13th International Symposium LIVE

Petr Boháček Přidružený výzkumný pracovník

Petr Boháček působí jako přidružený výzkumný pracovník v Centru governance nových technologií. Vystudoval obor Politologie a mezinárodní studia na americké St. Norbert College (Bc.), na který navázal magisterským oborem Bezpečnostní studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.), dále absolvoval studijní pobyty v Argentině, Portugalsku a Německu a je doktorandem sociologie na FF UK. Kromě toho působí jako analytik Výzkumného centra AMO a výzkumný pracovník FSV UK v oblasti globální kosmické politiky. V minulosti pracoval jako politický a bezpečnostní analytik ve veřejném i soukromém sektoru. V současnosti se zaměřuje zejména na planetární obranu, těžbu ve vesmíru a mírové využití laserů ve vesmíru. Je zakladatelem analytického portálu Evropský bezpečnostní žurnál.

Knihy

Kapitoly

Výzkumné Projekty

Expertise to impact

Přihlašte se k odběru