoral Studies: FBE (Faculty of Biomedical Engineering) CTU, Kladno
 • Member of a Departmental Board of Doctoral Studies: FML (Faculty of Military Leadership) UD, Brno

 Publications

Books and Chapters in Books:

 • (2017): War, Peace and International Security. From Sarajevo to Crimea, Palgrave.
 • Tichý, Lukáš a kol. (2017): Terorismus a energetika na Blízkém východě a v severní Africe, dopady pro EU a ČR (co-authors Nikita Odintsov, Lukáš Tichý), Praha: ÚMV, 2017.
 • Ditrych, Ondřej – Eichler, Jan (2016): Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky In: Kořan, Michal a kol. (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2015. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 67–84.
 • Ditrych, Ondřej – Eichler, Jan (2015): Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal a kol. (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2014. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 84–102.
 • Ditrych, Ondřej Eichler, Jan (2015): Security dimension of Czech foreign policy. In: Kořan, Michal et al.: Czech foreign policy in 2013 : analysis. Prague : Institute of International Relations, 2015. 80–94.
 • (2014): Od Hirošimy po Bělehrad; válka a mír v druhé polovině 20. století. Praha: Karolinum.
 • (2014): Intermezzo: Edvard Beneš a Charles de Gaulle – problém politického vůdcovství. In: Jan Němeček a kol.: Československo-sovětská smlouva 1943, Historický ústav: Praha, 121-139.
 • Ditrych, Ondřej Eichler, Jan (2014): Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 81–96.
 • (2014): 1. světová válka - příčiny a význam pro současnost. In: Sto let od počátku první světové války. Institut Václava Klause, No. 13, 21–38.
 • Eichler, Jan – Lukáš Tichý (2013): USA a Ruská federace: komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2013): Od Sarajeva po Hirošimu: válka a mír v první polovině 20. století. Praha: Univ. Karlova, Nakl. Karolinum.
 • (2013): Bezpečnostní a strategická kultura mezinárodních organizací a ČLR. Praha: Oeconomica.
 • (2011): Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR. Praha: Karolinum.
 • Hynek, Nik Eichler, Jan Majerník, Ľubomír (2012): Konflikt a obnova v Afghánistánu: kontext, prostředí a zájmy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2011): The Czech Engagement in Logar. In: Hynek, Nik a Marton, Péter (eds.): Statebuilding in Afghanistan: Multinational Contributions to Reconstruction. London and New York: Routledge.
 • "Hledání konsensu o Afghánistánu jako promarněná příležitost". In: Střítecký, Vít a kol: Česká zahraniční politika: mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, s. 42-58.
 • (2011): Zahraniční a bezpečnostní politika USA po 11. září. In: 11. září. Deset let poté. Sborník textů. Centrum pro ekonomiku a politiku č. 93/2011, 17–30.
 • (2011): Proměny bezpečnostní a strategické kultury USA na počátku 21. století. In: Doktríny mocností a nejdůležitějších aliancí na počátku 21. století. Praha: Professional Publishing, 33–43.
 • (2010): Terorismus a války v době globalizace. Praha: Karolinum.
 • (2010): Mezinárodní politika v době globalizace. Skalica.
 • (2010): Bezpečnostní politika v době globalizace. Skalica.
 • (2009): Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Praha: Portál.
 • (2007): Terorismus a války na počátku 21. století. Praha, Karolinum.
 • (2007): Mezinárodní politika I. Skalica.
 • (2006): Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Praha: AVIS.
 • (2005): République tchéque: la préférence atlantiste. In: Buffotot, P.: La défense en Europe avancées et limites. Paris: La documentation Française, 149–158.
 • (2004): Mezinárodní bezpečnostní vztahy. Praha: Economica.
 • (1999): Bezpečnostní politika České republiky (vedoucí autorského týmu. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. CD – ROM.
 • (1998): Možnosti a perspektivy bezpečnosti České republiky (vedoucí autorského týmu). Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (1990): Francouzská armáda od de Gaulla k Mitterrandovi. Praha: Naše vojsko.

