Imigranti, žadatelé o azyl a uprchlíci během migrační krize v EU: Analýza jejich rámování a vypodobňování ve střední a východní Evropě

Projekt plánuje zkoumat rámování migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl během migrační krize v České republice a na Slovensku nejen v rámci mediální a politické arény. Následně projektu usiluje o vysvětlení vzorců v tomto rámování v rámci obou arén i napříč oběma zeměmi.

Projekt analyzuje rámování migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl v období před migrační krizí EU, během ní i po jejím skončení ve dvou zemích střední a východní Evropy: v České republice a na Slovensku. Projekt se primárně zaměřuje na to, jakým způsobem byli migranti rámování ve zpravodajských médiích a v politické debatě. V souvislosti se zpravodajskými médii projekt analyzuje široké spektrum zdrojů, které zahrnuje nejen všechny hlavní národní seriózní deníky i bulvární deníky, ale i hlavní večerní televizní zpravodajství v komerčních televizích i televizích veřejné služby. VE vztahu k politické debatě projekt analyzuje rámování v rámci parlamentních projevů na plénu dolních komor národních parlamentů. Druhým hlavní cílem je vedle primárně deskriptivní analýzy rámování během sledovaného období je vysvětlení nalezených vzorců rámování v obou arénách a zemích za pomocí vysvětlujících (nezávislých) proměnných vycházejících z literatury zkoumajících rámování v „západních“ zemích.

Zdroj