Petr Drulák Seniorní výzkumný pracovník

Petr Drulák je seniorním výzkumným pracovníkem ÚMV. Rovněž vyučuje na Katedře politologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a je externím vyučujícím na Paris School of International Affairs (PSIA). Vystudoval mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické v Praze (Ph.D., Ing.). Následně vyučoval mezinárodní vztahy na VŠE a na Fakultě sociálních věd UK jako profesor politologie. V minulosti byl mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Francii (2017-2019), politický tajemník Ministerstva zahraničních věcí ČR (2015-2016), náměstek člena vlády pro politické záležitosti MZV ČR (2014), 1. náměstek ministra MZV ČR (2014) a také ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů (2004-2013). Předmětem jeho odborného zájmu je problematika evropské integrace, teorie mezinárodních vztahů, česká zahraniční politika a politické ideologie. Je také členem redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy (od 1999) a předsedou Vědecké rady Masarykovy demokratické akademie (od 2017).

Knihy

Kapitoly

Odborné stati