Scholarly Articles

 • Eichler, Jan (2017): Neorealismus a současné americko-ruské vojenské soupeření v postsovětském prostoru. Vojenské rozhledy, roč. 26, č. 2, pp. 89-105.
 • Tichý, Lukáš - Eichler, Jan (2017): Terrorist Attacks on the Energy Sector: the Case of Al Qaeda and the Islamic State. Studies in Conflict & Terrorism. Online, 1 May 2017.
 • Eichler, Jan Stejskalová, Kristýna (2017): Od bombardování k cílenému zabíjení: proměny boje USA proti globálnímu terorismu. Vojenské rozhledy, Vol. 26, No. 1 (2017),pp. 75-88.
 • (2016): Černomořská dimenze války na Ukrajině. Black Sea Dimension of Ukraine War. Vojenské rozhledy, 2016, roč. 25 (57), č. 1, s. 6–23, ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on-line).
 • Eichler, Jan Demková, Marcela (2016): Utrpení civilního obyvatelstva během občanské války v Kolumbii. The Science for Population Protection [online]. 2016, roč. 8, č. 1, s. 1–10. ISSN 1803-568X.
  (2016): Formování bezpečnostní a strategické kultury EU po skončení druhé světové války. Historie a vojenství, 65, 2016, č. 2, s. 4 – 15.
 • (2015): Mezinárodní souvislosti války na Ukrajině, Vojenské rozhledy, 2015, roč. 24 (56), č. 2, s. 5–19.
 • (2014): Strategie a strategická kultura na počátku 21. století. Vojenské rozhledy, Vol. 23, No. 4, s. 142-151.
 • Marton, Péter – Jan Eichler (2013): Between willing and reluctant entrapment: CEE countries in NATO's non-European missions. Communist and Post-Communist Studies. 46 (3): 351-362.
 • (2013): Operace Serval 2013:Nasazení francouzské armády v Mali.Vojenské rozhledy, 2/2013, 133–149.
 • Eichler, Jan – Střítecký, Vít (2012): Schockstarre tschechien und die neue us-aussenpolitik. Osteuropa. 62 (2): 81-92.
 • (2012): Formování bezpečnostní kultury Evropské Unie. Vojenské rozhledy, 4/2012, 22-36.
 • (2012): Legální a nelegální války pro roce 1990. Vojenské rozhledy, 3/2012.
 • (2012): Je možné se vyhnout válkám? Historie a vojenství, 3/2012.
 • (2011): GWOT a její dopad na civilní obyvatelstvo. The Science for Population Protection, Vol. 3, No. 2.
 • (2011): Fareed Zakaria vs. Robert Kagan. Vědecký obzor (Scientific horizon), Vol. 3, No. 3, 2011, 14–22.
 • (2011): Métamorphose de la stratégie américaine au début du XXIe siècle. Défense & Stratégie Automne.
 • (2010): Obamův poločas na poli zahraniční a bezpečnostní politiky. Vědecký obzor (Scientific horizon), Vol. 2, No. 4, 2010, 25–38.
 • (2010): Proměny bezpečnostní strategie USA. Vojenské rozhledy. 4/2010, 38-48.
 • (2010): Mezinárodní souvislosti řecké krize. Acta Universitatis Carolinae Studia Territorialia. Supplementum. Vol. 1, 95–106.
 • Hynek, Nik – Eichler, Jan (2010): The Czech Provincial Reconstruction Team in Afghanistan: Context, Experiences and Politics. Defence Studies. 10 (3): 405-430.
 • Hynek, Nik – Eichler, Jan (2010): Češi v Afghánistánu. Vojenské rozhledy, Vol. 19, No. 2, 2010, 88-100.
 • (2010): Bezpečnostní a strategická kultura USA v letech 2001 – 2010. Mezinárodní vztahy, 2/2010, 48-70.
 • (2009): War in the early 21. Century. Vědecký obzor, Vol. 1, No. 4, 2009, s. 19-32.
 • Eichler, Jan – Hynek, Nik (2009): Pflichtbewusst Tschechen nach Afghanistan! Osteuropa, 59 (9): 65-76.
 • (2009): Hlavní aktéři globální války proti terorismu (GWOT), jejich sociální sítě, alokativní a autoritativní zdroje. Sociológia, 3/2009.
 • (2009): Bezpečnostní strategie USA v letech 1945 – 1947. Historický časopis, Vol. 57, No. 3, 39-57.
 • (2008): Rusko - gruzínská válka a její dopad na mezinárodní bezpečnost. Vojenské rozhledy,4/2008, 94-102.
 • (2008): Vztahy mezi USA a Evropou po irácké krizi. Bezpečnost krajín V-4 v rozšírenom priestore NATO. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Skalica 2008, 101-106.
 • (2007): Mise ISAF – determinanty, hrozby, nároky a doporučení. Vojenské rozhledy, 3/2007, 70-79.
 • (2006): Války postkonfrontačního období – úspěchy, paradoxy, výzvy. Vojenské rozhledy, 3/2006, 40-51.
 • (2007): L´ OTAN, peut – t – elle réussir en Afghanistan?. Défense nationale, 7/2007, 158-164.
