Výzva pro uchazeče o stáž (Research Assistants): výběrové řízení pro období říjen 2021 - leden 2022 je otevřeno.

Rovnost žen a mužů v české zahraniční politice a rozvojové spolupráci

Projekt usiluje o gender mainstreaming v rozvojové spolupráci, vytváření funkční institucionální struktury pro prosazování rovnosti žen a mužů v české zahraniční politice, jakož i o kroky k odbourávání vertikální a horizontální segregace mužů a žen v Ústavu mezinárodních vztahů, České rozvojové agentuře a Ministerstvu zahraničních věcí. Expertíza Ústavu mezinárodních vztahů funguje jako nástroj pro systematické zohledňování rovnosti žen a mužů v zahraniční politice a rozvojové spolupráci.

Expertise to impact

Přihlašte se k odběru