Multidisciplinární analýza obrany planety před asteroidy jako klíčové národní politiky zajišťující mírový rozvoj a prosperitu lidstva na Zemi i ve vesmíru

Naším cílem je cestou multidisciplinárního výzkumu zformovat pozici České republiky v otázce obrany planety před asteroidy během a do konce tohoto výzkumu. Udržitelnost politiky obrany planety chceme zajistit iniciací zájmu soukromého sektoru o těžbu nerostných surovin ve vesmíru, která bude podpořena veřejným sektorem jako národní zájem s prvky formující se kosmopolitní budoucnosti lidstva a doporučením k úpravě mezinárodního práva v kosmickém prostoru. Tímto se nám podaří prokázat, že národní zájmy mohou mít nekonfliktní cíle vůči ostatním státům a tak být cestou novému kosmopolitnímu světovému řádu za pomocí nejen kooperativního formování mezinárodního bezpečnostního režimu, ale i režimu pro komerční využití surovin ve vesmíru bez porušování současných mezinárodněprávních smluv.