 • (2007): Can NATO succeed in Afghanistan? Défense nationale, 6/2007, 159-165.
 • (2007): Mission ISAF, a-t-elle chace de réussir? Strategic Impact, 3/2007, s. 21 – 25.
 • (2007): L´ Afghanistan, défi ou piege pour L´ OTAN? Défense et stratégie, 5/2007, 9-21.
 • (2007): Začátky studené války : formování bipolárního uspořádání mezinárodních vztahů v letech 1945-1947. Historie a vojenství, 3/2007, s. 4-23.
 • (2007): Mise ISAF - determinanty, hrozby, nároky a doporučení. Vojenské rozhledy, 3/2007, 70-79.
 • (2006): La guerre globale contre le terorisme et ses conséquences pour les realtions euro-américaines. La Revue internationale et stratégique, Automne 2006, No. 63, 7-17.
 • (2006): Od přímé podpory režimu Saddáma Husajna po jeho vojenské svržení. Historie a vojenství, Vol. 55, No. 1., 4-20.
 • Války postkonfrontačního období – úspěchy, paradoxy, výzvy. Vojenské rozhledy, Vol. 15, No. 2, s. 40-51.
 • Teorie obrany nebo bezpečnostní věda?. Vojenské rozhledy, Vol. 15, No. 4, s. 19-26.
 • Hrozba globální ho terorismu a její vyhodnocování. Mezinárodní vztahy, Vol. 41, No. 3., s. 19-45.
 • (2005): K vojenské charakteristice operace Irácká svoboda. Vojenské rozhledy, 2/2005, s. 66-77.
 • (2005): Jak dál v boji proti globálnímu. Obrana a strategie, 1/2005, 21-32.
 • (2005): Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Medzinárodné vzťahy, 1/2005, s. 8-18.
 • (2004): Jak vyhodnocovat bezpečnostní hrozby a rizika dnešního světa. Obrana a strategie, 2/2004, s. 13-18.
 • (2004): Vyhodnotenie bezpečnostných hrozieb a rizík vo vojnách postkonfrotačného obdobia. Politické vedy, Vol.7, 4/2004, 118-148.
 • (2004): Jak vyhodnocovat bezpečnostní hrozby a rizika dnešního světa. Obrana a strategie, 2/2004, 13-18.
 • (2004): Vyhodnocování bezpečnostních hrozeb a rizik ve válkách postkonfrontačního období. Historie a vojenství, 2/2004, 4-22.
 • (2004): Globální terorizmus jako nejvážnější bezpečnostní hrozba současnosti. Vojenské rozhledy, 1/2004, 8-19.
 • (2004): Asymetrické války. Vojenské rozhledy, 2/2004, 17-26.
 • (2004): Comment apprécier les menaces et les risques du monde contemporain. Défense nationale, 5/2004, 131-146.
 • (2004): Francouzská inspirace v boji proti terorismu. Medzinárodné vzťahy, Vol.2, 1/2004, 35-45.
 • (2003): Vyhodnocování bezpečnostních hrozeb a rizik v době studené války. Historie a vojenství, 3-4/2003, 507-538.
 • (2003): Koncepce výstavby profesionální armády a hodnocení bezpečnostních hrozeb a rizik. Vojenské rozhledy, 1/2003, 3-12.
 • (2003): Bezpečnostní hrozby a rizika spojené s režimem Saddáma Husajna a s jeho vojenským svržením. Vojenské rozhledy, 3/2003, 15-29.
 • (2003): Důvody francouzské neúčasti na operaci Irácká svoboda. Bezpečnostní témata, 1/2003.
 • (2003): Reforma AČR – časté změny a nejistá budoucnost. Bezpečnostní témata, 2/2003, 1-2.
 • (2001): Francouzská koncepce použití ozbrojených sil. Vojenské rozhledy, 3/2001, 136-143.
 • (2001): Příspěvek do diskuse o pojmech hrozba a riziko. Mezinárodní vztahy, 3/2001, 72-83.
 • (2000): Evropská bezpečnost a stabilita po Kosovu. Mezinárodní vztahy, 4/2000, 17-28.
 • (1999): Mezinárodní bezpečnostní vztahy v euroatlantické oblasti na konci 90.let. Mezinárodní vztahy,3/1999, 5-18.
 • (1998): Mezinárodní souvislosti modernizace armád zemí přizvaných do NATO. Mezinárodní vztahy, 4/1998, 5-17.
 • (1997): Bezpečnostní politika Francie po roce 1995. Mezinárodní vztahy, 3/1997, 24-37.
 • (1996): Rozšíření NATO a Česká republika. Mezinárodní vztahy, 4/1996, 20-28.
 • (1996): Mezivládní konference a otázky bezpečnostní politiky. Mezinárodní vztahy, 3/1996, 11-21.
 • (1995): Globální bezpečnost a její vliv na koncipování bezpečnostní politiky. Mezinárodní vztahy, 4/1995, 31-39.
 • (1995): Vztah Francie k bezpečnosti střední a východní Evropy. Mezinárodní vztahy, 1/1995, 49-54.
 • (1994): Politické souvislosti proliferace jaderných zbraní. Mezinárodní vztahy, 4/1994, 80-88.

