Mezinárodní politika 4, 2013 - Rusko

29.04.2013 | Michael Romancov
Rusko a Evropa. Úvaha o sousedství
Dokud nebylo žádné Rusko, ale jen tzv. Moskovie, měli Evropané o její existenci, potřebách a síle jen velmi mlhavé a neurčité představy. S výjimkou bezprostředních sousedů k tomu ani neměli moc důvodů, neboť Moskovie neměla mnoho co nabídnout a svých západních sousedů se obávala, neboť byli výrazně silnější.
28.04.2013 | Lukáš Tichý
Elektřina a plyn ve vztazích EU-Rusko
V mediálním, veřejném, ale i odborném diskurzu o energetických vztazích mezi Evropskou unií a Ruskou federací převládá dlouhodobě téma ruského využívání energetických zdrojů jako politického nástroje a v důsledku toho potřeba EU  diverzifikovat energetické zdroje a dodavatele. Tento zúžený pohled na Rusko vede k  politizaci či dokonce k  sekuritizaci celkového rámce vzájemných energetických vztahů.
27.04.2013 | Jakub Kulhánek
Rusko a Východní partnerství: geopolitické soupeření prozatím nehrozí
Když Evropská unie na summitu v Praze v květnu 2009 představila projekt Východního partnerství, nenechaly na sebe negativní až podrážděné reakce Ruska dlouho čekat. Moskva se zalekla možné ztráty vlivu v bývalých postsovětských republikách, na které bylo Východní partnerství zacíleno. Je dokonce možné se setkat i s názorem, že větší angažovanost EU v zemích přímo sousedících s Ruskem vedla ke stagnaci, případně ochlazení ve vztazích mezi Unií a Ruskem. Pravdou ovšem zůstává, že Východní partnerství v dnešní podobě je ruskými představiteli spíše přehlíženo jako víceméně irelevantní projekt, který může jen těžko ohrozit zájmy Moskvy v regionu.
23.04.2013 | Iivi Zájedová
Uctění památky obětí deportací 25. března
Zatímco komunistická éra formovala osudy Estonska, Lotyšska a Litvy a Evropy obecně, málo se ví o hrůzách komunistických zločinů, zejména v porovnání se zločiny nacismu. Vzhledem ke skutečnosti, že společenský dialog a diskuse jsou dosud nedostatečné, protože řada dokumentů zůstává tajná, je velmi důležité, aby informace o těchto skutečnostech byly dostupné, a aby o nich existovalo povědomí.


1

Mezinárodní politika

On-line časopis Mezinárodní politika
Analýzy, rozhovory, komentáře

Vycházíme z tradice tištěného časopisu Mezinárodní politika. Přinášíme informace, které jdou do hloubky. Naši autoři vám pomohou nahlédnout do světa mezinárodních vztahů v souvislostech.

Ročník

Redakce

Šéfredaktorka: Tereza Soušková
e-mail: souskova@iir.cz
Více o redakci zde.

Vydavatel:
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.,
Nerudova 3, 118 50
Praha 1 - Malá Strana

Knihy

Michal Kořan, Ondřej Ditrych a kol.

Doporučujeme

Asymetrické ohrožení v souvislosti s konfliktem na Ukrajině
Důležitý rozměr rusko-ukrajinského konfliktu je jeho odraz na ...
The Corporate Scramble for Africa and its Unintended Consequences
Mezinárodní Politika has established cooperation with the Peace R...

Nejčtenější

Time to Exist and Resist: the European Union and Russian Political War
Mark Galeotti, Senior Nonresident Fellow of the Institute of Intern...
CANCELLED: Republic of Conscience: Human Rights and Poetry
We regret to inform you that the lecture "Republic...