Výzva pro uchazeče o stáž (Research Assistants): výběrové řízení pro období říjen 2021 - leden 2022 je otevřeno.

Podpora globálního znalostního transferu pro transdisciplinární výzkum mezinárodních vztahů

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/00085 04

Expertise to impact

Přihlašte se k odběru