Other Publications:

 • "République tchéque: la préférence atlantiste". In: La défense en Europe avancées et limites. Paris: La documentation Française, 2005. pp. 149-158.

 Research Projects

 • 2016: Energetický terorismus a energetika jak nástroj teroristických organizací v oblasti MENA, dopady pro ČR. Projekt TA ČR BETA č. TB940MZV003 - MP07, spoluřešitel.
 • 2013 - 2016: Scénáře vývoje mezinárodního prostředí. Projekt TA ČR č. TB020MZV030, spoluřešitel.
 • 2013 - 2016: "Globální prohibiční režimy: Rozvoj teorie a empirická analýza" [Global Prohibition Regimes: Theoretical Refinement and Empirical Analysis]. Grant GA ČR. Vedoucí projektu: PhDr. Ondřej Ditrych, PhD.
 • 2011 - 2013: "Bezpečnostní multilateralismus jako instituce: teoretizace a implikace pro střední a východní Evropu" [Security Multilateralism as an Institution: Theorization and Implications for Central Eastern Europe]. Grant GA ČR. Vedoucí projektu: PhDr. Michal Kořan, PhD.
 • 2005 - 2008: "Vyhodnocování bezpečnostní hrozby a rizik na počátku 21. století" [The Evaluation of Security Threats and Risks at the beginning of the 21st Century]. Grant of the Grant Agency of Czech Academy of Science.
 • 1997 – 2000: Head of team for the research of the security policy of the Czech Republic.
 • 2001: publication grant "Bezpečnostní politika ČR po vstupu do NATO," [Security Policy of the Czech Republic after the Entry into NATO], Appendix No.1. RB 12/ 27/ 99.
 • 1999–2000: "Bezpečnostní politika ČR po vstupu do NATO" [Security Policy of the Czech Republic after the Entry into NATO], RB 12/ 27/ 99, grant of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.
 • 1997-1998: "Perspektivy a možnosti zajištění bezpečnosti ČR" [Perspectives and Options for the Security of Czech Republic], 4/ 13/ 97, grant of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.
 • 1996–1998: "Bezpečnostní politika ČR a její demokratická kontrola" [The Security Policy of the Czech Republic and Its Democratic Control], grant of the Ministry of Defense of the Czech Republic.
 • "Globální a evropské řízení v rámci programu Vize rozvoje ČR do r. 2015" [Global and European Governance in the Framework of the Programme of Development Vision of the Czech Republic until 2015]. Co-ordinator: Centre for social and economic strategies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague.
 • "Sécurité en Europe". Grant project of Université Paris 1, Sorbonne.

