26. 5. 2023

Volná pracovní pozice: Junior Researcher

Hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici Junior Researcher v rámci projektu Horizon Europe HRJust (States’ Practice of Human Rights Justification: a study in civil society engagement and human rights through the lens of gender and intersectionality) v rámci Centra pro mezinárodní právo Ústavu mezinárodních vztahů. Do projektu je zapojeno 15 partnerů a konsorcium řídí Univerzita v Göteborgu (Švédsko).

Projekt HRJust Horizon Europe je 36měsíční projekt v rámci Research and Innovations Action (RIA), která spadá pod výzvu HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01 (Reshaping democracies). Cílem výzvy je řešit důležité mezery v úpravě lidských práv a rozvíjet teorii ospravedlňování lidských práv. Systémy ochrany lidských práv obecně staví na předpokladu, že lidská práva mohou mít pouze jednotlivci. Mezery v právní úpravě nastávají, když státy určitá svá opatření ospravedlňují za pomoci lidských práv. Jsou dvojího typu:

1) regulace toho, jak státy používají ospravedlnění za pomoci lidských práv;

2) individuální ochrana lidských práv proti tomu, aby státy využívaly ospravedlnění za pomoci lidských práv. HRJust si klade za cíl vyvinout teorii ospravedlňování lidských práv a proces systematické trvalé angažovanosti občanské společnosti jako nástroje pro genderovou a mezisektorovou inkluzivní angažovanost občanské společnosti.

HRJust má identifikovat mezery v právní úpravě ochrany lidských práv. Závěry projektu poslouží jako podklad pro formulování doporučení pro EU na podporu multilaterálního systému ochrany lidských práv a prosazování nadnárodní demokratické správy věcí veřejných.

Datum nástupu a konce pozice: Předpokládaný termín nástupu je 1. září 2023. Lze sjednat dle individuálních okolností. Pracovní smlouva bude uzavřena na jeden rok s možností prodloužení.

 

Kandidát/ka by měl/a:

  • Být výzkumníkem/icí v rané fázi kariéry (který/á již ukončil/á magisterské studium a v současné době buď studuje v doktorském programu, nebo nedávno získal/a doktorát) v oboru právo, mezinárodní právo nebo v úzce souvisejícím oboru.
  • Mít velmi dobrý teoretický a metodologický přehled v oblasti mezinárodního práva. Předchozí zkušenosti v oblasti řešení klimatických sporů, mezinárodní ochrany lidských práv, nebo práva a genderu jsou výhodou.
  • Předchozí zkušenosti s výzkumnými projekty, vydavatelskou, ediční činností nebo organizací akcí výhodou.
  • Flexibiliní, spolehlivý/á, schopný/á pracovat v týmu.
  • Mít solidní znalost angličtiny a ideálně češtiny.

Uchazeč poskytne následující:

  • Přispívat k realizaci úkolů projektu se zvláštním ohledem na oblasti lidských práv, změny klimatu a genderové politiky. Mezi hlavní úkoly bude patřit zejména:
  • Shromažďování a analýza judikatury a mezinárodních instrumentů týkajících se klimatických sporů a lidských práv.
  • Podpora přípravy rozhovorů se zainteresovanými stranami.
  • Podpora zřízení a údržby Intersect Observatory projektu HRJust
  • Předpokládá se spolupráce s členy/nkami Centra mezinárodního práva ÚMV na publikacích a veřejných akcích pořádaných Centrem při realizaci projektu HRJust.

Co nabízíme

  • Práce na částečný úvazek (70 %) na jeden rok s možností prodloužení smlouvy do konce projektu.
  • Práce v mezinárodním prostředí a s vynikajícím výzkumným týmem.
  • Předpokládaná měsíční mzda: 24 500 Kč hrubého.

Jak se přihlásit?

Prosíme zájemce o zaslání následujících materiálů e-mailem na adresu kohoutova@iir.cz

  • životopis se seznamem publikací a předchozích výzkumných projektů;
  • motivační dopis;
  • kopie jednoho nedávného akademického textu, který kandidát/ka považuje za nejlepší;
  • jméno a kontaktní údaje jednoho nebo dvou akademických pracovníků/ic, kteří by kandidáta/tku na pozici doporučili.

Uzávěrka přihlášek je 15. června 2023. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovorům. Rozhovory proběhnou osobně nebo online ve druhé polovině června.

Pomůže vám