Ing. Jana Peterková, Ph.D.

Externí spolupracovnice Ústavu mezinárodních vztahů


telefon
vse.cz
www

Další informace

Zaměstnání

2002–současnost: odborný asistent na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE Praha
201.–současnost: Externí spolupracovnice Ústavu mezinárodních vztahů, od 2018 členka Centra politické ekonomie ÚMV 
1998–2002: asistent na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE Praha

Vzdělání

1994 - 1998: Vysoká škola ekonomická v Praze, doktorský studijní program, obor: mezinárodní politické vztahy
1989 - 1994: Vysoká škola ekonomická v Praze

Zahraniční stáže

2002 - seminář „Train the Trainers“, Diplomatische Akademie Wien, 8.-13.4. 02
2002-  „International Student Symposium on Negotiation and Conflict Resolution“, The Hague, IIMCR, Erasmus University, 20.7.-17.8.2002

Jazyky

čeština - mateřský jazyk
angličtina - aktivně
francouzština - pasivně

Oblasti zájmu

veřejná diplomacie
kulturní diplomacie
diplomatický protokol
ekonomická diplomacie
mezinárodní vyjednávání

Pedagogická činnost

VŠE Praha

Diplomatický protokol
Mezinárodní vyjednávání
Mezinárodní vztahy
Současná diplomatická praxe

Členství v odborných a profesních organizacích

 • Asociace mezinárodních studií (ISA)
 • Asociace mezinárodních studií pro střední a východní Evropu (CEEISA)

Publikace

Monografie

 • Veřejná diplomacie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 202 s. ISBN 978-80-7380-125-0.

Kapitoly v monografiích

 • Kulturní rozměr české zahraniční politiky. In: Česká zahraniční politika v roce 2012: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013, s. 321–336. 354 s. ISBN 978-80-87558-12-6. Kapitola 20. (spoluautor Eliška Tomalová)
 • Kulturní rozměr české zahraniční politiky. In: KOŘAN, Michal, DITRYCH, Ondřej, aj. Česká zahraniční politika v roce 2011: Analýza ÚMV. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2012, s. 351–360. 379 s. ISBN 978-80-87558-05-8. Kapitola 21. (spoluautor Eliška Tomalová)
 • Kulturní rozměr české zahraniční politiky. In: KOŘAN, Michal, aj. Česká zahraniční politika v roce 2010: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, s. 357–366. 383 s. ISBN 978-80-86506-95-1. Kapitola 20.
 • The Cultural Dimension of the Czech Policy. In: KOŘAN, Michal, aj. Czech Foreign Policy in 2007-2009. Analysis. Prague: Institute of International Relations, 2010, s. 362–370. 387 s. ISBN 978-80-86506-90-6. 20. Chapter.
 • The Economic Dimension of the Czech Foreign Policy. In: KOŘAN, Michal, aj. Czech Foreign Policy in 2007-2009. Analysis. Prague: Institute of International Relations, 2010, s. 322–333. 387 s. ISBN 978-80-86506-90-6. 17. Chapter. (spoluaautor Štěpánka Zemanová)
 • Kulturní rozměr české zahraniční politiky. In: KOŘAN, Michal, aj. Česká zahraniční politika v roce 2009. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010, s. 345–353. 378 s. ISBN 978-80-86506-89-0. 20. kapitola.
 • Kulturní rozměr české zahraniční politiky. In: KOŘAN, Michal, aj. Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, s. 362–372. 395 s. ISBN 978-80-86506-78-4. Kapitola 20.
 • Význam multikulturní tolerance pro komunikaci v mezinárodních vztazích. In: Kol. Výzvy dneška pro výchovu k občanství II. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006, s. 114–148. 148 s. ISBN 80-7040-897-9. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova.
 • Ochrana kulturního dědictví jako příklad spolupráce v mezinárodních vztazích. In: SEIFERT, Antonín. Česká republika a okolní svět. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2002, s. 185–217. ISBN 80-245-0317-4.

Odborné články

 • Contemporary Trends in Czech Republic Diplomacy. Exchange: The Journal of Public Diplomacy [online], 2010, roč. 1, č. 1, s. 54–62.
 • Public Diplomacy – An Instrument of Foreign Policy. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů [online], 2008, roč. II, č. 13, s. 1–20. ISSN 1802-6591. ISSN on-line verze: 1802-6583. ISBN tištěné verze: 978-80-245-1465-9.
 • Veřejná diplomacie malých států a realita České republiky. Mezinárodní vztahy, 2008, roč. 43, č. 2, s. 5–24. ISSN 0323-1844.
 • Veřejná diplomacie – jen módní pojem nebo skutečná změna. Mezinárodní vztahy, 2006, roč. 41, č. 3, s. 83–99. ISSN 0323-1844.
 • Úvod do mezinárodního vyjednávání a komunikace. Mezinárodní vztahy, 2004, roč. 39, č. 2, s. 49–65. ISSN 0323-1844.
 • Česká veřejná diplomacie v odrazu změn. Mezinárodní politika [online], 2013, roč. XXXVII, č. 9, s. 1–3. ISSN 0543-7962.
 • Jak Česká republika buduje svůj obraz ve světě. Mezinárodní politika, 2011, roč. XXXV, č. 11, s. 4–6. ISSN 0543-7962.
 • Veřejná diplomacie v proměnách času. Mezinárodní politika, 2011, roč. XXXV, č. 4, s. 9–11. ISSN 0543-7962.

Výzkumné zprávy

 • Analýza modelů prezentace České republiky v zahraničí. Praha, 2011. 59 s. (výzkumná zpráva pro potřeby státní správy).
 • Perspektivy veřejné diplomacie České republiky [online]. In: Policy paper ÚMV, březen 2008. [Výzkumná zpráva]. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2008. 7 s. (výzkumná zpráva – report)

Výzkumné projekty

 • grant GAAV Veřejná diplomacie a její význam pro postavení státu v mezinárodních vztazích (IAA701150701)

Další aktivity

Nahoru