 Columns and Selected Media Appearances

2019

 • Francouzští prezidenti pravidla ctí. Právo, 22. 7. 2019.
 • De Gaulle: prezident skutečným státníkem. Právo, 3.5.2019.
 • Nálety na Jugoslávii: kontroverzní výročí. Právo, 26. 3. 2019.
 • Aféra Benally vypovídá hodně o Francii. Právo, 27. 2. 2019.

2018

2017

2016

Old

 • Tmavomodří mění poválečnou Francii. Právo, 16. 12. 2015.
 • Tisíce mrtvých, rakovina a ropa v tahu: Docent varuje před válkou v Sýrii. Blesk.cz, 5. 12. 2015.
 • Hollande v amerických stopách. Právo, 1. 12. 2015.
 • Hollande a Putin: proti terorismu. Události, komentáře, Česká televize, 26. 11. 2015.
 • Rusové mají informace, USA zase techniku. Lidové noviny, 26. 11. 2015.
 • Policejní zásah ve Francii. Studio ČT 24, 18. 11. 2015.
 • Zločinecký masakr má své souvislosti. Právo, 16. 11. 2015.
 • Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Hlavní zprávy Radiožurnál, Český rozhlas, 14. 11. 2015.
 • Pařížský útok může být odvetou za vojenské akce v Africe, míní expert. iDNES.cz, 14. 11. 2015.
 • Teroristické útoky v Paříži. Mimořádné vysílání ČT 24, 14. 11. 2015.
 • Co píše prezident, na jehož slova došlo. Právo, 11. 11. 2015.
 • Vztahy USA-Rusko ve světle jednoho výročí. Právo, 4. 11. 2015.
 • Globalizace plodí nenávist pokořených. Právo, 15. 10. 2015.
 • Překvapení u Nobelovy ceny za mír. Události, komentáře, Česká televize, 9. 10. 2015.
 • Jak to bylo na Ukrajině - viděno očima francouzské rozvědky. Právo, 9. 9. 2015.
 • Důsledky ukrajinské krize: rizika konfrontace zesílila. Právo, 13. 8. 2015.
 • Strach z uprchlíků. Události, komentáře, Česká televize, 3. 8. 2015.
 • Kdo půjde s puškou na islamisty. Právo, 30. 7. 2015.
 • Z vnuků se stali nepřátelé rodné země. Právo, 10. 7. 2015.
 • Muslimové námi pohrdají, odmítají se přizpůsobit a jsou nevděční. Jejich povstání mohou začít v západní Evropě kdykoliv, říká docent Eichler. Parlamentní listy, 9. 7. 2015.
 • Migrace a islám: pro a proti. Události, komentáře, Česká televize, 30. 6. 2015.
 • 20 let Svobodné Evropy v Česku. Události, komentáře, Česká televize, 30. 6. 2015.
 • Sunnitský terorismus dál běsní. Právo, 29. 6. 2015.
 • Kuvajt a Tunisko se vzpamatovávají z pátečních teroristických útoků. Hlavní zprávy Radiožurnál, Český rozhlas, 28. 6. 2015.
 • Černomořská dimenze ukrajinské války. Právo, 9. 6. 2015.
 • Incidenty jako za studené války. Právo, 4. 6. 2015.
 • Nerovný boj, nebo rodina? Moje volba je jasná! Právo, 3. 6. 2015.
 • Zpověď "hlavního ideologa": zlustrovali mě i Francouzi. Právo, 12. 5. 2015.
 • Hrad opět udeřil. 168 hodin, 10. 5. 2015.
 • Prezident Zeman nechce jmenovat tři profesory. Televizní noviny, TV Nova 6. 5. 2015.
 • Prezident Miloš Zeman rozpoutal vlnu kritiky na svou osobu. Zprávy FTV Prima, 6. 5. 2015.
 • Téma A-zbraní v Evropě je zpět. Právo, 2. 5. 2015.
 • Co vše vzala a dala nejničivější válka dějin. Právo, 28. 4. 2015.
 • Polsko jako nový vojenský tygr? Právo, 21. 4. 2015.
 • Nová vlna americko-ruského napětí. Nadlouho? Právo, 15. 4. 2015.
