Podpora globálního znalostního transferu pro transdisciplinární výzkum mezinárodních vztahů

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/00085 04