Reflexe

13.08.2020 | Miroslav Tůma
Nebezpečný vývoj bezpečnostní situace a komplikace s prodloužením americko-ruské kontrolně zbrojní smlouvy New START
Nebezpečný vývoj bezpečnostní situace ve světě mj. dokumentuje, po odstoupení USA a Ruské federace od kontrolně-zbrojní Smlouvy o likvidaci řízených střel středního a kratšího doletu (INF) v roce 2019, také letošní jednostranné odstoupení USA od multilaterální Smlouvy o otevřeném nebi (OST) a zvažování možnosti obnovit podzemní jaderné zkoušky americkými bezpečnostními představiteli. Dne 5. 2. 2021 skončí desetiletá platnost poslední americko-ruské kontrolně-zbrojní smlouvy New START, která omezuje strategické útočné jaderné zbraně obou zemí. Smluvní znění nicméně umožňuje prodloužení platnosti New START o dalších pět let.
27.05.2020 | Veronika Bílková
Pandemie koronaviru a mezinárodněprávní odpovědnost Číny
Koronavirová krize vyvolala otázky ohledně odpovědnosti Číny v souvislosti s šířením pandemie a možnostmi odškodnění za vzniklé lidské a materiální ztráty. Jakou šanci uspět ale tyto snahy mají? A čeho přesně se Čína dopustila?
19.05.2020 |
Koronavirová krize a lidská práva
Seniorní výzkumná pracovnice ÚMV Veronika Bílková napsala reflexi na současnou koronavirovou krizi a s ní se pojící mimořádná opatření. Ve své práci se zaměřuje zejména na vztah opatření a dodržování základních lidských práv a svobod. Porušování těchto práv je totiž hlavním argumentem kritiků současných omezení.
11.05.2020 |
COVID-19, Border Closures, and International Law
Our Senior Researcher Bríd Ní Ghráinne published a new reflection about the coronavirus. In her work, she focuses on the restrictions applied by counties due to the epidemic and comments on them from a human rights point of view.
01.04.2020 |
Může případné neprodloužení platnosti New START ovlivnit strategickou stabilitu ve využívání vesmíru?
V únoru 2021 vyprší platnost  smlouvy New START, která omezuje počty rozmístěných strategických jaderných zbraní. Podle hodnocení většiny kontrolně-zbrojních expertů a např. bývalých ministrů zahraničních věcích USA a Ruska, bude mít neprodloužení smlouvy New Start řadu negativních dopadů. Jaké jsou možnosti vývoje pokud nedojde k prodloužení poslední americko-ruské kontrolně-zbrojní smlouvy New START? A co by to znamenalo pro strategické využití vesmíru?
07.01.2020 | Miroslav Tůma
Konference o vytvoření zóny bez jaderných zbraní a dalších zbraní hromadného ničení na Blízkém Východě
Otázkou o vytvoření zóny bez jaderných zbraní a dalších zbraní hromadného ničení na Blízkém Východě, která byla předmětem listopadové konference v sídle OSN v New Yorku, se zabýval spolupracovník Centra mezinárodního práva Miroslav Tůma. Jak se liší postoje zúčastněných stran jednání k tomuto tématu? A podaří se diplomatickou cestou přesvědčit USA a Izrael k budoucí účasti na jednání?
26.06.2019 | Veronika Bílková
Lidská práva pro všechny - Rada vlády pro lidská práva schválila priority na období 2019-2023
Veronika Bílková z Centra mezinárodního práva se ve své nové reflexi věnuje nově schváleným prioritám z oblasti lidských práv.
25.06.2019 | Miroslav Tůma
Bude prodloužena platnost poslední kontrolně-zbrojní americko-ruské smlouvy New Start?
Tématem smlouvy New START se zabývá Miroslav Tůma ve své nové reflexi. Prodlouží Rusko a USA smlouvu o omezení strategických útočných zbraní? Dočtete se v reflexi níže.
23.04.2019 | Miroslav Tůma
Můžeme očekávat militarizaci vesmíru?
Nejnovější reflexe Miroslava Tůmy se věnuje mezinárodním dokumentům týkajících se mírového využívání kosmického prostoru a to nejen v souvislosti s nebezpečím militarizace kosmu a závodů ve zbrojení v tomto prostoru.


1

Doporučujeme

The Gulf of Guinea: Weaknesses in International Cooperation
When we think of pirates, we imagine the high seas, gold, eye patch...
The Relations of U.S. in the Asia-Pacific Area
Asia pacific has been always germane to the U.S. national interest....

Nejčtenější

NEW JOB VACANCIES
The Institute of International Relations is announcing ...
Job Vacancy: Researcher / Senior Researcher (Centre for European Politics)
The Institute of International Relations Prague (IIR) has been the ...