 • Je třeba vyzbrojit Ukrajinu? Právo, 2. 4. 2015.
 • Jaký že to vlastně máme nyní mír. Právo, 17. 3. 2015.
 • Kdo tu hraje stradivárky. Právo, 26. 2. 2015.
 • Ukrajina po bitvě o Debalceve. Události, komentáře, Česká televize, 19. 2. 2015.
 • Jak je to s překreslováním mapy Evropy. Právo, 18. 2. 2015.
 • Sociální beznaděj jako naháněč radikálů. Právo, 3. 2. 2015.
 • Francouzi a Američané si nic nedávají zadarmo. Právo, 21. 1. 2015.
 • Hollande jednal s Kerrym. Studio ČT 24, 16. 1. 2015.
 • Armáda ČR: záruka bezpečnosti. Literární noviny, 15. 1. 2015.
 • Historická manisfestace v Paříži. ČT 24, 11. 1. 2015.
 • Co ukázal pařížský masakr. Právo, 9. 1. 2015.
 • Ubrání se Evropa svobodu slova? Události, komentáře, 7. 1. 2015.
 • S čím asi přijdou američtí republikáni? Právo, 18. 12. 2014.
 • Rukojmí v Sydney. Události, komentáře, 15. 12. 2014.
 • Jak to je s hodnotami Západu? Právo, 11. 12 .2014.
 • Miladu Horákovou si za terč vybral státní terorismus. Právo, 9. 12. 2014.
 • Jak vidí Obamův exporadce kauzu Putin. Právo, 24. 11. 2014.
 • Jak Gorbačov tahal za kratší konec slámky.  Právo, 22. 10. 2014.
 • Rozhodování o ceně má vždy politickou souvislost. ČT24, 10. 10. 2014.
 • Pád berlínské zdi a nenaplněná velká šance. Právo, 9. 10. 2014.
 • Proč je Islámský stát rakovina. Právo, 30. 9. 2014.
 • Islámští radikálové v ofenzivě. Hyde Park, 26. 9. 2014.
 • Vzpomínky na starého Bushe. Právo, 12. 9. 2014.
 • Islamisté jako vážná hrozba. ČT 24, 11. 9. 2014.
 • Ruská armáda jako mocenský nástroj. Horizont ČT 24, 22. 8. 2014.
 • Rifkind a Ivanov: Jak z krize ven? Právo, 19. 8. 2014.
 • Před 20 lety byl dopaden nejhledanější terorista: Carlos neboli Šakal. ČT, 14. 8. 2014.
 • Vrací se studená válka? Právo, 13. 8. 2014.
 • Afghánistán - sociální inženýrství, které nevyšlo. Právo, 16. 7. 2014.
 • Jak se o Irák přou někdejší premiéři. Právo, 4. 7. 2014.
 • Domobrana je pro Česko inspirativní. Právo, 25. 6. 2014.
 • Výročí války: co je jinak a co se opakuje. Právo, 17. 6. 2014.
 • Američtí profesoři se přou o Rusko. Právo, 11. 6. 2014.
 • Kauza Krym jako tvrdá geopolitika na pokračování. Právo, 5. 6. 2014.
 • Cesta od trpaslíka k dospělému silákovi. Právo, 24. 5. 2014.
 • Změní se dislokace sil NATO? Právo, 7. 5. 2014.
 • Ukrajina očima britských expertů. Právo, 29. 4. 2014.
 • Kořeny ukrajinské krize očima liberálních amerických profesorů. Právo, 22. 4. 2014.
 • Češi do Afriky? Nová úskalí. Právo, 7. 4. 2014.
 • Z evropské ultrapravice jde strach. Horizont ČT 24, 28. 3. 2014.
 • My a NATO. Právo, 12. 3. 2014.
 • Takže na problémy opět zaděláno. Právo, 8. 3.2014.
 • Putin jako propagátor síly v praxi. Právo, 6. 3. 2014.
 • Jak to bylo s údery na Afghánistán. Právo, 21. 2. 2014.
 • Jak to bylo s válkou proti Srbsku. Právo, 14. 2. 2014.
 • Jak to bylo se Saddámem a iráckou ropou. Právo, 29. 1. 2014.
 • Padesátá intervence se jmenuje Sangaris. Právo, 23. 1. 2014
 • Vojenská intervence není houska na krámě. Právo, 15. 1. 2014.
 • "La tentation de la francophobie". In: Le Figaro. 31.7.2005.
Up