Julian Schmid výzkumný pracovník

Julian Schmid působí jako výzkumný pracovník v Centru evropské politiky v oblasti mezinárodní bezpečnosti, geopolitiky a populární kultury. Akademické tituly získal na Katedře politologie na University of Vienna (BA, MA) a na Katedře politologie a mezinárodních studií na University of Warwick ve Velké Británii (PhD., dizertační práce "Warning! Contains Spoilers: Reading post-'9/11' Security Discourses through Superhero Films"). Julian přednáší na Karlově univerzitě v Praze (kurz "JTB326: Popular Culture and US Foreign Policy“) a je také hostujícím přednášejícím na Sciences Po Paris a na Diplomatic Academy of Vienna. Dříve vyučoval řadu kurzů na University of Warwick, Virginia Tech, Liverpool John Moores University a na University of Lausanne. Ve svém výzkumu se Julian zabývá zejména bezpečností, zahraniční politikou USA, geopolitikou, terorizmem, politickým násilím, populární kulturou a světovou politikou, vizualitou a narativy mezinárodních vztahů. Od roku 2022 je také šéfredaktorem časopisu Mezinárodní vztahy.

Odborné stati