Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D.

Přidružená výzkumná pracovnice Ústavu mezinárodních vztahů


telefon
gmail.com
www

Další informace

Vzdělání

2008 - 2013: doktorské studium oboru Mezinárodní politické vztahy, studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze
2007 - 2009: navazující magisterský studijní obor Evropská studia, studijní program Mezinárodní teritoriální studia, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze
2006 - 2008: navazující magisterský studijní obor Mezinárodní politika a diplomacie, studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze
2003 -2006: bakalářský studijní obor Mezinárodní obchod, studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

Studijní pobyty

září 2011 - leden 2012: studijně-výzkumný pobyt ve výzkumném centru PACTE, na univerzitě Sciences Po v Grenoblu ve Francii
září - prosinec 2007: studijní pobyt v rámci programu Erasmus na univerzitě Sciences Po v Paříži ve Francii

Granty

2015 – 2016: Grantový projekt Interní grantové agentury VŠE - Bezpečnostní prostředí v evropském prostoru 25 let po skončení studené války: Pohled z pozice bezpečnostní a strategické kultury EU, externí řešitel
2015: Návrh opatření pro prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v české zahraniční službě, Technologická agentura České republiky, řešitel
2011: Grantový projekt Interní grantové agentury VŠE – Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů - řešitel
2010 - 2011: Grantový projekt Interní grantové agentury VŠE – Evropská unie jako aktér v mezinárodních vztazích: Analýza čtyř typů aktérství – řešitel
2010: Grantový projekt Interní grantové agentury VŠE – Global Politics In Hard Times – řešitel
2010: Grantový projekt Interní grantové agentury VŠE – Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů - řešitel

Oblasti zájmu

transatlantické vztahy
strategická kultura
mezinárodní bezpečnost
terorismus
evropská integrace
Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU
kultura v mezinárodních vztazích
francouzská zahraniční politika

Jazyky

anglický – aktivní znalost
francouzský – aktivní znalost
španělský – základní znalost
německý – základní znalost

Publikace

Kapitoly v monografiích

  • "The Dimensions of the EU’s Actorness: Internal Legitimacy". In Kratochvíl Petr at al.: The EU as a Political Actor: Exploring the Four Dimensions of the EU´s Actorness. Praha: Nomos, 2013.
  • "The Framing Power of the EU and the Online Communication of French Political Parties". In Kratochvíl Petr at al.: The EU as a Political Actor: Exploring the Four Dimensions of the EU´s Actorness. Praha: Nomos, 2013.
  • "Current EU Common Security and Defense Policy and Euro-Atlantic Relations: A French View. Prague". In: KOVAČOVSKÁ, Lenka, JENÍČKOVÁ, Martina (ed.): Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2010, s. 110–125. ISBN 978-80-245-1695-0.

Články v recenzovaných časopisech

Ostatní publikace

  • The Czech Republic in the European Defence Agency: the question of effectiveness, Political Social Studies (ERIH plus), 2019.
  • "Current EU Common Security and Defence Policy and Formation of the European Strategic Culture: A French Perspective". Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-055-3.

Příspěvky na konferencích

17. - 20. 8. 2011 - 3. WISC konference, Porto, Portugalsko (příspěvek: Defining strategic culture: past formation and future challenges.)
15. - 17. 6. 2011 - 8. CEEISA konference, Istanbul, Turecko (příspěvek: Europeanization of political communication. Framing online communication of French political parties)
9. - 11. 9. 2010 – 7. SGIR konference, Stockholm, Švédsko (příspěvek: Current EU Common Security and Defence Policy and Formation of the European Strategic Culture: A French Perspective)
18. – 19. 5. 2011, 15. mezinárodní konference „Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů“, Vysoká škola ekonomická, Praha (příspěvek: French Strategic Culture)
27. 5. 2010 – 14. mezinárodní konference „Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů“, Vysoká škola ekonomická, Praha (příspěvek: Current EU Common Security and Defense Policy and Euro-Atlantic Relations: A French View.)

Nahoru