Lidská práva starších osob

Cílem projektu je: právně vymezit koncept zranitelných osob a posoudit, zda tyto osoby mají mít zvláštní lidskoprávní ochranu; určit, kdo jsou starší osoby a zda jsou zranitelné; a zanalyzovat a kriticky zhodnotit stávající právní úpravu lidských práv starších osob.

Projekt se zabývá právní analýzou lidských práv starších osob. Nejprve bude navržena právní definice konceptu tzv. zranitelných osob a bude určeno, zda tyto osoby mají disponovat zvláštní lidskoprávní ochranou (specifická práva, samostatné právní instrumenty aj.). Následně se pozornost zaměří specificky na starší osoby. Stanovíme, jak je kategorie starších osob právně vymezena, a posoudíme, nakolik je koncept stáří sociálním konstruktem. Současně se zamyslíme nad tím, zda a případně proč spadají starší osoby mezi tzv. zranitelné osoby. Následně dojde k rozboru právní úpravy lidských práv starších osob, která existuje na mezinárodní a vnitrostátní úrovni. Cílem rozboru bude určit, nakonec je stávající úprava dostačující a v jakých oblastech by ji případně bylo vhodné doplnit normami týkajícími se specificky starších osob. Zamyslíme se také nad v poslední době předkládanými návrhy na přijetí univerzální mezinárodní smlouvy na ochranu lidských práv starších osob.

Zdroj