Mezinárodní politika 2, 2013 - Irské předsednictví

25.02.2013 | Petr Kaniok
Post-lisabonské předsednictví: vliv, který není vidět
Lisabonská reforma institucí měla podle řady úsudků jednoho jasného poraženého – rotační předsednictví. Text smlouvy jej totiž zbavil jak řízení Evropské rady, tak vůdčí (a vlastně jakékoliv) role ve vnější reprezentaci EU. Předsednictví tak svou působnost nově omezilo pouze na Radu EU a mělo se podle skeptických názorů stát málo významnou rolí, znamenající spíše přítěž než výhodu. Realitu však tento pohled vystihuje jen částečně a spíše než skutečný předsednický vliv hodnotí jeho mediální atraktivitu.
25.02.2013 | Olga Francová
Vrátí se keltský tygr?
O Irsku se dnes nejčastěji hovoří jako o jedné z periferních ekonomik závislé na pomoci Mezinárodního měnového fondu (MMF) a ostatních evropských států. Otázku jak se šampion označovaný několik let za evropského premianta mohl dostat na scestí, střídá otázka, zda se z Evropy ještě někdy ozve řev keltského tygra.
25.02.2013 | Marie Bydžovská
Analýza problémů irských bank
Irsko se pomalu dostává z šoku, který znamenal pád jeho přebujelého finančního sektoru v letech 2008-2009. Vyhráno ale ještě nemá. Na druhou stramu je velmi pravděpodobné, že se zelený ostrov stane první zemí eurozóny, které se podaří úspěšně ukončit záchranný program vyjednaný s tzv. trojkou mezinárodních věřitelů.
Pomůžou Irové krachujícímu emisnímu obchodování z bryndy?
Anglický výraz „challenge“ asi nejvíc odpovídá náročnosti úkolu, jenž Irsko po svém předchůdci zdědilo v oblasti environmentální politiky. Nejde o nic menšího než o záchranu vlajkové lodi klimatické politiky EU, systému obchodování s emisními povolenkami (ETS), který se jen horko těžko drží nad hladinou.
25.02.2013 | Tomáš Rezek
Kybernetická bezpečnost a irské předsednictví
Začátkem února představila Evropská komise novou směrnici pro zajištění vysoké úrovně společné informační a síťové bezpečnosti v rámci Evropské unie. Návrh navázal na opatření formulované v roce 2001, které umožňovaly regulaci pouze specifických subjektů, klíčových pro informační a síťovou bezpečnost. Předložený návrh tento přístup zásadním způsobem mění. V kombinaci se současnou ekonomickou situací se dá očekávat, že diskuse k tomuto návrhu bude velmi komplikovaná.


1

Mezinárodní politika

On-line časopis Mezinárodní politika
Analýzy, rozhovory, komentáře

Vycházíme z tradice tištěného časopisu Mezinárodní politika. Přinášíme informace, které jdou do hloubky. Naši autoři vám pomohou nahlédnout do světa mezinárodních vztahů v souvislostech.

Ročník

Redakce

Šéfredaktorka: Tereza Soušková
e-mail: souskova@iir.cz
Více o redakci zde.

Vydavatel:
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.,
Nerudova 3, 118 50
Praha 1 - Malá Strana


Doporučujeme

After the Prespa Agreement: Why North Macedonia’s Accession to EU won’t happen in the near future
When the Prespa Agreement was signed on 17 of June 2018, not everyo...
Relationship of Ukraine and Russia: The Perspective of a Strategic Partnership Agreement
Within the last five years, we have witnessed a strong tension and ...

Nejčtenější

Referendum o změnách ústavy v Rusku
Seniorní výzkumník Petr Kratochvíl od...
Think Visegrad Fellowship – Call for Proposals 2020
Open call for expert fellows has been announced by Think Vise...