Miroslav Tůma

Senior Associate, Institute of International Relations Prague


phone 251 108 362
iir.cz
www

More information

Employment

2001 - Present: Associate Research Fellow at the Institute of International Relations, Prague
2001 - 2008: Associate Research Fellow at the Institute of Strategic Studies of the University of Defence, Brno (since 2005 he was also its honorary member)
1995 - 2001: Staff Member  of the United Nations Department focusing on peace missions, reform of the UN, and arms control and disarmament
1994 - 1995: Member of the Permanent Mission of the Czech Republic to the United Nations during its Security Council membership
1993: Authorized Deputy Director and Head of Staff of the Security Policy Department
1958 - 1992: Career Soldier
He is a holder of the status of a “War Veteran”.

Foreign Stays

1996: He served as a participant in an eight-member mission of the Western European Union to some of the East African countries in order to determine the capacities and needs of these countries in regard to their participation in UN missions.
1991 – 1992: He led a fifty-member group of Czechoslovak soldiers in the context of a United Nations humanitarian mission in Iraq (UNGCI).
1991: He was one of the leaders of the Czechoslovak chemical unit that served in Saudi Arabia within the framework of the anti-Iraq coalition.
1989 – 1990: He led a seven-member group of Czechoslovak army officers in the United Nations Angola Verification Mission (UNAVEM).

Education

1981 – 1986: Faculty of Law of Charles University, Prague (combined study)
1964 – 1965: Vojenské  spojovací učiliště (a military school), Nové Mesto n. Váhom (distance study)

Languages

English
Italian
Russian

Research Projects

2003: Nešíření zbraní hromadného ničení v kontextu aktuálních otázek mezinárodní bezpečnosti a boje proti terorismu [Non-proliferation of WMD in the context of current issues of international security and the fight against terrorism]. Grant Project of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic no. 12, research team leader
2003: Reforma OSN [United Nations reform]. Grant Project of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic no. 11, research team member
2002: Další vývoj a mezinárodní důsledky případné realizace amerického projektu protiraketové obrany (MD) [Further development and international consequences of the potential realisation of the American project of missile defence]. Grant Project of the Ministry of Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic no. 6, research team member
2002: Možný dopad vypovězení smlouvy ABM a realizace amerického projektu protiraketové obrany na globální bezpečnost [The potential impact of the termination of the ABM Treaty and of the realisation of the American project of missile defence on global security]. Grant Study of the Institute of Strategic Studies of the University of Defence, Brno, accountable researcher.

Publications

Books and Chapters in Books

 • Tůma, Miroslav (2016): Íránská jaderná dohoda a širší mezinárodní souvislosti. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • Tůma, Miroslav (2014): Jak dál v jaderném nešíření a odzbrojování. [How should we continue in nuclear non-proliferation and disarmament]. Ústav  mezinárodních vztahů (291 p.). 
 • Tůma, Miroslav (2011): JADERNÉ ODZBROJENÍ Utopie, nebo projev politického realismu? [NUCLEAR DISARMAMENT: A utopia, or an expression of political realism?] Ústav mezinárodních vztahů (220 p.).
 • Tůma, Miroslav (2009): Mírové využívání jaderné energie, nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení. [Peaceful use of nuclear energy, non-proliferation of nuclear weapons and nuclear disarmament]. Ústav mezinárodních vztahů (180 p.).
 • Tůma, Miroslav (2009): Obranná politika Československé a České republiky (1989-2009). [Defence policy of the Czechoslovak and the Czech Republic (1989-2009)]. MO ČR - AVIS.
 • Tůma, Miroslav (2008): Vojenská strategie. [Military Strategy]. MO ČR - AVIS.
 • Tůma, Miroslav (2004): Protiraketová obrana: Americký projekt a jeho mezinárodní souvislosti. [Missile defence: the American project and its international context]. Ústav mezinárodních vztahů.
 • Tůma, Miroslav (2004): Nešíření zbraní hromadného ničení v kontextu aktuálních otázek mezinárodní bezpečnosti a boje proti terorismu. [Non-proliferation of WMD in the context of current issues of international security and the fight against terrorism]. ÚSS, Univerzita obrany v Brně (University of Defense in Brno) (p. 234).
 • Tůma, Miroslav (2002): Nešíření zbraní hromadného ničení, kontrola zbrojení, odzbrojení a Česká republika. [Non-proliferation of WMD, arms control, disarmament and the Czech Republic]. ÚSS VA in Brno a ÚMV in Prague (350 p.).

Articles

 • (2018): Two important summits of president Trump and nuclear disarmament expectations. IIR Policy brief, 20. 11. 2018.
 • Tůma, Miroslav (2017): Úmluva zakazující jaderné zbraně a Severoatlantická aliance. Mezinárodněprávní reflexe ÚMV, 6. 3. 2017.  
 • Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia [The panorama of the global security environment] (two articles about arms control and nuclear disarmament policy for a Slovak security analysis publication published by the Department of Security and Defence Policy of the Ministry of Defence of the Slovak Republic; they map the development in the periods 2006-2007 and 2007-2008)
 • Tůma, Miroslav (2007): Překonávání důsledků studené války v některých oblastech obranné politiky Československé a České republiky [Overcoming of the consequences of the Cold War in some parts of the Czechoslovak and Czech defence policy]. Skripta Univerzity obrany (S-401), co-author.
 • Tůma, Miroslav (2006): Policy Paper no. 14: “Relics of Cold War, Defence Transformation in the Czech Republic”. SIPRI.
 • Tůma, Miroslav (2005): Kritický význam zajištění bezpečnosti zbraní hromadného ničení v Ruské federaci a některých dalších zemích Společenství nezávislých států. [The critical importance of ensuring the safety of WMD in Russia and some other countries of the Commonwealth of Independent States]. Vojenské rozhledy, 1/2005.
 • Tůma, Miroslav (2004): Nanotechnologie – „spása lidstva“ s bezpečnostními riziky? [Nanotechnology – a “salvation of humankind” with security risks?] Mezinárodní vztahy.  2/2004, IIR Prague.
 • Tůma, Miroslav (2003): Bezpečnostní výzvy 21. století a potřeba výchovy a vzdělávání v oblastech nešíření zbraní hromadného ničení, kontroly zbrojení a odzbrojení. [Security challenges of the 21st century and the need for education in the fields of non-proliferation of WMD, arms control and disarmament]. Vojenské rozhledy. 2/2003.
 • Česká republika a ruční a lehké zbraně. [The Czech Republic and handguns and light weapons] (he collaborated on the elaboration of some of the chapters). Published by the IIR for the MFA on the occasion of the International Conference of the UN on the illegal trade in these weapons in 2001.
 • Česká republika a mírové operace OSN. [The Czech Republic and UN peace missions]. Česká republika a OSN (publikace ÚMV a MZV k 50. výročí OSN). [The Czech Republic and the UN (an IIR/MFA publication for the occasion of the 50th anniversary of the UN)].
 • Tůma, Miroslav (1995): Zvýší se účinnost mírových operací OSN?. [Will the efficiency of UN peace missions increase?] Vojenské rozhledy. 1/1995.

Selected Media Appearances

Up