Tomáš Dopita, Ph.D.

Researcher, Institute of International Relations Prague


phone +420 251 108 312
dopita(at)iir.cz
www

More information


Summary


Employment

2017 - present: Senior Researcher, Institute of International Relations Prague
2018 - present: editor-in-chief, journal Mezinárodní vztahy, Institute of International Relations Prague
2013 - 2017: Researcher, Institute of International Relations Prague
2012 - Office of Equal Opportunity, Czech Ministry of Social Affairs
2011 - 2012: Consultancy for Otevřená společnost, o.p.s., Centrum ProEquality
2011 - Consultancy for Gender Studies, o.p.s.
2008 - 2009: Office of Development, Zelená pro planetu, o. s.

 Education

2009 – 2017: Doctoral Study in International Relations, Faculty of Socia Sciences, Charles University in Prague (thesis: How to Kill the Intervention? Towards Agonistic Integration in Bosnia and Herzegovina!)
2008: MA in International Relations, Faculty of Socia Sciences, Charles University in Prague (thesis: Ethnicity and Conflict in Sri Lanka)

 Foreign Research Fellowships, Internships

2014 – Visegrad Flying Expert internship in OSW, Warszaw
2012 - CEEPUS scholarship, Faculty of Political Sciences, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2009 - GLEN internship, SJ Vietnam, Hanoi, Vietnam
2006 - 2007: ERASMUS scholarship, University of Oslo

 Other Professional Activities

Member of ISA: The International Studies Association

 Languages

English (advanced, active)
German (passive)
Bosnian/Croatian/Serbian (active)
Norwegian (active)

 Areas of Interest

Security, nationhood, statehood, and European integration in the Western Balkans
Poststructuralist theory and methodology in IR
Gender equality and equal opportunities in development assistance and foreign service

 Publications

Book Chapters

 • (2019) The Czech Republic: Kosovo’s Reluctant and Disengaged Recogniser, In: Armakolas, Ioannis, Ker-Lindsay, James (Eds.): The Politics of Recognition and Engagement: EU Member State Relations with Kosovo, p. 83-102.
 • (2016): Balkánský rozměr české zahraniční politiky In: Kořan, Michal a kol. (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2015. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 188–203.
 • (2016): Lessons from the Army and Police Reforms. In: Szpala, Marta (ed.): Paradoxes of Stabilization: Bosnia and Herzegovina from the Perspective of Central Europe. Warszaw: OSW, s. 103–115.
 • (2015): The Balkan Dimension of Czech Foreign Policy. In: Kořan, Michal et al.: Czech Foreign Policy in 2013: Analysis. Prague : Institute of International Relations, s. 191–203.
 • (2015): Balkánský rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal a kol. (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2014. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 211–223.
 • (2014): The Balkan Dimension of Czech Foreign Policy. In: Kořan, Michal (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 165–176.

Scholarly Articles

Other Publications

 • (2017): Facilitating the EU Integration of the Western Balkans: The Berlin and V4 Process Compared. In: Sborník statí k aktuálním otázkám zahraniční politiky, Rada pro mezinárodní vztahy 2017, s. 26–27.
 • (2017): The Czech Republic. In: Ker-Lindsay, James - Armakolas, Ioannis: Lack of Engagement? Surveying the Spectrum of EU Member State Policies Towards Kosovo. Prishtina: Published by: Kosovo Foundation for Open Society - KFOS. pp. 21–28.
 • (2015): The Czech and Polish foreign policies towards the Western Balkans and the challenges of European integration. Visegrad Experts Research Paper. Slovak Foreign Policy Association, 9/2015.
 • (2014): Úroveň zahraničně politických priorit: Západní Balkán. In: Kratochvíl, Petr - Beneš, Vít - Braun, Mats et. al. (2014): Česká republika a SZBP/SBOP: Od pasivní absorpce k aktivní transformaci české zahraniční politiky. Studie pro Zastoupení EK. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2014): How Should We Deal with the Discrimination and Dysfunction in Bosnia and Herzegovina? Towards a New European Approach. Policy paper IIR, 10/2014.
 • Gender Equality and women´s empowerment in Czech Official Development Assistance. Gender Studies, o.p.s.
 • Nejdřív válka, pak možná politika. Rozvojovka, Člověk v tísni o.p.s., (8-9) 2009.
 • Český projekt dobrovolných návratů jako demografické inženýrství. 25.11.2010, Migraceonline.cz. ISSN 1803-6589.

