Geopolitika katolické církve

Primárním cílem projektu je rozsáhlý a komplexní výzkum geopolitiky katolické církve. Projekt výrazně přispěje k debatě o rostoucím vlivu náboženství v mezinárodních vztazích, o geopolitickém aktérství náboženských komunit a o relevanci konceptu post-sekulárního globálního řádu.

Projekt vychází z "obratu k náboženství" v disciplíně mezinárodních vztahů a zaměřuje se na výzkum geopolitiky katolické církve. Teoreticky vychází ze tří inovací - 1) kombinace prvků klasické a kritické geopolitiky, 2) zaměření na církevní hierarchii i geopolitiku zdola (popular geopolitics) a 3) výzkum západní a ne-západní části katolické církve. Specifická pozornost bude věnována méně prozkoumaným aspektům tématu (katolické sociální sítě a média, katolické ženy a mládež, geopolitika ne-západních místních církví). Metodologicky kombinuje polostrukturovaná interview, obsahovou a diskursivní analýzu (CDA), softwarovou analýzu sociální sítí a médií a etnografické metody (zúčastněné pozorování). Mezi výstupy projektu bude patřit teoreticky i metodologicky robustní monografie, čtyři odborné stati, kapitola v knize (vše publikováno v mezinárodních nakladatelství a časopisech) a tři příspěvky prezentované na významných světových konferencích.

Zdroj