Implementace genderového auditu na Ústavu mezinárodních vztahů

Na základě závěrečné zprávy z genderového auditu a návazného akčního plánu projekt usiluje o implementaci doporučení genderového auditu. Projekt specificky usiluje o dosažení vyšší transparentnosti odměňování, proměnu vnitřní kultury organizace, zavedení příležitostného hlídání dětí zaměstnanců, zvyšování profesní kvalifikace a re-audit. Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_131/0010410 Doba trvání: 1. 6. 2019 - 30. 4. 2022