Naši lidé v médiích

07.03.2013 | Ondřej Ditrych
Kerry uklidňoval Evropu
Clintonová vyrazila na první zahraniční cestu do Asie, Kerry do Evropy. Hlavním cílem jeho turné bylo přesvědčit Evropany, že je USA při svém tichomořském driftování nepustily k vodě. Na pořadu jednání byla ale i praktická témata: Sýrie, Mali nebo transatlantická zóna volného obchodu.
07.03.2013 | Petr Kratochvíl
Statt Fanfaren gibt's zum Abschied bittere Satire
Vyjádření Petra Kratochvíla k odchodu prezidenta Václava Klause "Statt Fanfaren gibt's zum Abschied bittere Satire" na ARD-Hörfunkstudio Prag.
02.03.2013 | Ondřej Ditrych
NATO in Afghanistan: There and Back Again
Three weeks after Obama delivered these moving words, the question of how to end NATO’s largest out-of-area operation to date dominated the Alliance’s summit in Chicago. Some 130,000 troops remain on the ground and the Alliance has suffered 3,000 casualties thus far, as well as costing thousands of Afghan lives. Instead of a bright future, however, it seems far more likely that an even darker one awaits Afghanistan when NATO troops leave the country in 2014.
24.02.2013 | Vladimír Handl
The euro crisis and Germany’s role through Czech perspective
Czech policy does not have a uniform line on Germany and its European policy. On one hand, there is relatively broad agreement on Germany’s significance for the Czech Republic: Germany accounts for 31.5% of Czech exports and 25.6% of its imports, and is thus by far the country’s largest trading partner. Additionally, since the Czech EU presidency at the latest, Germany has been seen as the most important and mostly also the most accommodating EU member state. This is why the Foreign Policy Concept of the Czech Republic (2011) lists Germany for the first time as a “strategic partner” (!) and emphasises its key role in European politics, European security and the global economy.
24.02.2013 | Petr Drulák
Reinventing Europe: Czech lessons for small countries
In recent years the Czech Republic has gained a reputation as a reluctant European. It waited until the last moment before ratifying the Lisbon Treaty in 2009, did not join last year’s Euro Plus Pact, and stayed away from the EU fiscal compact. This seems puzzling. Although not alone in dragging their feet or staying away from some European projects, this is unusual for relatively poor new members who view the EU as guarantor of democracy and prosperity.
11.02.2013 | Petr Drulák
Slovensko, Česko a Západ
Před dvaceti lety vznikly ve střední Evropě dva nové státy, Slovensko a Česko, jejichž cesty se v mnohém překrývají, ale současně v lecčems odlišují. Jejich překrývání a rozdíly dobře ilustruje proměnlivost vztahu obou států k Západu.
06.02.2013 | Mats Braun
Rozhovor s Matsem Braunem na ČRo Rádio Česko
Potřebuje Česká republika v některých zemích kamenná velvyslanectví? Jaké jsou zkušenosti s alternativními typy diplomatických zastoupení? Severské země totiž nabízejí různé modely, jak mohou státy střední velikosti udržet svá zastoupení ve světě. Mají sice jiné strategické zahraniční politiky než Česko, mohou ale nabídnout inspiraci alternativních, nebo minimálních variant zastoupení.
02.01.2013 | Veronika Bílková
Palestina na křižovatce?
138 států pro, 9 proti, 41 se zdrželo – návrh je přijat. Právě tak by mohl znít stručný zápis shrnující závěry hlasování Valného shromáždění OSN z 29. 11. 2012 o tom, zda má být Palestině udělen status nečlenského, pozorovatelského státu.
29.12.2012 | Vladimír Handl
Eurokrize a role Německa českýma očima
Česká politika nemá ve vztahu k Německu a jeho evropské politice jednotnou linii. Na jedné straně vládne poměrně široká shoda ohledně významu Německa v české politice: na Německo připadá 31,5% českého exportu a 25,6% importu, SRN tak představuje zdaleka nejvýznamnějšího hospodářského partnera ČR. [1] Nejpozději od českého předsednictví v EU je SRN hodnocena i jako nejdůležitější a většinou i nejvstřícnější členský stát EU. Koncepce zahraniční politiky ČR (2011) proto Německo uvádí poprvé jako „strategického partnera“ (!) a zdůrazňuje jeho klíčovou úlohu v evropské politice, evropské bezpečnosti a ve světové ekonomice.[2]
17.12.2012 | Marek Čejka
The Metamorphoses of the Egyptian Muslim Brotherhood
To comprehend the current role and position of the Muslim Brotherhood in Egypt, rather than focusing only on its present-day form and the general policies of this movement, we must take a closer look at the historical evolution of this organization. One will then realize that the Muslim Brotherhood is not an entity that could be easily defined and described and moreover, put into one clear-cut category – which is exactly what many current commentators tend to do.


1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104

Doporučujeme

Social media as new source of soft power (2)
Around three decades ago, American political scientist and professo...
Social media as new source of soft power
Around three decades ago, American political scientist and professo...

Nejčtenější

Social media as new source of soft power
Around three decades ago, American political scientist and professo...
Tamás Lattmann: Better Protection of the Rule of Law – or of European Taxpayers’ Money
Tamás Lattmann, senior researcher at Center for International Law,...