Julian Schmid výzkumný pracovník

Julian Schmid působí jako výzkumný pracovník v Centru evropské politiky v oblasti mezinárodní bezpečnosti, geopolitiky a populární kultury. Jeho výzkum se zabývá intersekcemi mezi populární kulturou a světovou politikou, a zaměřuje se především na bezpečnost, geopolitiku, a násilí. Jeho disertační práce, obhájena na University of Warwick (2021), zkoumá vliv superhrdinských filmů a filmografie na konstrukci post-„9/11“ bezpečnostních diskurzů a na „válku proti terorismu“. Práce byla nominována na cenu PSA Shirin M. Rai za nejlepší disertaci v rámci oboru mezinárodních vztahů. Julian přednáší na Karlově univerzitě v Praze, v minulosti také vyučoval na University of Warvick, Virginia Tech, Liverpool John Moores University, the University of Lausanne, the Diplomatic Academy of Vienna, Central European University, Sciences Po Paris, and Coimbra University. Jeho výzkumné zájmy v současnosti zahrnují oblasti bezpečnosti, zahraniční politiky USA, geopolitiky, terorismu, politického násilí, populární kultury a světové politiky, vizuality a narativů mezinárodních vztahů.

Odborné stati