Discussion papers

25.04.2016 | Emir Abbas Gürbüz
The Coalition Airstrikes in Syria from the Perspective of the Responsibility to Protect
The discussion paper by Emir Abbas Gürbüz, former intern at the position of the Independent Researcher and currently a lawyer based in Istanbul, discusses the status of the Responsibility to Protect doctrine in the customary international law and the applicability of the doctrine in the case of Syria.
Bordering the Central Mediterranean Search and Rescue Assemblage
Since the beginning of 2015, the news about migrant boat disasters in the Mediterranean Sea have been filling the headlines of major national and international media. Horrible pictures of boat wrecks and floating bodies of migrants have made it to covers of well-known newspapers. Very soon, statistics suggesting that 2015 might be the deadliest year for migrants who have been crossing the Mediterranean Sea in search of a better life appeared. However, the death of so many migrants comes as a surprise, as the Mediterranean Sea belongs to one of the busiest shipping lanes in the world.
Česká republika s SZBP/SBOP: Od pasivní absorpce k aktivní transformaci české zahraniční politiky
Studie si klade za cíl komplexně zhodnotit zapojení České republiky do SZBP/SBOP v období let 2004–2013. V teoretické rovině vychází z analýz evropeizace a z politologického modelu víceúrovňového vládnutí a na jejich základě vytvoří základní rámec pro analýzu této politiky. V empirické rovině se zaměří na „download“ politiky, tj. na její vliv na zahraniční politiku ČR, i na její „upload“, tj. na způsoby, jimiž naopak ČR ovlivňuje fungování této politiky. Bude přitom zkoumat 1) percepci politiky v české společnosti, 2) institucionální proměny fungování české zahraniční politiky pod vlivem SZBP/SBOP, 3) související změny regionální spolupráce a konečně její součástí jsou 4) dvě případové studie, které prozkoumají konkrétní proměny české zahraniční politiky ve dvou geografických dimenzích (východní sousedství a západní Balkán).
23.03.2015 | Lukáš Tichý
Energetické vztahy mezi Maďarskem a Ruskou federací: historie, současnost a perspektivy
Energetické vztahy mezi Maďarskem a Ruskou federací prošly po roce 1990 řadou rozdílných vývojových etap. Od založení nového energetického rámce vzájemných vztahů přes zhoršení energetické interakce až po vytvoření pragmatických přátelských vztahů v oblasti energetiky. Současné energetické vztahy jsou charakterizovány výraznou energetickou závislostí Maďarska na Rusku, které je hlavním dodavatelem ropy, zemního plynu, uhlí a elektrické energie. Do budoucna lze očekávat další pokračování užší energetické spolupráce a politického přibližování Maďarska k Rusku, přičemž Maďarsko se stane pomyslným „trojským koněm“ Ruské federace v rámci Evropské unie.
24.01.2015 | Vittorio Giorgetti
The EU Normative Power as a Shield for Dependency?
This paper aims to assess the substance of the claim that the European Union acts like a normative power in its relations with Colombia. The first section explains the reasoning behind selecting Ian Manners’ normative power theory for approaching this topic, and compares the relevance of this theory to alternatives. The second section examines the EU’s normative influence over Colombia based on the sub-regional and bilateral agreements made over the last 20 years. The third section contains a critical analysis of political and economic relations between the EU and Colombia, based on EU Country Strategy Papers, the EU-Colombia-Peru FTA, and EU-CAN relations in general. Having established that there is a gap between pure intentions and actual outcomes, the final section proposes the restoration of dependency theory as a useful means for examining this discrepancy.
Ukrajinská krize: Dopady a rizika pro Českou republiku
Ukrajinská krize je považována za největší krizi na evropském kontinentu od ukončení konfliktu v Jugoslávii. Studie Petr Kratochvíla, Jurije Fjodorova, Lucie Najšlové a Karla Svobody, vytvořená již v březnu a dubnu za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR, analyzuje tuto krizi a její možné důsledky pro Českou republiku. Po jejím přečtení můžete porovnat odhad autorů a výslednou situaci.


1 2