Migrace z oblasti Blízkého východu, subsaharské Afriky a Asie: geopolitické a bezpečnostní souvislosti, důsledky a doporučení pro ČR

Projekt se zaměřuje na důkladnou analýzu soudobé migrace jako naléhavé nevojenské bezpečnostní hrozby dnešního světa.

Cílem našeho projektu je důkladný rozbor soudobé migrace jako naléhavé nevojenské bezpečnostní hrozby dnešního světa. Zaměříme se na rozbor jejího propojení s dalšími naléhavými hrozbami, jimiž jsou asymetrické války, terorismus, ekonomická a energetická krize a nestabilita a organizovaný zločin a obchod s drogami v oblasti MENAP, SA a jižní a jihovýchodní Asie. Dále chceme předložit rozbor hlavních push i pull faktorů, migračních tras směřujících do Evropy. Celý projekt chceme uzavřít řadou konkrétních doporučení pro MZV ČR a případně i pro další ministerstva.

Zdroj