Rozhovory Mezinárodní politiky

22.04.2012 | R. Schuster
O státech a nestátech
„Uznání širokým světovým společenstvím je alfa a omega dalšího politického života každé entity usilující o vlastní stát,“ říká profesor geografie Vladimír Baar v rozhovoru pro Mezinárodní politiku.
22.03.2012 | M. Bydžovská
Evropská centrální banka potichu zachraňuje euro
Britský profesor politické ekonomie z Londýnské School of Economics Iain Begg  v rozhovoru pro Mezinárodní politiku mluví o postoji Britů k evropské integraci a o budoucnosti Evropské měnové unie. Ta je podle něj ekonomickým projektem, jehož zachování je v zájmu všech členských států. S Iainem Beggem rozmlouvala Marie Bydžovská.
22.02.2012 | R. Schuster
Polsko nemá jinou šanci než EU
„Pokud si chce Polsko udržet suverenitu, demokracii a prosperitu, nemá jinou šanci, než se podílet na evropském projektu,“ říká politolog Josef Mlejnek. V rozhovoru pro Mezinárodní politiku hovoří o mladých lidech, pro něž jsou stanné právo a Solidarita události jako z doby dávno minulé, o domnělé stabilitě polské politické scény, „smolenském faktoru“, nedávném předsednictví v Evropské unii, ale také o tom, jak se mění vztahy Polska k Rusku nebo ke Spojeným státům. S Josefem Mlejnkem rozmlouval Robert Schuster.
22.01.2012 | R. Schuster
G20 není jen o surovinách a financích
„Skupina G20 není jenom o surovinách nebo financích, ale i určitých hodnotách,“ říká ekonom a investiční bankéř Ondřej Jonáš. V rozhovoru s Mezinárodní politikou se zamýšlí nad rolí G20 jako globálního fóra, jež může pomoci nalézt rovnovážný stav nejenom mezi největšími ekonomickými mocnostmi světa, ale obecně i mezi státy severu a jihu zeměkoule. Hovoří také o nestráveném šoku z pádu berlínské zdi a politických změn po roce 1989, o platnosti tzv. „Washingtonského konsensu“ a o nutnosti, aby politici dokázali vysvětlit širokému publiku opatření přijímaná na boj s krizí. S Ondřejem Jonášem rozmlouval Robert Schuster.


1 2 3 4 5 6 7

Mezinárodní politika

On-line časopis Mezinárodní politika
Analýzy, rozhovory, komentáře

Vycházíme z tradice tištěného časopisu Mezinárodní politika. Přinášíme informace, které jdou do hloubky. Naši autoři vám pomohou nahlédnout do světa mezinárodních vztahů v souvislostech.

Ročník

Redakce

Šéfredaktorka: Tereza Soušková
e-mail: souskova@iir.cz
Více o redakci zde.

Vydavatel:
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.,
Nerudova 3, 118 50
Praha 1 - Malá Strana


Doporučujeme

Saudi Arabia’s Socio-Economic Development: Issues of Gender and State Identity
In April 2016, the launch of Saudi Vision 2030 was announced by the...
Why Barack Obama ramped up drone strikes from George W. Bush
When former president Obama first took office in January of 2009 he...

Nejčtenější

Expertise To Impact - IIR's New Motto
The IIR has been the leading academic institution for the study of ...
Why Barack Obama ramped up drone strikes from George W. Bush
When former president Obama first took office in January of 2009 he...