Mgr. Filip Tesař

Externí spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů


telefon
email.cz
www

Další informace

Zaměstnání

2011 - současnost: Velvyslanectví Republiky Chorvatsko v ČR, překladatel a tlumočník
1999 - 2011: vědecký pracovník, Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. (ÚMV), Praha
1997 - 1999: odborný rada, Odbor analýz a plánování, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
1997: rada, Odbor států východní a jihovýchodní Evropy, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
1995: Nadace při ČT Člověk v tísni
1992: redaktor zahraniční rubriky, deník Denní Telegraf

Pedagogická činnost

2007 - současnost: Balkán, Mezinárodní vztahy a evropská studia, Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze
2004 - 2006: Přistěhovalci ze zemí Blízkého východu a severní Afriky v Evropě, Katedra antropologie, Filosofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
2002 - 2005: Ohniska etnických konfliktů v Evropě, Katedra antropologie, Filosofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
2002 - 2005: Etnická a sociální identita na Balkáně, Katedra antropologie, Filosofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
2000 - 2001: Seminář k aktualitám na Balkáně, Katedra ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
1997 - 2001: Konfliktní zóny v Evropě-Balkán, Katedra ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Vzdělání

2006 - současnost: postgraduální studium, Ústav etnologie, FF UK
1991 - 1996: Mgr., obor etnologie, FF UK

Zahraniční studijní pobyty, stáže

2006: západní Bosna, východní Bosna, Sandžak, severní Kosovo
2005: severní Albánie, Tirana, jihovýchodní Kosovo
2004: severní Albánie, jihovýchodní Kosovo
2003: jihovýchodní Kosovo
2002: jihovýchodní Kosovo
2001: jihovýchodní Kosovo
2000: střední a jihovýchodní Kosovo, Bělehrad, Vojvodina
1999: východní Hercegovina, střední a jihovýchodní Kosovo, východní a západní Černá Hora, Sandžak
1998: Priština, Skopje, severozápadní Makedonie
1997: Bělehrad
1996: Sarajevo, střední Bosna
1995: střední Bosna, oblast Tuzly
1994: střední Bosna, oblast Tuzly
1993: Záhřeb, východní Slavonie, Bělehrad, střední Bosna, oblast Tuzly
1992: střední Chorvatsko a Kordun, oblast Dubrovníku, západní Hercegovina a Mostar, střední Bosna a Sarajevo
1991: střední Chorvatsko a Kordun
1990: Priština

Jazyky

srbsky-chorvatsky-bosensky (výborně)
anglicky (pokročilý)
albánsky, německy, rusky, slovensky (středně pokročilý)
bulharsky, makedonsky, ukrajinsky, slovinsky (pasivně)

Oblasti zájmu

Balkán obecně (politika, společnost, dějiny)
Vztahy Balkán - Česko
Vztahy Balkán - EU
Vztahy Balkán - Čína
Vztahy Balkán - NATO
Vztahy Balkán - USA
Islám a islamismus na Balkáně, bojovníci z Balkánu na Blízkém východě
Terorismus, guerilla, ozbrojená povstání, etnické konflikty, občanské války, nacionalismus obecně

Další profesní aktivity

2001 - současnost: člen redakční rady časopisu Mezinárodní politika

Publikace

Knihy a kapitoly knih

 • Etnické konflikty. Praha: Portál, 2007.
 • "Albánci. Bosňáci". In: Šišková, Tatjana (ed.). Menšiny a migranti v České republice, s.53-72. Praha: Portál, 2001.
 • "Postavení národnostních menšin ve Svazové republice Jugoslávii", s.255-332. In: Dančák, Břetislav – Fiala, Petr (eds.): Národnostní politika v postkomunistických zemích, s.269-305. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2000.
 • "Rozpad SFRJ a válka na území Bosny a Hercegoviny". In: Gabal, Ivan (ed.). Etnické menšiny ve střední Evropě. Praha: G plus G, 1998.

Články

ODBORNÉ ČLÁNKY

 • "Evropské Portoriko aneb v Kosovu je plno". In: Zahraničná politika. Listy SFPA 9 (3)/2005, s.6-8.
 • "Míč je na domácí polovině". In: Mezinárodní politika. 11/2005, s.4-7.
 • "Pravoslaví, Rusko a domnělý střet civilizací". In: Mezinárodní politika. 12/2004, s.6-8.
 • "Sport jako náhražka války". In: Mezinárodní politika. 8/2004, s.6-8.
 • "O jadranskou bránu nikdo nestojí". In: Mezinárodní politika. 5/2004, s.6-7.
 • "Vojvodina, jenom rovina". In: Mezinárodní politika. 3/2004, s.13-14.
 • "Kladivo na diplomacii". In: Mezinárodní politika. 2/2004, s.8-10.
 • "Zbrojní embarga: logická, častá, neúčinná". In: Mezinárodní politika. 6/2003, s.11-13.
 • "Strašák sjednocující se Evropy". In: Mezinárodní politika. 10/2003, s.11-12.
 • "Nacionalismus a komunismus ve světle vztahu mezi státem a menšinou na Balkáně". In: Mezinárodní vztahy. 4/2002, s.47-67.
 • "Korupce, bolest Balkánu". In: Mezinárodní politika. 6/2002, s.26-30.
 • "Černá Hora: na cestě k nezávislosti?". In: Mezinárodní vztahy. 1/2001, s.42-57.
 • "S kým na Balkáně". In: Mezinárodní politika. 11/2001, s.20-21.
 • "EU a Balkán". In: Evropská témata. 2/2001, s.5-8.
 • "Otazníky nad budoucností Kosova". In: Mezinárodní politika. 4/2000, s.9-10.

Výzkumné projekty

2005 - 2006: "Dopady migrací na území bývalé Jugoslávie". Vědecký projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR, řešitel Filip Tesař.
2005: "Otázka řešení statusu Kosova". Vědecký projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR, řešitel Filip Tesař.
2005: "Integrace balkánských států do EU a zájmy ČR". Vědecký projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR, řešitel Filip Tesař.
2003: "Bezpečnostní politika Chorvatska". Grantový projekt Ústavu strategických studií Brno, řešitel Filip Tesař.
2003: "Bezpečnostní politika Srbska a Černé Hory". Grantový projekt Ústavu strategických studií Brno, řešitel Filip Tesař.
2002: "Mezinárodní sankce jako donucovací nástroj řešení sporů mezinárodních vztazích a jejich místo, úloha a dopady na českou zahraniční politiku". Vědecký projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR, hlavní řešitel Filip Tesař.
2002: "Mezinárodní terorismus jako faktor mezinárodních vztahů a důsledky pro českou zahraniční politiku". Vědecký projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR, hlavní řešitel PhDr. Miroslav Nožina.
2000 - 2001: "Možnosti politického vývoje ve Svazové republice Jugoslávii a dopady a její mezinárodní postavení". Vědecký projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR, řešitel Filip Tesař.
2000: "Perspektivy demografických změn na Balkáně: 1. Vojvodina: Politické perspektivy; 2. Albánská otázka v bývalé Jugoslávii". Vědecký projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR, řešitel Filip Tesař.
2000: "Zahraniční pomoc České republiky". Vědecký projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR, hlavní řešitel doc. Jan Macháček.
1999: "Lidé za ploty: Kosovští Albánci na dočasném útočišti v ČR". Projekt Ministerstva vnitra ČR, hlavní řešitelé Filip Tesař a Jakub Plášek.

Vybrané články a mediální vystoupení

Nahoru