 Columns and Selected Media Appearances

 Organizational activity

 • How to Research Big Data? Take the Red Pill and Welcome to the World of Digital Humanities, a seminar with Josef Šlerka at the IIR, 20 April 2016.
 • Gender in Development and Post-Conflict Peace-Building, 5. 12. 2013.
 • Rovnost, rodina a diplomacie. Rovné příležitosti a slaďování rodinného života v diplomatické službě, 5. 12. 2013.

 Research Projects

 • 2017-2020: Rovnost žen a mužů v české zahraniční politice a rozvojové spolupráci [Gender Equality in Czech Foreign Policy and Development Assistance]. OPZ project, reg. no. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006338.
 • 2016-2017: The Politics Of (non)Recognition - Lessons Learned And Knowledge Transfer.
 • 2016: Content analysis of selected areas in the Czech foreign policy: evaluation of the hitherto activities in the Western Balkans and suggestion of perspective areas of cooperation. TACR BETA grant scheme.
 • 2015 - 2016: Proposal for measures for promotion of equal opportunities and ganging of family and work life in the Czech foreign function. Grantový projekt TA ČR BETA.
 • 2013 - 2016: Scenarios of the Development of International Security Enviroment. Grantový projekt TAČR č. TB020MZV030, spoluřešitel.
 • 2014: 10 years since the Czech accesstion to the EU – The Implications and Benefits for the Czech Republic and its population. Delegation of the EK, (partner)

 Conferences and Seminars

 • Západní Balkán na rozcestí mezi Západem a Východem: česká a evropská perspektiva. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 11. 10. 2017.
 • ,,The Future Developement of the EU Enlargement and the Balkans“, Law Faculty of the TU Dresden, panel discussion, 25. 7. 2017. 
 • “THE POLITICS OF (NON)RECOGNITION – LESSONS LEARNED AND KNOWLEDGE TRANSFER” WORKSHOP IN KOSOVO under Kosovo Foundation for Open Society (KFOS), 24. -. 28. 2. 2017.
 • ‘Spectres of Fragmentation: Alienation in Hegemonic ‘Outvoting’ and ‘Majorization’ in Bosnia and Herzegovina’. ISA Baltimore, 23.2.2017.
 • 2036: Jihovýchodní Evropa jako plodný underground evropské Babylónie? Jak bude vypadat Evropa a svět za dvacet let. Ústav mezinárodních vztahů. 9. 11. 2016.
 • Normalization of Relations with Kosovo: Challenge Common to Recognizers and Non-Recognizers Alike. Balkan Perspectives on European Integration. Czenin Palace of the Ministry of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 18. 10. 2016.
  Bosnia and Herzegovina after the Submission of the EU Membership Application: The Main Challenges Ahead
  . Institute of International Relations Prague, 27. 9. 2016.
 • EU Enlargement and the Western Balkans: What has been done and what is still to come. University of Economics, Prague, 20. 9. 2016.
 • Equal Opportunities and Work-Life Balance in Foreign Service. Diplomatic Academy of the Czech MFA, 30.10.2015.
 • The Balkan Dimension of Czech foreign Policy in 2013: An IIR Analysis, Praha, 1. 9. 2014.
 • „Ale my jsme přece neměli kolonie!“ - Česko-slovenské postkoloniální reflexe v čase globálních nerovností a migrací. Ústav mezinárodních vztahů, 31. 5. 2016.
 • Cooperation Between the Visegrad Countries and Brazil, China, India and South Africa. IIR PRague, 5. 5. 2016.
 • The Europeanization of the Czech Republic´s Foreign Policy towards the Western Balkans: Identity of Interests, but No Transformation of Identity? The Visegrad Group in the Post-Lisbon EU. Getting Closer to Move Further, Praha, 30. 4. 2014.
 • The transfer of European norms to Bosnia and Herzegovina. Seminar: Promoting participatory democracy in Bosnia and Herzegovina: A reassessment of the Czech and European experience, Praha, 24. 4. 2014.
Up